Żydowskie pojęcia

Powiązane artykuły

Tszuwa

Tszuwa (też "Teszuwa"). Świat myśli – mówi mistrz chasydzki Rabin Schneur Zalman z Liadi w jednym ze swoich dyskursów – że tszuwa jest dla grzeszników. Ale tak naprawdę, także dosko...

Szmone Esre – Amida

Modlitwa Szmone Esre, znana też jako Amida, to jedna z dwóch najważniejszych modlitw nabożeństw judaizmu. Jest ona głównym elementem trzech modlitw codziennych: Szacharit (poranna mo...

Szulchan Aruch – Praw...

Szulchan Aruch 1565 Szulchan aruch - wyraz w tłumaczeniu brzmi jako „nakryty stół” to obszerny zbiór wszystkich praktycznych praw żydowskich, napisany przez Rabina Josefa Karo, ucho...

Arcykapłan – Kohen Gadol

Arcykapłan - Kohen Gadol w tradycji żydowskiej. Kohen Gadol, Najwyższy Kapłan, zajmował najświętszą pozycję w judaizmie. Jego rola rozciągała się na historię, od Aharona w czasach s...

Nisan – miesiąc cudów...

Miesiąc Nisan - co warto wiedzieć : 📍 Nisan - miesiąc wiosny: Nisan jest jednym z kilku miesięcy wymienionych w Torze z nazwy. B-g nazywa go Chodesz HaAwiw (Szmot, 13:4), t...

Haftara

Haftara lub haftorah w tłumaczeniu z języka hebrajskiego oznacza „rozstanie, żegnanie” - są to fragmenty z ksiąg Proroków - Nevi'im Tanach'a. Określony fragment do parszy tygodnia pu...

Sefardyjczycy

Aszkenazyjczycy, Sefardyjczycy i Mizrahim..... Dziś porozmawiamy o Sefardyjczykach. Kim są Żydzi Sefardyjczycy i Sfaradim ? W wąskim sensie tak nazywamy Żydów, którzy żyli na Półwy...

Miszna (Sifri)

Pierwszy autorytatywny zbiór prawa żydowskiego – uzupełnienie do ksiąg Tanachu, który ukazał się w formie pisemnej w oparciu o tradycję ustną przekazywaną z nauczyciela na ucznia. Fo...

Chasydzi

Kim są chasydzi i czym jest chasydyzm? O chasydach, genezie nauki chasydzkiej – chasydyzmie i głównych kierunkach jego rozwoju. Wśród Żydów aszkenazyjskich (głównie osiedleńcy z ży...

Aszkenazyjczycy

Aszkenazyjczycy, inaczej Żydzi aszkenazyjscy - Żydzi pochodzący z rejonów Europy Środkowej, zamieszkujący Europę Środkowo-Wschodnią - Niemcy, Polska, Białoruś, Litwa, Ukraina i Rosja...

Dwanaście plemion Izraela &...

Każde z 12 plemion ma swoją specyficzną energię, którą musi zamanifestować na tym świecie.   W części Tory Wajechi - która zamyka Pierwszą Księgę Tory - Chumaszu Mojże...

Kaparot

We wczesnych godzinach porannych dnia poprzedzającego Jom Kippur odbywa się ceremonia Kaparot ("Pokuta"). Bierzemy żywego kurczaka (koguta dla samca i kurę dla samicy) i trzykrotnie ...

Teszuwa

Teszuwa oznacza powrót. W tradycji żydowskiej pokuta, skrucha i decyzja o naprawie nazywana jest "teszuwa", hebrajskim słowem tłumaczonym jako „powrót”. Jednym z hebrajskich słów oz...

Czytanie „Szma…...

Przed snem - Szma. Wszystko dobre, co się dobrze kończy.... Psychologowie badający sny mówią nam, że ostatnie pięć świadomych minut naszego dnia określa, o czym będziemy śnić w noc...

Miszpatim – po Synaju...

Mówi się, że najbardziej zagadkową rzeczą w Parszy Tory Miszpatim jest sama parsza .  Jest to pierwsza parsza po objawieniu na Synaju i można się było spodziewać, że po tym obj...

Trzynaście najważniejszych ...

Według Komentarza RaMBaMa do Miszny, Sanhedrin 10:1 Punkt 1 Wierzę pełnią wiary, że Stwórca, błogosławione jest Jego Imię, tworzy wszystkie stworzenia i kieruje nimi i tylko On sam...

Micwy – co to jest mi...

Jeśli chodzi o przykazanie, wszystkie zewnętrzne bariery i przeszkody, stojące na drodze jego spełnienia, znikają, ponieważ przykazania są tym jedynym,  co naprawdę istnieje. M...

Me’uberet zana – Rok ...

„ Rok w ciąży” Rok przestępny - po hebrajsku - „me’uberet szana” (w tłumaczeniu dosłownym "rok ciąży") w kalendarzu żydowskim występuje 7 razy w cyklu 19-letnim, ma 13 miesięcy zami...

Szabat Szuwa

Szabat Szuwa - inaczej: Szabat Nawrócenia lub Szabat Pokuty – jest to Szabat przypadający na okres trwania Dziesięciu Dni Pokuty, w okresie pomiędzy Rosz HaSzana a Jom Kipur. Nazwa...

SLICHOT

Slichot - modlitwy o przebaczenie grzechów. Zwyczaj czytania Slichot. Na przestrzeni miesiąca Elul tradycja nakazuje zbierać o godzinie porannej straży (ostatnia trzecia część ...

Prawa Postów

Prawa postów publicznych w judaizmie. 1. Prorocy ustanowili przykazanie, aby pościć w dniach, w których  nasi przodkowi przeżywali trudne wydarzenia. Takie dni nazywane są ...

Nazir i przysięga nazirejska.

Nazir i przysięga nazirejska. W parszy Naso (rozdział 6: 2-8) Tora mówi o Nazirach  Są to Żydzi (mężczyźni i kobiety), którzy z jakiegoś powodu przysięgają na pewien czas ...

Cicit

W Midraszu jest napisane o tym, jak Mojżesz zwrócił się do Haszem z pytaniem: po co Żydom była dana Tora, przecież żyjemy w materialnym świecie. Otoczeni rozmaitymi udogodnieniami, o...

kupowanie ryb

Jedynym kryterium koszerności ryby jest posiadanie przez nią płetw i łusek. Ryby nie potrzebują rytualnego uboju (szchity) żeby ich mięso było koszerne. Koszerne gatunki to, między i...

Co znaczy koszerny ?

Hebrajskie słowo "kaszer" oznacza "pasujący, nadający się". Prawa koszerności określają, jakie jedzenie nadaje się dla Żydów. Prawa te zostały nadane nam przez Boga na pustyni po wyj...

Błogosławienie kwitnących d...

Jest taka szczególna micwa, która może być wypełniona tylko jeden raz w roku, jest nią błogosławieństwo odmawiane gdy widzi się po raz pierwszy w roku na wiosnę kwitnące drzewo owoco...

Początek „Trzech tygo...

Początek "Trzech tygodni"17 tamuz rozpoczyna także okres żałoby znany jako "Trzy tygodnie" - okres przed postem Tisza B'Aw. Wyprawianie wesel i innych wesołych ceremonii jest w tym c...

Post 17 Tammuz

  Post w tym dniu został ustanowiony na pamiątkę przełamania murów oblężonej Jerozolimy oraz innych tragicznych wydarzeń (zobacz Kartki z kalendarza). Tego dnia nie jemy i nie ...

Dobroczynność

DobroczynnośćDawanie: Co i w jaki sposóbDawanie pieniędzy biednym to nie tylko bycie grzecznym i dobrze wychowanym. Cały wszechświat istnieje dzięki naszej dobroczynności. Nic, co po...

Sfirat haomer (liczenie ome...

Sfirat haomer (Liczenie omeru) i żałobaDlaczego?Aby upamiętnić tragiczną śmierć 24 tysięcy uczniów rabina Akiwy, którzy zmarli w wyniku plagi mającej miejsce pomiędzy Pesach a Szawuo...

Dlaczego w poniedziałki i c...

Każdego tygodnia fragmenty Tory odczytywane są publicznie w poniedziałek, czwartek i dwa razy podczas Szabatu. Dodatkowo czyta się Torę w czasie świąt, dni postu oraz w Rosz Chodesz....

Rosz Chodesz – począt...

Rosz Chodesz - ראש חודש  Początek miesiąca w kalendarzu żydowskim. Święto nowiu księżyca, którego obchodzenie Tora umieszcza jako dzień świąteczny. Zwykle to jest pierwszy dz...

Kipa – Jarmułka

Kipa (dosłownie: kopuła) to hebrajskie określenie jamułki, zwanej też kopel. Prawo żydowskie wymaga od mężczyzn przykrywania głowy, jako wyrazu szacunku i bojaźni bożej podczas modli...