Prawa Postów

r.
Prawa postów publicznych w judaizmie.
1. Prorocy ustanowili przykazanie, aby pościć w dniach, w których  nasi przodkowi przeżywali trudne wydarzenia. Takie dni nazywane są dniami postów publicznych (3 Tiszrei-Post Gedalii, 10 Tewet, Post Esther, 17 Tamuz i 9 Aw).
2. Celem postu jest przebudzenie serc i przypomnienie nam złych uczynków i czynów naszych przodków. Pamiętając o tym, będziemy odczuwać skruchę i poprawiać nasze zachowanie i nasze czyny.
3. 10 Tewet to dzień, w którym Babilończycy okrążyli Jerozolimę, co doprowadziło do zniszczenia Pierwszej Świątyni.
4. Większość publicznych postów nie jest przestrzegana w Szabat, więc jeśli przypadnie dzień postu publicznego na dzień Szabatu, jest przeniesiony do niedzieli.
5. Gdy 10 Tewet przypada w piątek, pości się do pojawienia się gwiazd, chociaż wcześniej już zapalmy świece szabatowe (lub o zachodzie słońca), Szabat już się rozpoczął.
6. Wszystkie te posty, z wyjątkiem 9 Aw, zaczynają się dopiero o świcie. Dlatego noc przed postem wolno jeść jak zwykle.
7. Jeśli człowiek idzie spać (a nie tylko drzemie) i chce wstać w środku nocy, aby zjeść coś przed postem, powinien o tym zadecydować, zanim pójdzie spać.
8. Ale jeśli zwyczajowo wstaje w nocy, aby się napić, nie musi specjalnie planować tego przed postem.
9. Kobiety w ciąży i karmiące piersią lub ludzie starsze i chorzy nie muszą pościć. Wyjątkiem jest post 9 Aw (przed postem lepiej skonsultować się z rabinem).
10. Ogólna zasada: ci, którzy nie czują się dobrze, nie muszą pościć.
11. Ten kto otrzymał pozwolenie, by jeść, powinien jeść tylko to, czego potrzebuje, aby czuć się normalnie, ale nie pozwalać sobie na nadużycia.
12. Dzieci poniżej wieku bar i bat micwy nie muszą pościć.
13. W dzień postu, kiedy nie wolno pić, zabrania się też płukania ust.
14. Post 9 Aw ma swoje własne dodatkowe prawa, podobnie jak w dzień postu Jom Kippur. Powyżej przedstawiono ogólne zasady, które są takie same dla wszystkich postów publicznych.