Raw Chaim Josef Dawid Azulai

9 czerwca, 2022 r.

Raw Chaim Josef Dawid Azulai znany też jako Hida (1724 - 1806)
Rabin, komentator talmudyczny i uznany bibliofil. Urodził się
w Jerozolimie w rodzinie rabinicznej. Uczeń Rawa Chaima ben Atara. Jedną z jego najsłynniejszych ksiąg jest Szem ha-gdolim, zbiór biografii wielkich rabinów z przeszłości, wraz z przeglądem ich najważniejszych pism. Opracował również komentarze do Szulchan Aruch i in. literatury rabinicznej.

Dużo podróżował po Europie, aby zebrać pieniądze dla Żydów w Izraelu, zmarł we Włoszech.

Zmarł 1 Marca 1806 roku (w wieku 81–82) w Livorno, Etruria

https://openlibrary.org/books/OL6475979M/Shem_ha-gedolim