Pracownia multimedialna

19 marca, 2018 r.

Dzięki wsparciu finansowemu Fundacji PZU została uruchomiona pracownia Multimedialna wyposażona w stanowiska komputerowe (do pracy codziennej) oraz zestaw multimedialny, w tym odtwarzacz oraz ekran telewizyjny.
Częściowo pracownia już działa. Odbywają się w niej  już bądź ruszą wkrótce zajęcia, jak:

Wykłady o tematyce światopoglądowej i kulturoznawcze, w tym historia i tradycja Żydowska i Polska z prezentacją komputerową materiałów edukacyjno-poglądowych – zajęcia adresowane do dzieci powyżej 10 roku życia; odbywają się we wtorki i czwartki, od  godz. 16-ej;

Zajęcia plastyczne, w tym „rysowanie komputerowe” – raz w tygodniu dla dzieci w wieku 5-9 lat

Planowane są zajęcia nauki języka angielskiego (ew. hebrajskiego) dla dzieci w podgrupach: dla początkujących (dwa razy w tygodniu) oraz dla średniozaawansowanych (raz w tygodniu). Prosimy o zgłoszenia mailowe preferencji co do dni, godzin oraz nauka jakiego języka Państwa bardziej interesuje.

Zajęcia regularne, w ramach edukacji codziennej : język polski, matematyka, przedmioty przyrodnicze z wizualizacją komputerowo-multimedialną – trzy razy w tygodniu dla dzieci w wieku szkolnym do 14 lat .

Warsztaty komputerowe: praca z komputerem (jak zacząć, jak wybrać itd.); Internet w życiu codziennym; korzystanie z poczty elektronicznej; jak przez Internet ubezpieczyć się, zapisać się do lekarza, założyć konto bankowe i z niego korzystać itd. – zajęcia raz w tygodniu (godziny popołudniowe) prowadzone dla seniorów: dziadków i babć. Zainteresowane osoby prosimy o zgłoszenie się w siedzibie Fundacji Chabad Lubawicz (do Rabina Szaloma Stamblera). Proponowany czas – raz w tygodniu, po porannej modlitwie (w poniedziałki bądź w środy)

Seminaria dla wszystkich zainteresowanych : „Masz pytanie? Rabin odpowie!” – do Fundacji napływają liczne pytania do Rabina poprzez stronę internetową www.chabad.org.pl  oraz poprzez stronę profilową na FB.  Raz w tygodniu w niedzielę, (po porannej modlitwie)  spotkania – rozmowy, dyskusje.

Dzięki zainstalowaniu sprzętu multimedialnego, znacznie polepszy się jakość  prezentacji filmów dokumentalnych, jak dotychczas odbywała się w Bejt Chabad.