Chabad Lubawicz

FILOZOFIA
Chabad Lubawicz to filozofia, ruch i organizacja. Według wielu jest dziś najbardziej dynamiczną siłą napędową żydowskiego życia.
Lubawicz dosłownie znaczy „miasto braterskiej miłości”. Słowo „Chabad” to akronim hebrajskich słów nazywających trzy intelektualne cnoty: chachma – mądrość, bina – zrozumienie i da’at – wiedza. Religijna filozofia ruchu Chabad Lubawicz będąca najgłębszym wyrazem B-żej Tory, uczy zrozumienia i poznania Stwórcy, roli i celu dzieła Stworzenia oraz znaczenia i wyjątkowej misji każdego Stworzonego.
Ta filozofia prowadzi jednostkę do oczyszczenia oraz panowania nad każdym, jego lub jej, działaniem i odczuciem poprzez mądrość, zrozumienie i wiedzę.
„Lubawicz” to nazwa miasta na Białorusi, gdzie ruch rozwijał się przez ponad 100 lat. Dosłownie Lubawicz po rosyjsku znaczy „miasto braterskiej miłości”. Nazwa Lubawicz wyraża odpowiedzialność i miłość, które stanowią kwintesencję filozofii Chabad wobec każdego Żyda.
RUCH
Po swoim powstaniu 250 lat temu, ruch Chabad Lubawicz – gałąź chasydyzmu – rozprzestrzenił się w Rosji oraz innych okolicznych krajach. Odpowiadał uczonym na pytania, które ich gnębiły, a prostych rolników obdarzał miłością, której im wzbraniano. W końcu filozofia Chabad Lubawicz i jej wyznawcy dotarli do prawie każdego zakątka świata i wpłynęli na prawie każdy aspekt żydowskiego życia. Siedziba główna Chabad Lubavitch miesci się w Nowym Jorku.
PRZYWÓDZTWO
Ruchowi przewodzą nauki jego siedmiu przywódców (cadyków), poczynając od błogosławionej pamięci Rabbiego Szneura Zalmana z Ladów (1745-1812). Przywódcy ci wyjaśniali najbardziej szczegółowe i delikatne kwestie żydowkiego mistycyzmu, tworząc poważny, ponad tysiąc-tomowy korpus dzieł będących podstawą dalszych studiów.  Ucieleśniali odwieczne, biblijne cnoty pobożności i przywództwa. Zajmowali się nie tylko ruchem Chabad Lubawicz, ale całością żydowskiego życia – jego aspektów duchowych i cielesnych. Nikt i nic nie było za małe lub zbyt mało znaczące dla ich miłości i uwagi.rebbeprayer.jpg
W naszym pokoleniu Rebe Lubawicz –błogosławionej pamięci Rabbi Menachem Mendel Schneerson (1902-1994), znany poprostu jako „Rebe”, stworzył dla Żydów duchową przestrzeń bezpieczeństwa po nieszczęściach Zagłady.
  ORGANIZACJA
Powstanie współczesnej organizacji Chabad Lubawicz datuje się na wczesne lata czterdzieste, kiedy to szósty Rebe Lubawicz, błogosławionej pamięci Rabbi Josef Icchak Schneersohn (1880-1950), wyznaczył swojego zięcia i późniejszego następcę, Rabbiego Menachema Mendla, na szefa właśnie założonej jednostki zajmującej się edukacją i pomocą społeczną.
Obecnie 4000 rodzin – pracujących na pełen etat emisariuszy ruchu wciela w życie 250-letnie zasady i filozofię i kieruje ponad 3300 instytucjami. Kierowany głęboką miłością do każdego Żyda i bezgranicznym optymizmem oraz samopoświęceniem, Rebe uruchomił olśniewającą liczbę programów i instytucji służących każdemu Żydowi.
CHABAD LUBAWICZ W POLSCE
Chabad Lubawicz reprezentowany jest w Polsce przez Fundację Chai. Działalność statutowa Fundacji Chai obejmuje krzewienie kultury żydowskiej oraz działalność edukacyjną, a także szeroko pojętą pomoc osobom wyznania Mojżeszowego mieszkającym na terenie Polski. Fundacja współpracuje ściśle z międzynarodową organizacja żydowską Chabad Lubawicz mającą swoją siedzibę w USA.
W ramach tej współpracy prowadzone przez Fundację Centrum Żydowskie jest rekomendowane przez Chabad Lubawicz na świecie jako „Chabad Lubawicz w Polsce”.
Działalność edukacyjna
Skierowana jest zarówno do członków społeczności żydowskiej, jak i do szerszej grupy zainteresowanych. W centrum prowadzonym przez Fundację znajduje się zarówno synagoga, jak i jesziwa (szkoła gdzie można pobierać nauki dotyczące judaizmu).
Jest to pierwsza jesziwa w Warszawie od czasów II Wojny Światowej. Fundacja regularnie zaprasza grupy studentów z Izraela, USA, Kanady i innych krajów, a także rabinów, którzy prowadzą zajęcia w jesziwie. Fundacja zgromadziła znacznych rozmiarów wielojęzyczną bibliotekę judaików, dysponuje również multimedialnymi materiałami edukacyjnymi. Studenci prowadzą też spotkania szabatowe w innych miastach polski, aktywizując miejscowe społeczności żydowskie.
Ponadto dla szerszego audytorium organizowane są wykłady na temat kultury i religii żydowskiej, kabały, świąt żydowskich itp. Spotkania te są uświetniane obecnością przedstawicieli świata biznesu, korpusu dyplomatycznego i władz miasta.
Działalność  kulturalna
Ma na celu przede wszystkim budowanie porozumienia między Polakami i Żydami. Fundacja stara się propagować kulturę żydowską zarówno poprzez kontakty z władzami lokalnymi i centralnymi (np. organizację spotkań przedstawicieli władz z wybitnymi rabinami), jak i poprzez akcje skierowane do szerszych grup społecznych.
 Ponadto Fundacja stara się brać aktywny  udział w ogólnopolskich imprezach związanych z kulturą żydowską a przedstawiciele Fundacji uczestniczą we wszystkich oficjalnych uroczystościach upamiętniających martyrologię narodu Żydowskiego.
Działalność na rzecz wspólnoty żydowskieji działalność religijna.
 Prowadzone przez Fundację Chai centrum Żydowskie zapewnia szerokie wsparcie wszystkim religijnym i niereligijnym Żydom przebywającym na terenie Polski. Codziennie organizowane są wspólne modlitwy w prowadzonej przez Fundację synagodze. W każdy piątek odbywają się uroczyste kolacje szabatowe, przygotowane z zachowaniem wszelkich wymogów koszerności. Podobnie z okazji wszystkich religijnych świąt żydowskich organizowane są wspólne modlitwy i spotkania. Centrum służy również pomocą w organizacji ceremonii religijnych takich jak Bar Micw czy Pidyon Haben. Oferuje również możliwość korzystania z mykwy tj. basenu  do rytualnego oczyszczania. Przedstawiciele Fundacji dbają również o osoby wyznania mojżeszowego przebywające w aresztach lub więzieniach dostarczając im koszerna żywność oraz akcesoria niezbędne do praktyk religijnych.

Powiązane artykuły

Chof Kislew – Nowy Ro...

„Rosz ha-Szana chasydyzmu” Rosz ha-Szana („nowy rok”) chasydyzmu, upamiętniający wyzwolenie Rabina Schneura Zalmana z Liadi i późniejszy rozkwit chasydyzmu Chabad, obchodzony jest p...

Ważne daty w dziejach Chaba...

Waw Tiszrei – (6 Tiszrei) Jarceit  Rebecyn  Chany Schneerson (1879-1964), matki Lubawiczer Rebbe. Jud Gimel Tiszrei – (13 Tiszrei) - Jarceit Czwartego Rebe. Chab...

Jesziwa – edukacja ży...

Jesziwa (hebr.: ישיבה w dokładnym tłumaczeniu -. "siedzący" - jest to tradycyjna żydowska instytucja edukacyjna skoncentrowana na studiowaniu literatury rabinicznej, przede wszystkim...

19 Kislew – יט כסלו

Rosz Haszana Chasydyzmu - Rosz Haszana le-Chasidut Dzień dziewiętnasty miesiąca Kislew jest obchodzony przez społeczność Chabad Lubawicz na całym świeci jako Rosz HaSzana Chasydyzmu...

List do Rebbe, B”P Ra...

Wyślij list do Ohelu Rebbe Przez całe życie Rebbe otrzymywał codziennie setki listów od ludzi o każdym możliwym pochodzeniu, zawodzie i wierze. Dzisiaj ludzie nadal wysyłają listy,...

Wsparcie / Donation Chabad ...

Aby nas wesprzeć wybierz jedną z poniższych opcji : To support us, choose one of the following options:  PayPal — Płać wygodnie i bezpiecznie wpłata w PLN - donatio...

Hej Tewes – Święto ks...

CHABAD ŚWIĘTUJE ŚWIĘTO KSIĄŻKI ŻYDOWSKIEJ (które trwa cały tydzień 🙂) Hei Tewet - 5 Tewet - Sąd Federalny w 1987 r. orzekł, że bezcenna biblioteka Agudasa Chasidei Chabad-Lubawicz ...

Szabaton 2019

Wydarzenie pod nazwą Program Edukacyjny Wielkich Świąt Żydowskich - Rodzinny Szabaton 5780 odbyło się w dniach 6 – 8.12.2019 w Hotelu Holiday Park w Warszawie. Wzięło w nim udział 60...

17 faktów o chasydach

17 faktów, które warto wiedzieć o chasydzkich Żydach 1. Ruch chasydzki to ruch społeczności żydowskiej pełen miłości, radości i pokory. Chasydzi należą do ruchu założonego prze...

10 Szwat – Jorcajt VI...

Dzień 10 miesiąca Szwat jest dniem rocznicy śmierci = jorcait VI Rebbe, Rabina Josefa Jicchaka Schneesona, Cadyka błogosławionej pamięci. W tym dniu Żydzi z całego świata piszą ...

5 Tewet – Dzień „Sefa...

Tewet 5 obchodzony jest jako dzień radości w społeczności Chabad-Lubawicz. W tym dniu w 1987 roku, amerykański Federalny Sąd wydał decyzję na korzyść „Agudas Chassidei Chabad” ("Zwią...

Chabad Lubawicz

Chabad Lubawicz to filozofia, ruch i organizacja. Według wielu jest dziś najbardziej dynamiczną siłą napędową żydowskiego życia. Lubawicz dosłownie znaczy „miasto braterskiej mi...

Chabad Lubawicz – Info

 Czym jest Chabad Lubawicz?  Chabad Lubawicz (Chabad – Lubavitch of Poland) – filozofia, ruch         religijny i organizacja żydo...