Rabin Menachem Ha-Meiri

24 maja, 2022 r.

Rabin Menachem Ha-Meiri  (1249–1310)
Talmudysta i autor kilku dzieł, urodzony w Prowansji we Francji. Jego monumentalne dzieło Beit ha-bhira, napisane wyraźnym stylem, podsumowuje dyskusje na temat Talmudu i komentarze
czołowych rabinów poprzednich pokoleń.Pomimo wysokiego statusu, praca ta pozostawała nieznana przez wiele pokoleń i dlatego miała niewielki wpływ na dalszy rozwój halachy.

(ilustracja; strona tytułowa  Beit HaBechirah - edycja 1795 r - źródło: wiki)