Kilka słów o Święcie Sukot

r.

Opowiada Rabin Szalom Ber Stambler