Vaetchanan

3 Sierpień, 2014 r.

Va'etchanan – Księga Dwarim (Księga Powtórzonego Prawa) rozdz. 3:23–7:11


Va'etchanan (וָאֶתְחַנַּן - hebr. "i prosiłem:"). Parsza jest 45-ym cotygodniowym  fragmentem w rocznym cyklu czytania Tory i drugi w Księdze Dwarim (Księdze Powtórzonego Prawa).  Tekst Parszy składa się z 7343 hebrajskich liter, 1878 słów hebrajskich i 122 wierszy.
Parsza Va'etchanan zwykle jest czytana na wyjątkowy szabat - Szabat Nachamu tuż po Tisza B'av.
W tej Parszy Mosze przepowiada, że przyszłe pokolenia izraelitów  odwrócą się od Boga, za co będą wygnani z ich ziemi i rozproszone po Świecie wśród narodów. Ale wciąż będą szukać B-ga, by powrócić i przestrzegać Jego przykazań.

Ta Parsza zawiera również powtórzenie dziesięciu przykazań i fragment "Szma.....", głosząc podstawy wiary żydowskiej .

Kolejność czytania Parszy  Va'etchanan w cyklu tygodniowym:
Pierwsze czytanie — Dwarim 3:23 – 4:5
Drugie czytanie – Dwarim 4:6 - 40
Trzecie czytanie – Dwarim 4:41 - 49
Czwarte czytanie – Dwarim 5:1 – 18
Piąte czytanie – Dwarim 5:19 – 6:3
Szóste czytanie – Dwarim 6:4 – 6:25
Siódme czytanie – Dwarim 7:1 - 11