Sukot i Simchat Tora

Powiązane artykuły

“Wlewanie wody”...

Simchat Bejt Haszoewa -( Wlewanie wody) w Święto Sukot. I powiedział Stwórca "Lejcie przede Mną wodę w Święto, a Ja pobłogosławię wasze pola deszczem" Za czasów Świątyni w Jero...

Kilka słów o Święcie Sukot

Opowiada Rabin Szalom Ber Stambler

Simchat Tora

Dnia 23 Tiszrei obchodzimy Święto Simchat Tora - Radość Tory (W Erec Israel Święto Simchat Tora obchodzone jest razem z Szmini Aceret dnia 22 Tiszrei).  Dzień ten uświęca zak...

Co to jest Sukot?

"Przez siedem dni będziecie mieszkać w szałasach (...) aby pokolenia wasze wiedziały, że w szałasach kazałem mieszkać synom izraelskim, gdy wyprowadziłem ich z ziemi egipskiej” (Księ...