Samuel Eidels – MaHaRSZA

5 Grudzień, 2016 r.

MAHARZAMaHaRSZA - Samuel Eidels (1555 - 1631) ( hebr : שמואל אליעזר הלוי איידלס) - był znanym rabinem i talmudystą, wybitnym krzewicielem nauk Tory. 

Odszedł dnia 5 Kislew.

Rabin Szmuel jest autorem powszechnie znanych komentarzy do Talmudu oraz jego fundamentalnych komentarzy napisanych przez Rasziego i Tosfota.

Samuel Eidels (1555 - 1631) ( hebr : שמואל אליעזר הלוי איידלס) napisał komentarze do Talmudu, Chidduszei Halachot.
Rabin Eidels jest również znany jako Samuel Eidels - MaHaRSZA (מהרש"א, hebrajski skrót od "Nasz nauczyciel, Rabin Szmuel Eidels”).
Samuel Eidels urodził się w Krakowie, zmarł w Osrogu (Ukkraina).
Jego ojciec, Jehuda był talmudystą; oboje rodzice pochodzili z rodzin rabinicznych - matka Gitel była kuzynką Rabina Jehuda Loew, Maharala z Pragi.
Ożenił się z córką Edel Lifschic (z Poznania) i Mosze Lifschic, Rabina Brisk. Po ślubie przeniósł się do Poznania i założył tam jesziwę.
Przez dwadzieścia lat wszystkie koszty prowadzenia jesziwy opłacała jego teściowa - matka żony. W uznaniu dla jej ogromnego wsparcia przyjął jej nazwisko.
MaHaRSZA pełnił funkcję rabina we wspólnotach żydowskich: Chełm , Lublin i Ostrogu (Ukraina).
Eidels działał również w Sejmie Czterech Ziem .
Komentarze Rabina Samuela stały się na tyle znane i cenione, że są obecne we wszystkich podstawowych wydaniach Talmudu, i są uważane za „literaturę obowiązkową" dla wszystkich badaczy Talmudu.