Rebbeim – genealogia, informacje

Rebbeim Chabad Lubawicz:

od Alter Rebbe do VII Rebbe.

Krótkie notatki biograficzne, życiorysy inne informacje, również o bliskich.

Powiązane artykuły

18 Elul

Dzień 18 Elul to dzień urodzin Rabina Izraela Baala Szem Towa, założyciela chasydyzmu. Jest to również dzień urodzin założyciela Chabad Lubawicz, przywódca i pierwszy Rebbe - Szn...

VI Rebbe – zwolnienie...

Rabin Josef Jicchak - zwolniony z więzienia dnia 3 Tammuz (1927) Szósty Lubawiczer Rebbe, Rabin Josef Icchak Schneersohn (1880-1950), który został aresztowany 15 stycznia 1927 r. pr...

Rosz HaSzana Chassidus

Przełomowe wydarzenie w historii chasydyzmu. Dziewiętnasty dzień hebrajskiego miesiąca Kislew obchodzony jest jako "Rosz ha-Szana chasydyzmu". W tym dniu, w roku 1798, założyciel ...

9 Kislew

Na dzień 9 Kislew przypadają dwie ważne daty dla całej historii chasydzkiej społeczności: urodziny oraz dzień odejścia z tego świata Rabina Dow Ber z Lubawiczów, syna i następcę zało...

Cemach Cedek

  Rabin Menachem Mendel z Lubawicz (1789-1866), znany jako "Cemach Cedek" był trzecim Rebbe ruchu Chabad Lubawicz. Wybitny uczony Tory i autor wielu ksiąg, utrzymywał ciepłe ko...

Rabin Schneur Zalman z Ladó...

  ALTER REBBE   Rabin Schneur Zalman z Ladów - mistyk, działacz społeczny, filozof, autorytet halachiczny, kompozytor, talmudysta - to wszystko o nim. Ale był przede wsz...

VI Rebbe – Josef Jicc...

Josef Jicchak Schneersohn - Rebbe Rajac (we wspólnocie nazywany w języku jidisz też - Frierdikker - Poprzedni Rabi) - 1880-1950 Szósty Przywódca ruchu chasydów Chabad. Żar...

„Droga przez męki” – ...

14 czerwca 1927, Leningrad: Rebbe został zatrzymany We wtorek wieczorem, dnia 15 Siwan = 14 czerwca 1927, szósty Rebbe, Rabin Josef Icchaak Schneersohn, B”P Sprawiedliwy, został z...

“Maharasz”

Czwarty Rebbe z Chabad-Lubawicz Rabin Szmuel Schneersohn (1834-1882), znany jako "Maharasz" (skrót od hebrajskiego określenia "Nasz Mistrz Rabbi Szmuel") urodził się w miejscowo...

28 Tewet – Rebbecin C...

Rebbecin Chana urodziła się w 1880 roku, dnia 28 Tewet, w Mikołajewie, na Ukrainie, w rodzinie Rabina Meira Szlomo i Rebecin Rachel Janowski. Była najstarszą z czwórki dzieci: miała ...

Piąty Rebbe Chabad Lubawicz

Piąty Rebbe Chabad Lubawicż, Rabin Szolom Dow Ber Schneersohn, urodził się na Białorusi w miasteczku Lubawicz dnia 20 Cheszwan roku 5621 od stworzenia świata /1860 roku  Po ś...

Rebbecin Szterna Sarah

Żona piątego Rebbe, Rabina Szolom DowBer Schneerson i matka szóstego Rebe, Rabina Josef Icchak, Rebbecin Szterna Sarah (1860-1942) przetrwała przez wstrząsy pierwszej połowy 20 wieku...