Pesach

Pesach nie dotyczy tylko przeszłości. Egipt, Faraon i Mojżesz – to pojęcia aktualne, „żyjące” po dziś dzień. 

Egipt to ciasne ściany Ego, które uniemożliwiają Wam rozwój.

Faraon – to głos wewnętrzny, który naśmiewa się z prób ucieczki poza te ściany, mówiąc: „Jakim cudem chciałbyś stać się dzisiaj czymś, czym jeszcze wczoraj nie byłeś?”.

Mojżesz to wyzwoliciel, nieskończona siła, niepohamowana i wszechmocna motywacja do zerwania wszelkich okowów, do przekraczania granic, do szukania połączenia z tym, co bezgraniczne.

Wolność i Ziemia Obiecana zależą od Ciebie. Po prostu uwolnij się od niedoskonałości osoby, którą byłeś wczoraj. W tym roku staw czoła swojemu Faraonowi. Połącz się z Nieskończonością. Nie odprawiaj po raz kolejny Pesach. Przeżyj to Święto pełnią siebie.

 

Przyjaciele,
Porozmawiajmy teraz o czterech rodzajach Żydów:
1. Żydach religijnych,
2. Żydach niereligijnych,
3. Żydach tradycyjnych, i wreszcie o
4. Żydach z pochodzenia.
Porozmawiajmy również o “Czterech Synach” – z tekstu Hagaddy – przewodnika czytanego podczas posiłku Pesachowego Seder.
Czy widzicie jakiś wspólny mianownik? Dobrze! I już żeśmy Was zaangażowali – a o to właśnie chodzi w Pesach – i w całym byciu Żydem – o zaangażowanie.
A teraz zajmijmy się jeszcze jednym typem Żyda.
Nami wszystkimi – w tym również Tobą.
Którymkolwiek z „Czterech Synów” byś nie był, wszyscy jesteśmy, koniec końców, tacy sami. Dlatego właśnie zapraszamy cię do naszego Bejt Chabad – abyś zajął Tobie przynależne miejsce przy stole Pesachowym. „Żydostwo” bowiem to taki stan ducha, który daje nam poczucie jedności – niezależnie od naszych przekonań lub ich braku.
W Bejt Chabad – powyższe, to nie tylko puste deklaracje – to rzeczywistość.
Przed sobą masz przewodnik po Święcie Pesach. Mamy nadzieję zobaczyć się z Tobą przy okazji dowolnego wydarzenia wokół tego święta. Możesz się czuć zaproszony. W końcu jesteś Żydem – i to jest najważniejsze.
Z poważaniem,
Rabin Szalom Ber Stambler
CHABAD LUBAWICZ POLSKA

Powiązane artykuły

Pesach – Wielkie Świę...

Pesach - Wielkie Święto obchodzone przez naród żydowski na cześć i ku pamięci wyjścia Żydów z niewoli egipskiej oraz wielkie cuda, które się zdarzyły wtedy za sprawą B-ską. Uważane...

10 Nisan – bunt pierw...

Wojna egipskich pierworodnych (1313 p.n.e.) Wieść o tym, jaką karę Wszechmogący zapowiedział faraonowi, jeżeli w dalszym ciągu będzie upierał się, nie chcąc wypuścić naród żydowski ...

Pesach – przygotowani...

Wskazówki według „Szulchan Aruch” 1. Gdy Erew Pesach nie zbiega się z Szabatem, stół do sederu należy nakryć w godzinach popołudniowych, tak aby po powrocie z synagogi od razu przys...

Pesach – przygotowani...

Przygotowanie - kaszerowanie kuchni do Pesach Ze skarbnicy „Szulchan Aruch” 1. Zlewozmywak ceramiczny, porcelanowy lub metalowy emaliowany wykaszerować się nie da. Należy...

Co to jest omer?

Słowo „omer” ma przynajmniej trzy znaczenia: po pierwsze, oznacza snop, po drugie, jest to miara produktów sypkich (np. ziarna), która równa jest objętości około czterdziestu trzech ...

Krótki przewodnik na Pesach

SEDER PESACH KROK PO KROKU Krótki przegląd praw i zwyczajów świątecznych oraz przygotowania do nich. Pesach, Święto Wyjścia z Egiptu. Można to nazwać czasem narodzin n...

Chamec – na Pesach &#...

Chamec Szulchan Aruh - wybrane: 1. Istnieje sześć przykazań Tory związanych z zakazem jedzenia chameca w okresie Święta Pesach:  1) zakaz jedzenia chamecu od południa dnia 14...

Halachy związane z Purim

Rabin Szalom Dow Ber Stambler wyjaśnia halachy związane ze Świętem Purim. Wymienia parsze Tory, które czytamy w okresie Purim - Pesach. http://

Czytanie Tory w Święto Pesach

Czytanie Tory w okresie Święta Pesach. Każdego kolejnego dnia Pesach czytamy inny fragment Tory. Wspólny mianownik tych wszystkich fragmentów stanowi temat wyjścia z Egiptu, prawa d...

HaChodesz – przed Pesach

Parsza HaChodesz – Księga Szmot (Rosz Chodesz miesiąca Nissan) rzd 12:1-20 - część księżyca. Jest to ostatnia część z czterech dodatkowych czytanych na przełomie miesięcy Adar / Ni...

Dwa ostatnie dni Pesach

 Siódmy i ósmy dni Pesach obchodzone są jako dni świąteczne - Jom Tow, , na zakończenie tygodniowych obchodów świąt, które rozpoczynają się z pierwszym Seder’em. ( W Izraelu, ob...

DAYENU – pieśń Pesachowa

Dayenu to pieśń śpiewana przez podczas Pesach. Wyraz „Dayenu” znaczy „już by wystarczyło”. Ta tradycyjna pieśń pesachowa ma ponad tysiąc lat. Wzywa do wdzięczności B-gu za wszystkie ...

Błogosławieństwa na okolicz...

Baruch Ata Adonaj Elohejnu Melech Haolam, aszer kidszanu Bemicwotaw, weciwanu lechadlik ner szel Jom Tow. Baruch Ata Adonaj Elohejnu Melech Haolam, szehechejanu wekimanu wehigianu l...

Reszta Pesach

Dwa Sedery już za Tobą. Ale jak wiadomo Tydzień Pesachowy trwa !  Po dwóch dniach zakazu wykonywania pracy (coś na wzór Szabatu, ale wolno gotować i przenosić rzeczy poza miejs...

Wszystko o macy

Maca to jedyna micwa, którą dziś dysponujemy, a którą faktycznie się spożywa i trawi. Zgodnie z Kabałą, jedzenie macy ma wielki wpływ na kształtowanie duszy. Dlatego warto upewnić si...

Jak przygotować wspaniałą k...

Tej nocy, w którą opuściliśmy Egipt, nasze rodziny zasiadły wspólnie do posiłku z macy i gorzkich ziół, opowiadając z zapałem swoim dzieciom o szeroko rozwartych oczach o obietnicy, ...

Znajdź, spal i wywłaszcz

W noc poprzedzającą Pesach odprawiamy rytuał znajdowania i niszczenia chamecu, zwany bedikas chamec. Dziesięć papierowych zwojów z chamcem należy rozmieścić w całym domu (pamiętaj, a...

Jak stworzyć własna strefę ...

CZYM JEST CHAMEC I CO W NIM JEST TAKIEGO STRASZNEGO? Chamec oznacza dosłownie „sfermentowane ziarno”. Jakikolwiek napój lub potrawa powstała na bazie pszenicy, jęczmienia, żyta,...

Opowieść pesachowa

OPRESJA Nasz Praojciec Abraham wniósł do ciemnego świata Oświecenie. Ale Faraon zdegradował nas do poziomu niewolników, zdemoralizował nas, zabijał nasze dzieci na naszych oczach a...