Dwa ostatnie dni Pesach

r.

 exodusSiódmy i ósmy dni Pesach obchodzone są jako dni świąteczne - Jom Tow, , na zakończenie tygodniowych obchodów świąt, które rozpoczynają się z pierwszym Seder’em. ( W Izraelu, obchodzony jest tylko siódmy dzień).  Po hebrajsku, ostatnie dwa dni Pesach to - Szwii szel Pesach (siódmy Pesach) i acharon szel Pesach (Ostatni Pesach), odpowiednio.

 Co się stało w siódmym dniu Pesach?

Dnia 15-go miesiąca Nissan, Izraelici wyszli z Egiptu, gdzie przebywali jako niewolnicy od pokoleń. Pomimo wielkiej niechęci, po 10 wyniszczających plagach, zesłanych prze Haszem, Faraon ustąpił i pozwolił Izraelom opuścić Egipt, ale tylko na trzy dni rekolekcji na pustyni.
Trzy dni później, gdy Izraelici nie wracali, Faraon zrozumiał, że wyszli na dobre, wyszli na drogę do niezależności i wolności do Ziemi Obiecanej.  Dosiadł wtedy swojego najlepszego rumaka i wezwał swój naród, aby dołączyć do niego w poszukiwaniu swoich dawnych niewolników.
 Po krótkim pościgu, armia egipska dogoniła Izraelitów nad brzegiem Morza Czerwonego.  Izraelici zostali uwięzieni;  nie było dokąd pójść, przed nimi było tylko morze.
Wtedy B-g rozkazał Mojżeszowi iść wraz z całym ludem przed siebie – morze się rozstąpiło, pozwalając Izraelitom bezpiecznie przejść na suchy ląd.  Gdy Egipcjanie próbowali gonić Izraelitów, wody morza się złączyły, armia egipska utonęła.  Rydwany, jeźdźcy i konie wszyscy zginęli w morzu.
Przepełniony wdzięcznością, Mojżesz wraz z całym ludem Izraela zaśpiewał Pieśń morza. Miriam zaś, siostra Mojżesza, poprowadziła kobiety z jeszcze jedną pieśnią dziękczynną, akompaniując bębnami i tańcząc.

Ten cud miał miejsce we wczesnych godzinach porannych siódmego dnia Pesach.

Jak świętujemy te dwa ostatnie dni?

Siódmy i ósmy dni Pesach są pełnymi dniami świątecznymi.  Podobnie jak w inne święta, nie możemy wykonywać żadnej pracy, też innych niż określonych czynności związanych z przygotowaniem jedzenia. Odmawia się modlitwy świąteczne.  Są też specjalne czynności  - praktyki wykonywane tylko w ostatnich dniach Pesach:
• Nie zmrużyć oka. Wiele osób ma zwyczaj czuwać całą noc poprzedzającego siódmy dzień Paschy, studiuje Torę, dziękując B-gu na cud, który uczynił On w tym czasie.
•  Przeczytaj to jeszcze raz. W trakcie modlitw porannych siódmego dnia, czytanie Tory zawiera biblijną opowieść o naszym cudownym zbawieniu w morzu i jak śpiewaliśmy Pieśnie dziękczynne.
•  Sip i dip. Wiele osób ma zwyczaj, aby upewnić się, że maca nie była zawilgocona, bo niektóre resztki mąki mogą się zakwasić.  W ósmym dniu Pesach, ograniczenia maleją i maca może być mieszana z wodą i innymi płynami, aby utworzyć ulubione „mace kugel” i „macobraj”.
• Izkor. Podczas poannej modlitwy – szacharit w ósmym dniu, Izkor  - modlitwy recytowane są modlitwy ku pamięci zmarłych rodziców.
• Futurystyczna jadalnia. Baal Szem Tow zauważył, że na ostatni dzień Pesach, promienie mesjańskiego odkupienia już świeci jasniej.  On ustanowił specjalny posiłek, który odbędzie się u schyłku dnia.  Rabin Szalom Dow Ber z Lubawicz dodał do tego posiłku cztery szklanki wina, by nawiązać do Sederu z pierwszego wieczoru świąt.  (W Izraelu, ten posiłek i Izkor odbywa się dnia siódmego).