Świętość i świetność Miszkanu

r.

Midrasz opowiada:

W pierwszym wersecie parszy Pekudei Miszkan nazywany jest - "Miszkan Aedut", co z języka hebrajskiego oznacza - Przybytek Świadectwa. Nazwano go tak, ponieważ służył on wszystkim narodom jako dowód, że Najwyższy wybaczył Żydom grzech złotego cielca.
Okazałość i świetność Miszkanu przejawia się m.in. został wyposażony w rzeczy święte należące do Żydów, których B-g wywiódł z egipskiej niewoli a którzy przynosili najdroższe swoje rzeczy, nie skąpiąc, by Miszkan był zbudowany i był wspaniały. Kiedy król Salomon wzniósł [stałą] Śiwątynię i wszystkie akcesoria z Miszkanu zostały tam przeniesione. A po wielu latach - przed zniszczeniem Świątyni - te drogie naczynia i inne wyposażenie były ukryte głęboko w podziemiach Świątyni.
Budowa "Miszkan Aszimu" - Przybytku Świadectwa była dla Haszem droższa niż stworzenie całego wszechświata. Wszechświat powstał tylko przez słowa z ust Haszem, zaś Miszkan powstał w wyniku dzieła wielkich prawych, Mosze, Bezalela, Aholiawa i całej Wspólnoty Izraela.
Ale Hashem również uczestniczył w budowie Miszkanu, jak jest napisane: "Zaprowadzisz ich i zasadzisz na górze dziedzictwa Twego, na miejscu, które urządzisz na siedzibę Twą, Wiekuisty, w świątyni, Panie, którą założą ręce Twoje!" (Szmot/Ks. Wyjścia 15:17).
Obłok chwały spoczywał nad Miszkanem w dzień, a Chmura Ognia w nocy. Widział to cały naród Izraela na pustyni:Były widoczne dla całej społeczności Izraela podczas całej podróży na pustyni." Szczęśliwy lud, któremu tak się powodzi, szczęśliwy lud, którego B-giem jest Pan." (Techilim, 144: 15).