19 Kislew – יט כסלו

r.

Rosz Haszana Chasydyzmu - Rosz Haszana le-Chasidut

Dzień dziewiętnasty miesiąca Kislew jest obchodzony przez społeczność Chabad Lubawicz na całym świeci jako Rosz HaSzana Chasydyzmu.

W tym dniu w 1798 roku, założyciel Chabad Lubawicz - Rabin Zalman Schneur z Liad  (1745-1813), znany również jako Alter Rebe ("Stary Rabin") - został zwolniony z Pietropawłowskiej Twierdzy w Petersburgu (Rosja), gdzie był więziony przez 53 dni. To wyzwolenie stało się bardzo ważnym wydarzeniem nie tylko w życiu osobistym Rabina Zalmana - był to punkt zwrotny w historii całego chasydyzmu,

Nauczanie nauk chasydyzmu zaczęło się, w zasadzie, dwa pokolenia wcześniej.

Założyciel chasydyzmu, Rabin Israel Baal Szem Tow (1698-1760) był "odkrywcą mistycznego światła” nauk płynących z Tory, które do tej pory były dostępne tylko nielicznym uczonym kabalistom.

Tę działalność kontynuował jego uczeń i następca Rabin Dow Ber, znany jako "Maggid z Międzyrzecza" (Maggid Mezericz), którego imię nierozerwalnie wiąże się również z datą 19 Kislew: tego dnia w 1772 roku, 26 lat przed zwolnieniem z więzienia Rabina Schneura Zalmana, Maggid Mezericz opuścił ten świat, zwracając swoją duszę Stwórcy. Przed śmiercią miał powiedzieć do swojego ucznia Schneura Zalmana: "Ten dzień – jest dniem naszego z tobą święta”

Rabin Schneur Zalman kontynuował  krzewienie nauk chasydyzmu, znacząco rozwinął, rozpowszechniając je pośród społeczności żydowskiej Wschodniej Europy. Co ważniejsze, Rabin Schneur Zalman założył Chabad, jako nowe rozwiązanie odkrywania i rozpowszechniania nauki - filozofię oraz system studiów, medytacji i samodoskonalenia, co spowodowało, że abstrakcyjne dotąd pojęcia mistycyzmu stały się konkretni odbierane i praktycznie zrozumiałe w codziennym życiu.

Już w okresie swoich początków, chasydyzm, jego nauki stały się obiektem ostrej krytyki a nawet bezwzględnych ataków i brutalnych prześladowań ze strony przywódców religijnych Żydów litewskich i ich zwolenników. W odniesieniu do Rabina Schneura Zalmana, nawet wśród jego zwolenników i kolegów byli tacy, którzy uważali, że poszedł za daleko, odsłaniając szerszej rzeszy społeczności żydowskiej "duszę Tory", ukrytej do tej pory przed „nieupoważnionymi”.

Jesienią 1798 roku, na skutek fałszywego donosu sfabrykowanego przez przeciwników chasydyzmu, Rabin Schneur Zalman został aresztowany pod zarzutem tego, że jego działalność i nauki stanowią zagrożenie dla rosyjskiej monarchii. Alter Rebe został aresztowany i osadzony w Pietropawłowskiej Twierdzy. Podczas przesłuchań, musiał wyjaśniać carskim ministrom podstawy judaizmu, jak również wyjaśnić różne aspekty chasydzkich nauk i praktyk. Po 53 dniach został oczyszczony ze wszystkich zarzutów i zwolniony.

Rabin Schneur Zalman widział we wszystkim, co się wydarza odzwierciedlenie dziejów na Górze. Swój areszt traktował tylko jako echo oskarżenia płynącego z Niebios, karę za ujawnianie najskrytszych tajemnic Tory. W swoim wyzwoleniu, ujrzał znak, że w Niebiańskim Sądzie uzyskał uniewinnienie. Po uwolnieniu, dnia 19 Kislew Alter Rebe podwoił swoje wysiłki zarówno w rozpowszechnieniu nauk chasydyzmu, jak i ich rozwoju.

W ten sposób dzień 19 Kislew stał się swojego rodzaju dniem urodzin chasydyzmu - momentem, gdy mu było dozwolono, pozostawiając „łono tajnej doktryny," ujawnić się i utwierdzić, jako organiczna część nauk Tory i praktyki judaizmu.