Tewet 6

14 Grudzień, 2018 r.

"Znaj Boga twoich ojci służ Jemu całym sercem." („Diwrei Hajamim, 28:9)

Wszelką wiedzą i każdym studiowaniem i zrozumiemniem Tory – wszystko to jest służenie Bogu. To znaczy, że osiągnięcia intelektualne doprowadzają do rzeczywistego i wyrafinowanego rozwoju oraz poprawy cech charakteru i muszą być przetłumaczone na język głęboko zakorzeniony w człowieku, język przywiązania (do Boga) głebi duszy - wszystko to, co nazywa się w leksykonie chasydzkim "avoda".