Mędrcy Judaizmu

Powiązane artykuły

Raw Chaim Josef Dawid Azulai

Raw Chaim Josef Dawid Azulai znany też jako Hida (1724 - 1806) Rabin, komentator talmudyczny i uznany bibliofil. Urodził się w Jerozolimie w rodzinie rabinicznej. Uczeń Rawa Chaima...

Rabin Jaakow Chaim Sofer &#...

Jorcajt - rocznica śmierci „Kaf Hachaim” (1870 - 1939) Rabin Jaakow Chaim Sofer, lepiej znany jako Kaf Hachaim (nazwa monumentalnego dzieła halachicznego, którego jest autorem), uro...

Rabin Menachem Ha-Meiri

Rabin Menachem Ha-Meiri  (1249–1310) Talmudysta i autor kilku dzieł, urodzony w Prowansji we Francji. Jego monumentalne dzieło Beit ha-bhira, napisane wyraźnym stylem, podsumow...

Radak – Rabin Dawid K...

Rabin Dawid Kimhi, znany również pod akronimem "Radak"  (1160 - 1235) był średniowiecznym Rabinem, komentatorem biblijnym, filozofem i gramatykiem Tanach'u z Prowansji (współcz...

Rabin Jechiel-Michl haLevi ...

Rabin, nauczyciel prawa i kompilator wielu książek, głównie z zakresu halachy. Urodzony w Bobrujsku, w wieku 27 lat został rabinem Nowozybkowa, w wieku 45 lat został rabinem Nowogród...

Ezra Skriba i Nehemiasz ...

Historia Ezry Skriby przenosi nas prawie 30 stuleci wstecz, do czasu, gdy Żydzi powrócili z niewoli babilońskiej, odbudowali Beit-Hamikdasz i zaczęli żyć jako wolny naród na własnej ...

15 Kislew – Rabi Jehu...

Rabin Juda Książę - Jehuda HaNasi (188 n.e.) Rabin Judah Książę – znany również jako Rabbeinu Hakadosz („nasz święty mistrz”) lub jako Jehuda HaNasi – został mianowany nasi – duchow...

Rabin DowBer z Lubawicz ...

Rabin DowBer z Lubawicz (znany też jako Mitteler Rebe) urodził się w Łoźnej w Białej Rosji w 1773 r. 9 kislew. Jego ojcem był założyciel chasydyzmu Chabad, Rabin Schneur Zalman z Lia...

Rabin Mordechaj Ben Hillel ...

Rabin Mordechaj Ben Hillel Aszkenazi (około 4010-5058; 1250-1298) Historia tego wielkiego człowieka prowadzi nas  o prawie siedemset lat wstecz . Człowiek ten jest tak dobrze z...

Szkoła Hillela – Szko...

Chociaż mędrcy usunęli się z jawnego udziału w rządzie, zdali sobie sprawę, że z powodu ingerencji Rzymian w funkcjonowanie Sanhedryniu życie duchowe narodu było zagrożone. W związku...

18 Elul = Chai Elul

Dzień 18 Elul to dzień urodzin Rabina Izraela Baala Szem Towa, założyciela chasydyzmu. Jest to również dzień urodzin założyciela Chabad Lubawicz, przywódca i pierwszy Rebbe - Szneu...

Cemach Cedek

  Rabin Menachem Mendel z Lubawicz (1789-1866), znany jako "Cemach Cedek" był trzecim Rebbe ruchu Chabad Lubawicz. Wybitny uczony Tory i autor wielu ksiąg, utrzymywał ciepłe ko...

Rabin Schneur Zalman z Ladó...

  ALTER REBBE   Rabin Schneur Zalman z Liadi - mistyk, działacz społeczny, filozof, autorytet halachiczny, kompozytor, talmudysta - to wszystko o nim. Ale był ...

VI Rebbe – Josef Jicc...

Josef Jicchak Schneersohn - Rebbe Rajac (we wspólnocie nazywany w języku jidisz też - Frierdikker - Poprzedni Rabi) - 1880-1950 Szósty Przywódca ruchu chasydów Chabad. Żarliwe...

„Maharasz” R...

Czwarty Rebe Chabad-Lubawicz Rabin Szmuel Schneersohn (1834-1882), znany jako "Maharasz" (akronim od hebrajskiego określenia "Nasz Mistrz Rabbi Szmuel") urodził się w miejscowoś...

Piąty Rebbe Chabad Lubawicz

Piąty Rebbe Chabad Lubawicż, Rabin Szolom Dow Ber Schneersohn, urodził się na Białorusi w miasteczku Lubawicz dnia 20 Cheszwan roku 5621 od stworzenia świata /1860 roku  Po śmi...