20 Adar 2 – Choni ha-M’agel (Choni Twórca Kręgu)

r.
Zdarzyło się to dnia 20 Adar2 ok. 1 p.n.e, że zwrócili się do Choni Twórcy Kręgu (*): „Módl się, aby padał deszcz”, ponieważ przez cały miesiąc Adar nie było deszczu, ziemia wyschła. Powiedział wtedy do nich Choni: „Idźcie, zabierzcie swoje piece Paschalne do środka, aby nie rozpuściły się w ulewnym deszczu”. Choni modlił się, ale deszcz wciąż nie nadchodził. Co on zrobił? Narysował okrąg, stanął w nim i powiedział do B-ga: „Mistrzu Wszechświata! Twoje dzieci zwróciły się do mnie, bo jestem jak poseł z Twojego domu. Przysięgam na Twoje Wielkie Imię, że nie ruszę się stąd, dopóki nie zlitujesz się nad Swoimi dziećmi i nie zeszlesz deszcz na ich ziemię !” (Talmud, Taanit 23a) Wtem zaczął padać deszczyk. Powiedział Choni: „Nie o to prosiłem. Prosiłem o deszcze, aby wypełniły cysterny, rowy, jeziora i wszystkie zbiorniki! ” Ulewne deszcze zaczęły padać wielkimi potokami. Powiedział Choni: „Nie o to prosiłem. Prosiłem o deszcze dobrej woli, błogosławieństwa i hojności ”. Wtem zaczął padać deszcz właściwy. Padał, dopóki Żydzi nie wyszli z Jerozolimy na Wzgórze Świątynne z powodu powodzi spowodowanych przez deszcze. Przyszli wtedy do Choni i powiedzieli: „Tak jak modliłeś się, aby zaczęły padać deszcze, teraz módl się, aby przestały.” Powiedział im: „Idźcie i zobaczcie, czy Kamień Roszczeń (**) jeszcze się nierozpuścił. . . ” Szimon ben Szetach wysłał wiadomość do Choni: „Gdyby nie fakt, że jesteś Choni, wydałbym dekret ekskomuniki przeciwko tobie. Ale cóż mogę uczynić przeciwko tobie - ty droczysz się (מתחטא לפני) z Wszechmogącym a On spełnia twoje życzenie, jak dziecko, które dręczy swego ojca, a jego ojciec spełnia jego życzenie. . . ” (Talmud, Taanit 19a)
(*) Choni Twórca Kręgu był żydowskim uczonym z I wieku p.n.e., przed wiekiem tannaim, uczonych, z których nauk wywodzi się Miszna. W I wieku p.n.e. wśród Żydów w Judei rozwinęły się różne ruchy religijne i grupy odłamów. Wiele osób twierdziło, że są cudotwórcami w tradycji Eliasza i Elizeusza, starożytnych żydowskich proroków. Talmud podaje kilka przykładów takich żydowskich cudotwórców, wśród nich - Choni Twórca Kręgu (**) W Jerozolimie był„ Kamień roszczeń ”; gdy ktokolwiek zgubił przedmiot, szedł tam, a ktokolwiek znalazł tę przedmiot, też się tam udawał. Ten ostatni stawał i głosił o znalezisku, a ten pierwszy przedstawiał cechy charakterystyczne zguby i jeżeli się zgadzało otrzymał ją z powrotem. . . ” (Talmud, Bava Mecia 28a) Na zdjęciu: Grób Choni ha-M'agel (Choni Twórca Kręgu) w Hacor HaGlilit, Galilee (Gal, from Eschar, Israel - https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Almog)