Siedem Praw Noego

18 Wrzesień, 2013 r.

siedem praw Noego.JPEG

 

 1. Wiara w B-ga

 

Człowiek jest najsłabszą istotą, otoczoną przez siły natury -życia i śmierci, które są znacznie silniejsze od niego. W obliczu ogromu tych sił uniwersalnych, człowiek może się starać "im służyć w celu ochrony siebie i polepszenia swojego bytu”.
Jednakże sednem życia jest rozpoznanie Najwyższej Istoty, która stworzyła Wszechświat i przyjąć Jej prawa, z bojaźnią i miłością. Musimy pamiętać, że On zna wszystkie nasze czyny, wynagradza dobroć i karze zło. Jesteśmy zależni od Niego i tylko przed Nim odpowiadamy. 
Wyobrażenie sobie istnienia jakiejkolwiek innej mocy, która by nas chroniła lub zaspokajała nasze potrzeby, wypacza sens życia i jak nas historia naucza wyzwala, w nas i na całym świecie olbrzymie siły zła.

2. Szanuj i chwal B-ga
To prawo jest "miarą" tego, jak przestrzegane są pozostałe sześć. Kiedy człowiek realizuje swoje możliwości, założone przez B-ga, wszystko, co On stworzył zostaje wzniesione i wywyższone.

3. Szanuj życie ludzkie
Nieludzkie traktowanie człowieka przez innego człowieka sięga historii Kaina i Abla. Człowiek jest opiekunem bliźniego (brata). Zakaz zabijania ma za zadanie ochraniać człowieka przed skłonnościami do okrucieństwa tkwiącymi w nim. Człowiek-agresor, zaprzecza świętości życia ludzkiego, aby w końcu zaatakować samego B-ga, na podobieństwo którego zostaliśmy stworzeni.

4. Szacunek dla Rodziny
Tora stwierdza: "Źle jest dla człowieka być samotnym", dlatego B-g stworzył dla Adama Ewę-kobietę łącząc ich małżeństwem i "błogosławiąc ślubem." Kreatywność człowieka znajduje swój wyraz w zdrowej rodzinie. Taka rodzina jest podstawą zdrowej społeczności, narodów i społeczeństw. Narody, które tolerowały brak moralnośi - cudzołóstwo, rozpustę lub kazirodztwo - nigdy nie trwały długo. Nierząd jest znakiem wewnętrznego rozpadu i przyczynia się do powstawania bezwzględnego społeczeństwa, wnosząc zamieszanie w życiowym planie Bożym.

5. Szanuj Ludzi
Nasze pożywienie pochodzi od B-ga, należałoby więc zapracować na nie uczciwie, z godnością, a nie za pomocą fałszu i kłamstwa. Naruszanie czyjejś własności, poprzez okradanie i oszukiwanie, jest atakiem na ich człowieczeństwo. To rodzi anarchię, pogrążając ludzi głęboko w egoizm i okrucieństwo To właśnie ten grzech był przyczyną Wielkiego Potopu - powodzi, zesłanej na ziemię przez Wszechmogącego.

6. Konieczność Systemu Prawnego

Solidny, zdrowy i sprawiedliwy system prawny, czyni społeczeństwo godnym błogosławieństwa Bożego. Stworzenie systemu sędziów, sądów i urzędników w celu utrzymania i egzekwowania prawa stanowi daleko idącą odpowiedzialność. To przykazanie przekłada ideały naszego życia osobistego na formalny porządek obowiązujący całe społeczeństwo. Jest to rozszerzeniem i potwierdzeniem wszystkich poprzednich przepisów.

7. Szanuj Wszystkie Stworzenia.
B-g daje człowiekowi "panowanie nad rybami morskimi, nad ptactwem niebios, nad bydłem, i nad całą ziemią." Naszym zadaniem jest opieka nad Stworzeniami B-ga. Nasza odpowiedzialność sięga poza naszą rodzinę, a nawet poza społeczeństwo, w którym żyjemy i obejmuje cały świat przyrody. Jesteśmy dozorcami i ochroną wszystkiego, co stworzył B-g. Ostatecznie nasza odpowiedzialność rozciąga się poza naszą rodzinę, a nawet poza społeczeństwem, w celu włączenia świat przyrody.