Kilka słów o Święcie Sukot

2 Październik, 2015 r.

Opowiada Rabin Szalom Ber Stambler