Pesach – 5779 – Seder 1

19 Kwiecień, 2019 r.

To był udany uroczysty wieczór - Seder - początek Święta Pesach.

Partnerem wydarzenia był Bank Pekao S.A.

Serdeczne podziękowania!