Tewet 6

14 Grudzień, 2018 r.
"Poznajcie B-ga waszych ojców i służcie Mu całym sercem." (Diwrei Hajamim I, 28:9). Wszelka wiedza i zrozumienie Tory, nawet najgłębsze, najbardziej ukryte powinny być wyrażone w służbie Stwórcy; osiągnięcia intelektualne powinny doprowadzić do rzeczywistego udoskonalenia i polepszenia cech charakteru i powinny zostać przetransferowane w głęboko zakorzenione wewnętrzne oddanie (B-gu) - to wszystko w leksykonie chasydzkim określa się słowem "awoda".