1 Aw

r.
Początek "Dziewięciu dni"  „Wraz z nadejściem miesiąca Aw, redukujemy naszą "wesołość" (Talmud, Taanit 26b). Według tradycji żydowskiej, z nastaniem miesiąca Aw okres żałoby "Trzech tygodni” - żałoby po zniszczeniu Świątyni Jerozolimskiej - która rozpoczęła się 13 dni wcześniej - dnia 17 Tamuz - przechodzi  w etap większych ograniczeń. Podczas "Dziewięciu dni" od pierwszego do dziewiątego dnia miesiąca Aw m.in.: zalecane jest wstrzymanie się od jedzenia mięsa, również wstrzymujemy się przed urządzeniem i uczestniczeniem w wesołych imprezach, rozrywkami, alkoholu etc. Spożywanie mięsa i wina dopuszczalne jest podczas Szabatów lub w Seudat Micwa (obowiązkowa świąteczna obiadowa celebracja jest micwą), na przykład Bris - obrzezanie lub Sijum - uczczenie ukończenia studiów Tory (tzn. z traktatami Talmudu włącznie).  Lubawiczer Rebbe zainicjował zwyczaj prowadzenia lub uczestnictwa w Sijum w każdym z dziewięciu dni (nawet jeśli nie korzysta się z dyspensy do jedzenia mięsa). Odwołując się do wersetu (Izajasza 1:27) "Syjon będzie odkupiony z Miszpat (Tora) i powrócą Sprawiedliwi", Rebbe wezwał nas do wzmożonych studiów Tory, miłości i jedności. Dzień 1 Aw jest też dniem śmierci Aarona -  pierwszego Arcykapłana Izraela, brata Mojżesza i Miriama. Zmarł w wieku 123 lat dnia 1 Aw roku 2487 od stworzenia świata (1274 rok p.n.e.).  Jest to jedyny jorcait (data śmierci) wprost wskazana w Torze : „Tedy wstąpił Aaron, kapłan, na górę Hor, według rozkazu Wiekuistego, i umarł tam roku czterdziestego po wyjściu synów Izraela z ziemi Egiptu, miesiąca piątego, piewszego dnia tegoż miesiąca”. (Księga Bamidbar 33:38). Dnia 1 Aw roku 348 p.n.e. Ezra (Ezdrasz) i jego wyznawcy przybywają do Erec Izrael. Po długiej podróży z Babilonu (patrz historia Żydów 12 dnia Nissana) Ezra i jego uczniowie przybyli do Erec Israel, aby znaleźć się w pobliżu nowo wybudowanej Drugiej Świątyni w Jerozolimie. Wraz z Ezrą przybyła stosunkowo niewielka grupa, większość Żydów, w tym wielcy badacze Tory, którzy pozostawali w Babilonie z powodu trudnych warunków panujących wówczas w Izraelu.