9 Siwan – Rabin Jaakow Chaim Sofer -jorcajt

r.

Jorcajt - rocznica śmierci „Kaf Hachaim” (1870 - 1939)

Rabin Jaakow Chaim Sofer, lepiej znany jako Kaf Hachaim (nazwa monumentalnego dzieła halachicznego, którego jest autorem), urodził się w Bagdadzie w 1870 roku. W młodości studiował Torę pod kierunkiem ówczesnych mistrzów sefardyjskich, takich jak Ben Isz. Chai.

Na początku XX wieku Rabin Jakub Chaim wyemigrował do Ziemi Świętej i osiadł w Jerozolimie. Tam stał się znany, szerząc nauki kabały, był szanowanym, uznanym autorytetem halachicznym. Był też uznawany za „decydenta”, uczonego prawa, który określa pozycję halachy, żydowskich praw religijnych wywodzących się z Tory pisanej oraz ustnej Tory w przypadkach, w których nie było jednoznacznej zgody wśród autorytetów prawa żydowskiego lub w sytuacjach, w których nie było wyraźnego precedensu halachicznego.
Rabin Jaakow Chaim Sofer jest autorem ośmiotomowej księgi o prawie żydowskim, ze szczególnym uwzględnieniem prawa i zwyczajów żydowskich z mistycznego punktu widzenia.
Zmarł dnia 9 Siwan w Jerozolimie, został pochowany na Górze Oliwnej.