SPISANE DAWNIEJ I DZIŚ

Powiązane artykuły

Pidion Szwuim – Wiel...

Pidion szwuim (פִּדְיוֹן שְׁבוּיִים) - wykup z niewoli jest obowiązkiem społeczności żydowskiej, nakaz Tory rozciągający się na uwolnienie naszych braci Żydów, którzy zostali schwyta...

Precyzyjne życie

Na podstawie nauk Lubawiczer Rebbe (Dzięki uprzejmości MeaningfulLife.com) I poszedł Mojżesz, i wypowiedział całemu Izraelowi te słowa. I rzekł do nich: „Sto dwadzieścia lat mam dz...

Żydowska modlitwa

Czym jest modlitwa żydowska? Może się to zdarzyć o każdej porze dnia. Z opuszczoną głową, szepczemy krótką modlitwę do B-ga. W chwilach cierpienia i bólu, a nawet gdy przychodzą chw...

Kislew – początek zimy

Według Talmudu miesiąc Kislew oznacza początek sezonu zimowego w Ziemi Świętej i jest trzecim miesiącem „pory deszczowej”. Kislew I nie było jeszcze żadnej rośliny polnej na ziemi ...

Rabin Chaim Joseph David Az...

Rabin Chaim Joseph David Azulai Chida (około 5484-5567/1724-1807) Jedną z wybitnych postaci w galerii wybitnych postaci XVIII wieku był Rabin Chaim Joseph David Azulai – autor, pod...

Miasta-schrony – mias...

Miasta schronienia - o starożytnych miastach Izraela, miastach zabójców-uchodźców oraz kohenów i lewitów. 📍Czym jest miasto schronienia? Wiekuisty nakazał Mojżeszowi wyznac...

Tzfat – święte miasto

Jedno z Czterech Świętych Miast, Tzfat* (często pisane jako Safed, Sefat lub Zefat) jest schowane na pagórkowatej północy Izraela. Piękny. Mistyczne. Duchowy. Artystyczny. Słowa...

Rebe Rajac – list do ...

Wyjątkowy list, w którym poprzedni Lubawiczer Rebe wyjaśnia swojej córce Chaja-Muszce o istocie Dziewiątego Aw'a. (Warto przeczytać i przekazać dalej) 📑 „ Z Bożą pomocą, rok 5679, ...

Eicha – Lamentacje

Eicha - Lamentacje Jeremiasza, też Treny Jeremiasza, Księga Jeremiasza. Począwszy od roku 463 p.n.e. Jeremiasz prorokował o zagrożeniu ze strony Babilonu i ostrzegał Lud Izraela - Ż...

Zniszczenie Pierwszej Świątyni

Na Wzgórzu Świątynnym w Jerozolimie stały kolejno dwie Świątynie. Pierwsza Świątynia została zbudowana przez króla Salomona w oparciu o szczegółowe plany, które B-g przekazał jego o...

„Szpiegowska misja...

"Szpiegowska misja" - śladami Parszy Tory "Szlach" Minął ponad rok, odkąd Izraelici opuścili Egipt. Otrzymali Torę na Synaju, oddawali cześć złotemu cielcowi, otrzymali przebaczenie...

13 podstawowych hebrajskich...

1. Shalom (sza-LOM) / שלום Być może najbardziej znanym dziś hebrajskim słowem jest „szalom”, co oznacza „pokój”.słowo używane na powitanie i pożegnanie: „cześć”, „żegnaj”, „żegnam” ...

Arcykapłan – Kohen Gadol

Arcykapłan - Kohen Gadol w tradycji żydowskiej. Kohen Gadol, Najwyższy Kapłan, zajmował najświętszą pozycję w judaizmie. Jego rola rozciągała się na historię, od Aharona w czasach s...

Dlaczego po hebrajsku pisze...

Jedna z popularnych teorii głosi, że hebrajski zapisywany jest od prawej do lewej, ponieważ w starożytności rytownik podczas wykuwania słów na kamiennej tabliczce trzymał młotek w si...

Żydzi Hiszpanii

W 1492 za namową inkwizycji, para królewska wydała dekret o zakazie praktyk religijnych i wygnaniu z Hiszpanii wyznawców judaizmu. Dopiero w 1967 roku, dnia 18 Siwan dekret, zakazuj...

Hawa Nagila – trochę ...

Każda piosenka zawiera wiele historii. Zanim stała się światowym żydowskim przebojem, często też  hymnem weselnym, europejską pieśnią piłkarską i par excellence żydowskim stereo...

Co się zdarzyło na pustyni ...

Mojżesz 'osładza' gorzką wodę Pozostawiając daleko za sobą brzegi Morza Sitowego, lud Izraela wkroczył na pełna znoju pustynię Szur. Szli przez bezdroża, pustkowia. Nigdzie nie było...

Septuaginta – co to j...

Septuaginta (pochodząca od łacińskiego słowa oznaczającego „siedemdziesiąt”) odnosi się do (Koine) greckiego tłumaczenia Tory, które stało się podstawą większości nieżydowskich jej t...

Dona Gracia Mendes-Nasi

Niewiele postaci w historii Żydów, szczególnie w średniowieczu, odegrało tak inspirującą i korzystną rolę dla swoich rodaków, jak szlachetna żydowska dama Dona Gracia. Legendy, któr...

Menasze i Efraim – sy...

Wewnętrzna siła Menassesa i Efraima Wyzwanie i szansa Manasze i Efraim: jedyni dwaj wnukowie Jakowa, którzy urodzili się w obcym kraju, w niskim duchowo i wrogim Egipcie / Micraim....

Miłosierdzie (Parsza Miszpa...

Parsza Tory Miszpatim zawiera pięćdziesiąt trzy przykazania, a jednym z nich jest pożyczanie pieniędzy potrzebującym (bez odsetek). Rambam (Matnas Anyim 10:7) uczy, że pożyczanie pie...

Dziesięć Przykazań – ...

1. Dziesięć Przykazań zostało przekazanych przez B-ga na Synaju: Siedem tygodni po tym, jak B-g nakazał Mojżeszowi wyprowadzić Swój lud z niewoli egipskiej, stali u podnóża góry Syn...

Menora na Lotnisku Ben Gurion

Autorem tej pięknej, litej z brązu Menory na lotnisku Ben Gurion w Izraelu jest Salvadore Dali!.... Wielki Artysta napisał w swoim dzienniku: "Tobie, Naród Izraela, tobie Naród Wybra...

Pramatka Rachel, żona Praoj...

Warto wiedzieć, że: 1. Rachel jest jedną z Czterech naszych Pramatek Obok z Sarah (żony Abrahama), Riwki (żony Jocchaka) oraz Leah (jej siostry i również żony Jaakowa), Rachel jest...

Pramatka Lea, żona Praojca ...

Temat z parszy Tory bieżącego tygodnia Wajece: Pramatka Lea, żona Praojca Jaakowa - kilka zadań o niej, o czym warto wiedzieć: Rachel i Leah, dwie siostry, dwie żony, dwie drogi.&n...

Warto wiedzieć – 12 f...

1. Jest to miesiąc 9 i zarazem 3 w kalendarzu żydowskim Rok żydowski ma (przynajmniej według Miszny "Rosz Hashanah",1:1.) dwie „głowy” : Nissan na wiosnę i Tiszrei na jesień. Licząc...

Dziesięć prób Abrahama

Istnieje kilka szkół myślenia na ten temat, jakie to były próby zesłane Haszem. Na przykład, bazujące na opisach midraszowych jak m.in. Midrasz Tehilim, Pirkei d'Rabbi Eliezer i in. ...

Bereszit. Jeżeli B-g mógł z...

Mężczyzna zamówił parę spodni szytych na miarę przez doświadczonego krawca. Gdy przyszedł odebrać spodnie, krawiec przeprosił, że nie są jeszcze gotowe. Dość zdenerwowany, dżentelmen...

Jesziwa – edukacja ży...

Jesziwa (hebr.: ישיבה w dokładnym tłumaczeniu -. "siedzący" - jest to tradycyjna żydowska instytucja edukacyjna skoncentrowana na studiowaniu literatury rabinicznej, przede wszystkim...

Nie ma przypadków

Rabi Hillel* był znanym Chasydem. Podczas jednej ze swoich podróży, pewnego dnia zawitał do skromnego zajazdu, który prowadził niezamożny Żyd. Gospodarz uprzedził od razu z góry...

Mizrahim

Aszkenazyjczycy, Sefardyjczycy i Mizrahim..... Dziś porozmawiamy o Mizrahi. Kim są Żydzi Mizrahi? Choć często myleni z Żydami sefardyjskimi, Żydzi Mizrahi (Mizrachijczycy) ...

Świątynna Menora – ki...

O Świątynnej Menorze, której duchowe światło świeci do dziś.: B-g nakazał: w Przybytku (Miszkanie) a następnie w Świątyni Jerozolimskiej powinny znajdować się święte światła. Op...

Chasydzi na Mazowszu –...

Sochaczew - (i tak samo w jidysz) wiąże swe początki z średniowiecznym grodem obronnym, od XIII wieku rozwijał się również jako ośrodek administracyjny. Po okresie rozkwitu w XV...

Szabbetai Zwi – Jacob...

Szabbetai Zwi (lub też Szabataj Cewi - שבתי צבי) (1626-1676 był sefardyjskim Żydem, kabalistą i rabinem. Jednak przebiegle udawał - głosił, że jest mesjaszem. Szabataj Ćwi zdołał zw...

Świątynne Wzgórze – C...

Chór i Orkiestra Lewitów: co, kto i jak?   W okresie Trzech Tygodni Żałoby, gdy opłakujemy zniszczenie Świątyń, zwyczajem jest poznawanie praw dotyczących Świątyń, by przypomn...

Techilim – warto wied...

”Tehillim” - znane jest również jako „Psalmy” zajmuje bardzo ważne miejsce w bibliotece żydowskiej religijnej literatury. Nazwa "Tehilim" w tłumaczeniu z języka hebrajskiego - תהילים...

Ezechiel – Prorok

Ezechiel (Yechezkel) był prorokiem, który mieszkał w Babilonii w czasie zburzenia Pierwszej Świątyni. Wśród jego bardziej znanych proroctw, które zostały zebrane w Księdze Ezechiela...

Filistyni – kim byli,...

„…B-g, który wyrwał mnie z łap lwów i niedźwiedzi, wybawi mnie również z ręki tego Filistyna….». Rzekł więc Szaul do Dawida: «Idź, niech B-g będzie z tobą!»  (Księga Samuela Ale...

Miriam – siostra Mojż...

Warto wiedzieć - kilka biblijnych faktów o Miriam. * Miriam: (1400-1274 pne) Prorokini, córka Amrama i Jochebed, starsza siostra Aarona i Mojżesza. * Miriam była jedną z 7 ...

Sefardyjczycy

Aszkenazyjczycy, Sefardyjczycy i Mizrahim..... Dziś porozmawiamy o Sefardyjczykach. Kim są Żydzi Sefardyjczycy i Sfaradim ? W wąskim sensie tak nazywamy Żydów, którzy żyli na Półwy...

Rabin Jechiel-Michl haLevi ...

Rabin, nauczyciel prawa i kompilator wielu książek, głównie z zakresu halachy. Urodzony w Bobrujsku, w wieku 27 lat został rabinem Nowozybkowa, w wieku 45 lat został rabinem Nowogród...

Jom HaZikaron – 4 Ija...

Dzień 4 Ijar, 19 Omer - Jom HaZikaron to Izraelski Dzień Pamięci, który jest oficjalnym dniem pamięci poległych żołnierzy i cywilów, którzy padli ofiarą terroryzmu. W synagogach odm...

Jom HaSzoah – 27 Nissan

27 Nissan, 12 Omer Dzień Pamięci Ofiar Holokaustu - Jom HaSzoah. Powstanie w Getcie Warszawskim (1943) Latem 1942 r. wywieziono z Warszawy do Treblinki ok. 300 tys. Żydów. Gdy inf...

Rebbe o Holokauście

Rebbe o Holokauście Co Rebbe powiedział (i nie powiedział) o Holokauście Tak jak miliony jego pokolenia, Lubawiczer RebBe był osobiście dotknięty Holokaustem. Jego młodszy ...

20 Adar – Purim Vincenty

Purim Vincenty (1616) W 1614 r. pełen nienawiści Vincent Fettmilch zorganizował atak na żydowską dzielnicę Frankfurtu, a następnie Żydzi zostali wypędzeni z miasta. Dzięki interwenc...

21 Adar – Rabbi Elime...

21 Adar - Rocznica śmierci - jorcajt Rabbi Eliemelecha. Jest to dzień, w którym tysiące Chasydow z całego świata zwyczajowo (nieco mniej w tym roku z powodu pandemii) przyjeżdżają...

24 Szwat

Proroctwo Zachariasza (351 p.n.e.) "24 dnia 11 miesiąca, czyli miesiąca Szwata, w drugim roku panowania Dariusza Meda, słowo B-że przyszło do Zachariasza, syna Berechiasza, syna pro...

Chasydzi na Mazowszu –...

Piaseczno - (w jidysz Piaseczna) to osada z XIII wieku, od 1429 roku miasto na prawie chełmińskim. Jak wiele sąsiednich miast, Piaseczno było wielokrotnie niszczone przez wojny ...

Chasydzki szlak Mazowsza &#...

Płock (w jeż. jidysz też Plock) to jedno z najstarszych polskich miast, wczesne biskupstwo i stolica województwa, a jednocześnie jedna z najstarszych gmin żydowskich w Polsce. W śred...

Hebrajskie miesięcy –...

Dlaczego w hebrajskim kalendarzu są przyjęte babilońskie nazwy miesięcy żydowskich? W epoce przedbabilońskim znajdujemy w Torze tylko cztery miesiące w kalendarzu, które są identyfi...

Cadyk

Charakteryzując podstawowe idee chasydyzmu trzeba jednak pamiętać, że chasydyzm nigdy nie wypracował wspólnej doktryny, a więc trudno go zamknąć w jakimkolwiek kanonicznym zespole ko...

Chasydzki Szlak Mazowsza

Od połowy XIX w. do wybuchu II Wojny Światowej, chasydzi stanowili większość społeczności żydowskiej na Mazowszu. To właśnie z mazowieckich miast i miasteczek wywodzi się wiele słynn...

10 plag egipskich

Torą w swoich rozdziałach Waera oraz Bo opisuje 10 plag, które Najwyższy zesłał na Egipt - Micraim, by uparty faraon wreszcie wyswobodził naród żydowski. Dlaczego właśnie 10 plag eg...

Kochaj bliźniego swego

Nie ma bardziej mylnego i szkodliwego dla Żydów, niż panująca opinia, że Żydem jest ten, kto "wyłącznie się modli i przesiaduje w synagodze".  Taka opinia doprowadza do wniosków...

8 faktów o hebrajskim miesi...

Miesiąc Szewat według hebrajskiego kalendarza. Chociaż nie jest tak dobrze znany jak hebrajskie miesiące Tiszrej, kiedy świętujemy Rosz HaSzana oraz Nissan, kiedy świętujemy Pesach, ...

Chasydzi

Kim są chasydzi i czym jest chasydyzm? O chasydach, genezie nauki chasydzkiej – chasydyzmie i głównych kierunkach jego rozwoju. Wśród Żydów aszkenazyjskich (głównie osiedleńcy z ży...

Aszkenazyjczycy

Aszkenazyjczycy, inaczej Żydzi aszkenazyjscy - Żydzi pochodzący z rejonów Europy Środkowej, zamieszkujący Europę Środkowo-Wschodnią - Niemcy, Polska, Białoruś, Litwa, Ukraina i Rosja...

Dwanaście plemion Izraela &...

Każde z 12 plemion ma swoją specyficzną energię, którą musi zamanifestować na tym świecie.   W części Tory Wajechi - która zamyka Pierwszą Księgę Tory - Chumaszu Mojże...

Ezra Skriba i Nehemiasz ...

Historia Ezry Skriby przenosi nas prawie 30 stuleci wstecz, do czasu, gdy Żydzi powrócili z niewoli babilońskiej, odbudowali Beit-Hamikdasz i zaczęli żyć jako wolny naród na własnej ...

15 Kislew – Rabi Jehu...

Rabin Judah Książe - Jehuda HaNasi (188 n.e.) Rabin Judah Książe – znany również jako Rabbeinu Hakadosz („nasz święty mistrz”) lub jako Jehuda HaNasi – został mianowany nasi – ducho...

Świątynia Jerozolimska

Przez 830 lat — od 833 do 423 p.n.e. i ponownie od 349 p.n.e. do 69 n.e. — na wzgórzu jerozolimskim stała okazała budowla, która była punktem styku nieba z ziemią. Budowla ta była dl...

GEDALIAH (GEDALIUSZ)

Nabuchodonozor, król Babilonii, osiągnął swój cel. Całkowicie podbił Królestwo Judy i zniszczył jego stolicę Jerozolimę i jej najświętszą Świątynię . Zabił lub schwytał większość rod...

Teszuwa

Teszuwa oznacza powrót. W tradycji żydowskiej pokuta, skrucha i decyzja o naprawie nazywana jest "teszuwa", hebrajskim słowem tłumaczonym jako „powrót”. Jednym z hebrajskich słów oz...

Era Drugiej Świątyni

Przed zburzeniem Pierwszej Świątyni Prorok Jeremiasz przepowiedział słynne proroctwo (Jer. 29:10): „Tak bowiem powiedział B-g: Albowiem po ukończeniu siedemdziesięciu lat Babilonu bę...

Czytanie „Szma…...

Przed snem - Szma. Wszystko dobre, co się dobrze kończy.... Psychologowie badający sny mówią nam, że ostatnie pięć świadomych minut naszego dnia określa, o czym będziemy śnić w noc...

Droga do sukcesu – 12...

Zwykle do wszystkiego się dołącza instrukcja obsługi.... Każdy z nas dąży do sukcesu. Dla każdego z nas sukces oznacza coś innego. Jednak by osiągnąć ten „nasz” sukces, często wyb...

Bajgle i lox’y – kosz...

Bajgle i lox’y - na śniadanie, na lunch, kolacje…?! Czy bajgle „uzupełnione” nadzieniem tzw „lox’em”, czyli z twarożku z plastrem łososia to „typowe” po żydowsku Trochę o bajglach ...

Szma Israel… – ...

Wypowiadając pierwsze sześć słów modlitwy "Szma", powszechnym żydowskim zwyczajem jest zakrywanie oczu prawą ręką. Dlaczego? Prosta odpowiedź brzmi, że pozwala to na właściwą koncen...

Tisza B’Aw – 9 ...

Dziewiąty Aw jest naznaczony tragicznymi wydarzeniami w całej żydowskiej historii. Data ta stała się w oczach Żydów symbolem wszystkich prześladowań i nieszczęść, które spotkały naró...

Erec Izrael

Erec Izrael, Judea, Izrael, Palestyna – pochodzenie nazw. Współcześni ludzie, którzy śledzą wiadomości, regularnie spotykają się z nazwami „Izrael” i „Palestyna”. Bardziej zorient...

Tammuz – 10 faktów

10 faktów o miesiącu Tammuz - o czym warto wiedzieć: 1.  Tammuz jest czwartym miesiącem w kalendarzu żydowskim, licząc od wiosennego miesiąca Nissan, kiedy nasz naród opuścił...

Prorokini judaizmu

Prorokini judaizmu. Według Talmudu było 48 proroków mężczyzn i siedem prorokiń narodu żydowskiego.  Ogólnie rzecz ujmując, Talmud „kwalifikuje”, że w judaizmie było o wiel...

Potocki, sprawiedliwy proze...

Historia Walentyna Potockiego, Awrahama ben Awraham znanego też jako Ger-Cedek (Sprawiedliwy Prozelita) - historia polskiego szlachcica spalonego wyrokiem sądu kościelnego w Wilnie 2...

Odliczanie

Proces przygotowań do konkretnego wydarzenia pozwala uzyskać pełniejszy obraz jego istoty. Kobieta, która kupuje białą suknię ślubną w salonie ślubnym, najwyraźniej przygotowuje się ...

4 Ijar – ocalenie Maj...

Ocalenie Maimonedesa (1165) Dnia 4 Ijar jest dniem ocalenia Majmonidesa - Rabina Mojżesza Ben Maimon (1135-1204). Majmonides był wielkim uczonym, halachistą, również lekarzem, filo...

5 Nisan – Szpiedzy Je...

Szpiedzy Jerycha (1273 r.p.n.e.) Na dwa dni przed zakończeniem trzydziestodniowego okresu żałoby po odejściu z tego świata Mojżesza, 7 Adar, Joszua* - wierny uczeń, pomocnik i nas...

Miszpatim – po Synaju...

Mówi się, że najbardziej zagadkową rzeczą w Parszy Tory Miszpatim jest sama parsza .  Jest to pierwsza parsza po objawieniu na Synaju i można się było spodziewać, że po tym obj...

Tu Biszwat – 10 cieka...

15 dnia żydowskiego miesiąca Szwat obchodzimy Tu bi-Szewat - Nowy Rok Drzew. We współczesnym Izraelu Tu B'Szwat obchodzony jest jako dzień świadomości ekologicznej i jest obchodzon...

Trzynaście najważniejszych ...

Według Komentarza RaMBaMa do Miszny, Sanhedrin 10:1 Punkt 1 Wierzę pełnią wiary, że Stwórca, błogosławione jest Jego Imię, tworzy wszystkie stworzenia i kieruje nimi i tylko On sam...

Oszustwo

... do parszy Tory Toldot: Oszustwo W jednej z najbardziej dramatycznych historii w Torze czytamy o epickim oszustwie Jakowa. Oszukał swojego ojca Jicchaka, podając się za swojego ...

Jak polepszyć jakość swojeg...

Na takie dociekliwe pytanie żadna odpowiedź nie będzie w pełni satysfakcjonująca! Jednak mówiąc całkiem poważnie, to trzeba zastanowić się nad tym, kto zadaje takie pytanie. Często b...

Cheszwan – Marcheszwan

Warto wiedzieć, że: 1. Miesiąc Cheszwan = Marcheshvan Podobnie jak nazwy innych miesięcy używane przez współczesnych Żydów, obecna nazwa w tym miesiącu pochodzi z Babilonu. Istniej...

Dlaczego niektóre litery w ...

Jeśli przyjrzeć się uważnie literom sefer Tora (zwoju Tory), można dostrzec, że wiele liter jest zakończonych małymi niby ‚kolcami’ lub też ‚koronami’, zwanymi tagin lub ketarim - w ...

Studiowanie Tory – tr...

Nas Żydów nazywają „Narodem Ksiąg”, ponieważ nasz związek z nimi, przywiązanie do ksiąg stało się wręcz legendarne. Prawo nakazuje nam poświęcać każdą wolną chwilę na studiowani...

Adam, pierwszy człowiek w G...

Zadanie Adama przed grzechem zakazanego owocu? W tygodniu, gdy zaczynamy na nowo czytanie  Tory - Pięciu Ksiąg Mojżeszowych (Chumasz), zadajemy sobie pytanie: Jeśli części...

Mądrości z Tory płynące

Własne błędy…. uczą. ...I przykazał Wiekuisty, B-g, człowiekowi i rzekł: "Z każdego drzewa ogrodu pożywać możesz, ale z drzewa poznania dobrego i złego, - pozywać zeń nie będzie...

Sztetl – żydowskie mi...

Jak i kiedy pojawiły się żydowskie miasteczka? Jakimi językami mówili ich mieszkańcy? Co jedli, w jakich warunkach mieszkali, gdzie pracowali i jak spędzali wolny czas? ...

Siedem myśli dotyczące mies...

Siedem myśli dotyczące miesiąca Elul, które pomogą nam zajrzeć wgłąb siebie i …. przebaczyć: 1. Miesiąc Elul - okres przemian. Miesiąc Elul zawsze zaczyna się w okolicach ...

Rabin Mordechaj Ben Hillel ...

Rabin Mordechaj Ben Hillel Aszkenazi (około 4010-5058/1250-1298) Historia tego wielkiego człowieka prowadzi nas  o prawie siedemset lat wstecz . Człowiek ten jest tak dobrze zn...

Opowieść chasydzka – ...

Chasidisze maisa - chasydzka opowieść - Raszi do traktatu Sanhedrin, 44b: W jednym małym miasteczku mieszkał Sprawiedliwy [człowiek], który całe życie czynił dobre uczynki. W po...

16 Aw – Sir Moses Mon...

Wiele organizacji, instytucji nosi imię (jako patrona) Sir Mosesa Montefiore'a - a jednak ilu z nas obecnie wie, kim on był?  Nawet w Richmond w stanie Wirginia jest cmentarz na...

20 Aw – Rabi Lewi Jic...

Swoje życie poświęcił dla innych. Dzień 20 Aw - jorcait - rocznica odejścia z tego świata Rabina Lewiego Jicchaka Schneersona, ojca Rebbe Lubawicz, Rabina Menachema Mendela Schneers...

Od Świątyni do synagogi ...

"I wystawią Mi świątynię, abym zamieszkał w pośród nich.." (Ks. Wyjścia/Szmot, 25:8). Od tamtych czasów całe życie religijne Żydów skupiało się wokół Arki Przymierza, w której ...

Raszi – Rabin Szlomo ...

  Rabin Szlomo Jicchaki, znany jako „Raszi" (skrót od Rabenu Szlomo Jicchaki ben Jicchak), zmarł w dniu 29 Tamuz roku 4865 od  stworzenia świata. Raszi urodził się w Troy...

13 Tammuz – Święto Wy...

12-13 Tammuz - Święto Wyzwolenia wspólnoty Chabad Lubawicz Rabbi Josef Jicchak Schneersohn, Rebbe Rajac - duchowy przywódca, nauczyciel - Wielki Cadyk. Dnia 12 Tamuz 5687 rok...

Gematria – Hebrajski ...

Litery, słowa - cyfry, liczby = święta magia   Gematria - system numerologii opierający się na języku i alfabecie hebrajskim, stosowany przez żydowskich mędrców do wyjaśniania...

Prorocy – proroctwa

Kim / Czym jest prorok? Prorok jest osobą, która odbiera sygnały/przekazy bezpośrednio od B-ga, aby dalej przekazać je ludziom. Majmonides uważa to za jedną z 13 podstaw żydowskie...

Micwot – Przykazania ...

Talmud wyjaśnia nam (Traktat Makkot 23b), że w Torze jest 613 przykazań (micwot), w tym 248 pozytywnych przykazań (rób to - tase) i 365 negatywnych przykazań (nie rób - lo tace). Jed...

Rabi Akiwa i Rachel

Rzecz o miłości. Rabi Akiwa ben Józef, o którym nasi mędrcy mówią, że był jednym z największych uczonych wszechczasów. Mówiono o nim, że swoim 'ostrym umysłem’ potrafi „wykarczowa...

Miszkan – 15 faktów

Miszkań - pierwsza Świątynia - o tym warto wiedzieć: 1. To była przenośna Świątynia. Miszkan oznacza po prostu "miejsce zamieszkania" i odnosi się do przenośnego kompleksu, w k...

12 Adar

Poświęcenie Odnowionej Świątyni Heroda (11 p.n.e.).   Po 334 latach Druga Świątynia w Jerozolimie  była w opłakanym stanie.  W roku 19 p.n.e. Król Herod I zdecydowa...

Szkoła Hillela – Szko...

Chociaż mędrcy usunęli się z jawnego udziału w rządzie, zdali sobie sprawę, że z powodu ingerencji Rzymian w funkcjonowanie Sanhedryniu życie duchowe narodu było zagrożone. W związku...

Egipskie ciemności – ...

Parsza bieżącego tygodnia “Bo” (Szmot, 10:1-13:16) opowiada m.in. o jednej z dziesięciu plag zesłanych przez B-ga na Faraona i cały Egipt za nieposłuszeństwo – ciemności, k...

Hebron – 22 faktów, o...

1. Hebron jest jednym z czterech świętych miast Izraela. Izrael ma cztery święte miasta: Jerozolimę, Tyberiadę, Safed i Hebron. Hebron jest jedynym, w którym Żydzi stanowią obecnie n...

Rabin Menasseh Ben Israel

Nasi wielcy uczeni - kartka z historii narodu żydowskiego - 21 Szwat: Pierwszy Żyd, któremu wydano zezwolenie na stały pobyt i zamieszkanie w Anglii (1657) po wielu stuleciach cał...

Szabat – Chazak

We wspólnotach aszkenazyjskich panuje zwyczaj, że na zakończenie czytania / studiowania każdej z Pięciu Ksiąg Mojżeszowych zgromadzeni w synagodze radośnie wołają (stojąc): „Cha...

Ślub Rebbe – Warszawa...

Dnia 14 Kislew 5689 roku/ 27.11.1928 roku w Warszawie odbył się ślub Rabina Menachem Mendel Scneersona z Rebbecin Chają Muszką, córką ówczesnego Lubawiczera Rebbe Rabina Josefa Jicch...

10 Cheszwan – narodzi...

Gad, syn Jakowa i Zilpy, siódmy z Dwunastu Plemion, urodził się 10 miesiąca MarCheszwan. Dożył 125 lat.  Dwanaście plemion izraelskiego narodu. Jakow miał dwunastu synów: Reuw...

Przebaczenie – 10 kroków

Mamy miesiąc Elul, a oddech przebaczania unosi się w powietrzu. Próbowałaś i próbowałeś, ale jakoś nie bardzo wychodziło, tak naprawdę nie jest to łatwe - naprawdę przebaczyć…. Co na...

16 faktów o Mezuzie, które ...

1. Wyraz Mezuza w tłumaczeniu dosłownym oznacza „słupek drzwi”.   W biblijnym języku hebrajskim słowo mezuza oznacza odrzwia. 1 Przykazanie o mezuzie brzmi: „… wypisz je [t...

Jerozolima i Jerycho: wyjąt...

Miszna (Tamid 3:8) mówi, że dźwięk otwierających się bram świątynnych można było usłyszeć nawet Jerycho - z odległości około 25 kilometrów od Jerozolimy! Ale, jak napisane, nie było...

Nazir i przysięga nazirejska.

Nazir i przysięga nazirejska. W parszy Naso (rozdział 6: 2-8) Tora mówi o Nazirach  Są to Żydzi (mężczyźni i kobiety), którzy z jakiegoś powodu przysięgają na pewien czas ...

20 Adar 2 – Choni ha-...

Zdarzyło się to dnia 20 Adar2 ok. 1 p.n.e, że zwrócili się do Choni Twórcy Kręgu (*): „Módl się, aby padał deszcz”, ponieważ przez cały miesiąc Adar nie było deszczu, ziemia wyschła....

Świętość i świetność Miszkanu

Midrasz opowiada: W pierwszym wersecie parszy Pekudei Miszkan nazywany jest - "Miszkan Aedut", co z języka hebrajskiego oznacza - Przybytek Świadectwa. Nazwano go tak, ponieważ służ...

Cztery Parsze-Arba Parsziot

Wiosenną porą niedługo przed Świętem Purim następuje okres 'Specjalnych Szabatów’, który trwa aż do Święta Pesach. Nazywany jest okresem "Arba Parsziot" (Cztery Parsze). Każda nazwa ...

Rabin Jisroel Salanter

Wybitne postacie judaizmu: Rabin Jisroel ben Ze'ev Wolf Lipkin, znany również jako "Jisroel Salanter" lub "Israel Salanter" (ur. listopad 1809, Zagory, Litwa - zm. luty 1883, Köni...

Rabin Aszer ben Jechiela

Rabin Rosz. Życie i wpływ Rabina Aszera ben Jechiela, znanego pod akronimem "Rosz", obejmuje dwie wielkie sfery żydowskiej diaspory swoich czasów: społeczności aszkenazyjskiej (...

Z opowieści chasydzkich ...

Wśród rzeszy zwolenników Rabina Izraela Baala Szem Towa , założyciela ruchu chasydzkiego, był też jeden Żyd, który pracował na roli w małej wiosce rolniczej w pobliżu Międzyrzecza. B...

Ciniut – skromność

Pokutuje opinia (nie wiadomo właściwie, skąd się wzięła?!), że jedynym powodem skromnego stroju żydowskiej kobiety jest unikanie pokus. Być może tak jest w innych religiach, dla juda...

Jochewed – Matka Mosz...

Tora mówi nam, że gdy Jakub i jego rodzina przybyli do Egiptu, liczyli "siedemdziesiąt dusz". Ale szczegółowa lista podana przez Torę (w Księdze Rodzaju 46: 8-27) zawiera tylko 69 im...

5 Kislew – Polski Rab...

Rabin Szmuel Eidels (1555 - 1631) (hebr. שמואל אליעזר הלוי איידלס) był  uczonym Tory i talmudystą, znanym z komentarzy do Talmudu, Chiduszei Halachot.  Eidels jest również...

Magia 13 – szlosz esrei

„SŁUCHAJ, IZRAELU! ADONAJ JEST NASZYM BOGIEM, ADONAJ JEST JEDYNY! A BĘDZIESZ MIŁOWAŁ HASZEM, B-GA TWOJEGO, CAŁYM SERCEM TWOIM I CAŁĄ DUSZĄ TWOJĄ, I CAŁĄ MOCĄ TWOJĄ…”   Tymi sło...

Pierwsza chasydzka alija

Pierwsza chasydzka alija ( "odrodzenie" - imigracji w Ziemi Świętej) - żydów, prowadzonych przez Rabina Menachema Mendla z Witebska, Rabina Abrahama z Kaliska i Rabina Isroela z Polo...

Żydowskie nazwiska

W czasach starożytnych Żydzi nie mieli nazwisk, wystarczały ich imiona powiązane z imieniem matki / ojca ‚za pomocą’ słowa „ben” (syn) bądź „bat” (córka), czasem też - przezwiska. By...

Purim Hebron – 14 Tewet

Spośród „szczególnych” Purim obchodzonych przez niektóre środowiska żydowskie na przestrzeni roku dla upamiętnienia niegdysiejszego cudu, jest również Purim które Żydzi sefardyjscy&n...

„Droga przez męki” – ...

14 czerwca 1927, Leningrad: Rebbe został zatrzymany We wtorek wieczorem, dnia 15 Siwan = 14 czerwca 1927, Szósty Rebbe, B"P Rabin Josef Jicchaak Schneersohn, został zatrzymany przez...

Paradoks Góry Synaj

Dlaczego nadanie Tory odbyło się po środku pustyni - na Gorze Synaj?   Parsza Bechar zaczyna się od słów : "I rzekł Wiekuisty do Mojżesza na górze Synaj....." (Wajikra, 2...

Źródło rozterek

Bałwochwalstwo - jest niczym innym, jak próbą wpłynąć na zjawiska natury poprzez służenie wyimaginowanym siłom.                     ...

Góra Grizim – Góra Ebal

GERIZIM — ‘na tej górze oddawaliśmy B-gu cześć’  "A gdy B-g, twój B-g, przywiedzie cię do ziemi, do której wejdziesz, aby ją posiąść, ustawisz ludzi i udzielisz wtedy błogosław...

O Holokauście. Co mówił, o ...

Podobnie jak miliony ludzi jego pokolenia, Rabina Menachema Mendela Schneersona osobiście, jak również jego rodzinę dotknęła tragedia Holokaustu. Jego młodszy brat, DovBer, został za...

„By się coś działo...

Po opuszczeniu Związku Radzieckiego w 1927 roku, Szósty Lubawiczer Rebbe - Rabin Joseph Icchak Schneersohn (Rajats) - osiedlił się w Rydze. Tam pracował, nauczał, wspierał Żydów. Pe...

Wyjść z własnego galuta ?

Parsza „Szmot” opisuje pierwszy galut (wygnanie) żydowskiego narodu. Po śmierci Josefa i jego wszystkich braci, gdy do władzy doszedł inny faraon, który nie znał ani Josefa, ani jego...

Żydówka Beatrice – Pramatka...

Jedną z najbardziej niezwykłych postaci w historii żydowskiej jest Dona Gracia Mendez Nasi. Ona odegrała znaczącą rolę ww dziejach społeczności żydowskiej, a jej wpływ na współczesne...

Opowieści chasydzkie

Potencjalni „polityczni” Gdy Rabin Abraham-Jaakow z Sadigury został aresztowany na podstawie fałszywego donosu i osadzony w więzieniu, umieścili go w jednej celi z "politycznymi". ...

Złączyć się z B-skością

Ponieważ B-g chce, byśmy się z Nim duchowo zjednoczyli, a nie tylko podporządkowali się Jemu, dał nam zdolność osiągnięcia prawdziwej jedności z naszym b-skim źródłem. B-g nie stwo...

Tajemnice miesiąca ELUL

Nasi mędrcy uczyli, że w samej nazwie ostatniego miesiąca roku, jeżeli rozpatrywać nazwę „ELUL”, jak abrewiaturę, jest zaszyfrowana bardzo istotna dla nas informacja. Dotyczy ona pr...

Eastern Parkway 770

  W dniu 28 lipca 1940 roku został zakupiony  budynek przy Eastern Parkway 770 w części Crown Heights na Brooklynie w Nowym Jorku przez Agudas Chassidei Chabad - wspólnotę...

„Zakazane fotografie&...

  Warszawskie Getto latem 1941 roku. Niemiecki żołnierz-radiooperator, fotograf Willy Georg latem 1941 roku, będąc w Warszawie nielegalnie przedostał się za mury Warszawskiego G...

Przeżyła Auschwitz

Przeżyła Auschwitz. Teraz ma 90 lat i po raz pierwszy przyjechała do Polski. Po wielu-wielu latach po wyjściu z piekła Auschwitz, po raz pierwszy przyjechała do Polski, odwiedziła TO...

„Maharasz” R...

Czwarty Rebe Chabad-Lubawicz Rabin Szmuel Schneersohn (1834-1882), znany jako "Maharasz" (akronim od hebrajskiego określenia "Nasz Mistrz Rabbi Szmuel") urodził się w miejscowoś...

Wewnętrzne dziecko – ...

Sędziwy Rabin spędzał wieczór z uczniami na wspólnych rozmowach i pogłębianiu wiedzy.  W pewnym momencie zabrakło jedzenia. Uczniowie szybko zebrali pieniądze, ale mimo dyskusji...

SEUDA SZPOLERA ZAIDE

Doroczna uroczystość - Seuda (uczta) jest organizowana i obchodzona przez całą Rodzinę  (Miszpacha) - potmków Cadyka Rebe Szpolera Zaide na całym Świecie. Niezwykle rodzinna peł...

Arie Lejb ze Szpoły

Arie Lejb ze Szpoły znany też jako Lejbe ze Szpoły, Szpoler Zejde (jid., Dziadek ze Szpoły), Zejde ha-Kadosz (jid., Święty Dziadek) (1725-1812) – cadyk, sandak i uzdrowiciel (por. Ba...

Yom HaShoah / יום השואה

Yom HaZikaron laShoah ve-laG'vurah - יום הזיכרון לשואה ולגבורה; "Holokaust i bohaterstwo dzień pamięci"), znany potocznie w Izraelu i za granicą, jak Yom HaShoah (יום השואה)&nbs...

Tajemna broń

Spisane w języku polskim przez Sophię Braun – Izrael W każdej napiętej sytuacji będziecie mogli jej użyć z cudownym skutkiem We wszelkich związkach  (stosunkach) po...

Co to jest Kabala?

Kabala: Otrzymane/Przyjmowanie. Niemożliwe do zrozumienia za pomocą jedynie nauki lub rozmyślania. Wewnętrzna wiedza przekazywana przez mędrców uczniom od najbardziej starożytnych&nb...

Liczenie Omeru – pocz...

Na podstawie nauk Lubavitcher Rebbe W czytaniu  Tory, parsza Emor czytamy o przykazaniu liczenia omeru: “I policzysz sobie od następnego dnia po dniu odpoczynku (Szabat), od ...

Milczenie

Milczenie „A Aaron milczał”. (Księga Kapłańska 10:3) Mowa oznacza przejrzystość. Melodia jest poza językiem, wyraża nastroje, których słowa nie mogą opisać. Milczenie jest jeszcze ...

Noc i dzień

Noc i Dzień Życie jest dniem, które leży pomiędzy dwoma nocami--nocą "jeszcze nie" przed narodzeniem, oraz nocą "już nie" po śmierci. Ten dzień może być zasnuty bólem i frustracją...

Przez 65 lat myślałem że ni...

Przez 65 lat myślałem że nie żyje. Cudowne odnalezienie. Szimon Glasberg nigdy nie zapomniał swojej siostry - Hildy. Kiedy naziści wkroczyli do ich rodzinnych Czerniowic, rodzice p...

Rebbe i artysta

Zawsze wiedziałem, że Rebbe wspierał sztukę i wiele razy wyrażał swe przekonanie, że dar talentu artystycznego jest na najwyższym poziomie.  Dobrze wiadomo, że będąc młodym czło...

Kochaj swojego bliźniego

Kochaj bliźniego swego Nie ma bardziej mylnego i szkodliwego dla Żydów, niż panująca opinia, że Żydem jest ten, kto "wyłącznie się modli i przesiaduje w synagodze".  Taka opini...

17 faktów o chasydzkich Żyd...

17 faktów, które warto wiedzieć o chasydzkich Żydach 1. Ruch chasydzki to ruch społeczności żydowskiej pełen miłości, radości i pokory. Chasydzi należą do ruchu założonego prze...