18 Elul = Chai Elul

r.

Dzień 18 Elul to dzień urodzin Rabina Izraela Baala Szem Towa, założyciela chasydyzmu.

Jest to również dzień urodzin założyciela Chabad Lubawicz, przywódca i pierwszy Rebbe - Szneur Zalman z Liady.

Rabin Izrael Baal Szem Tow, założyciel chasydyzmu urodził się w 1698 roku, dnia 18 Elul w małym miasteczku na Ukrainie.
Jego ojciec, Rabbi Eliezer był członkiem tajnego zgromadzenia "ukrytych cadyków", zmarł, gdy młody Izrael miał zaledwie pięć lat; ostatnie słowa do syna brzmiały: „Bój się Boga naszego Jedynego. Kochaj każdego Żyda, bliźniego swego całym swoim sercem i całą duszą".
Osierocony chłopak spędzał dużo czasu wędrując po okolicznych lasach, medytując, zastanawiając się nad sensem istnienia. Pewnego dnia spotkał jednego z towarzyszy swojego ojca i ostatecznie dołączył do zgromadzenia, do którego należał ojciec.
Przez wiele lat żył i pracował jako prosty robotnik na budowach, tylko nieliczni wiedzieli, że wiele czasu spędzał na studiowaniu Tory, Talmudu, ksiąg rabinicznych. Wówczas zaczął też dawać lekcje, miał już uczniów w swoim ściśle ograniczonym kręgu. Gdy skończył 36 lat, jego mistrz zobligował go, by się „ujawnił”, by publicznie upowszechniać swoje nauki.
Inspirując się i czerpiąc z mistycznej "duszy Tory", Baal Szem Tow ("Mistrz Dobrego Imienia” - takie imię przybrał) nauczał o iskrach B-skości tlejących w każdym człowieku, o wielkiej miłości B-ga do ludzi, do każdego człowieka. Podkreślał istotę radości i prostej wiary w służbie B-gu, a nie ascezie. Początkowo jego nauki napotykały gwałtowną krytykę ze strony elit wśród naukowców, badaczy Tory oraz wśród uznanych przywódców społeczności żydowskich, jednak po latach wielu z nich zostało uczniami i naśladowcami Baal Szem Towa.
Gdy Rabin Izrael zmarł w wieku 62 lat, w roku 1760, ruch chasydzki, który założył, był już okrzepły i rozwijał się, jednocząc szerokie rzeszy Żydów.
 
Założyciel Chabad Lubawicz, przywódca i pierwszy Rebbe - Szneur Zalman z Ladów (18 Elul 5505 - 24 Tewet 5573).
Rabin Szneur Zalman zaczynał swoją działalność w miasteczku Lady (Rosja), z czasem był znany i szanowany w całej carskiej Rosji. Nauczał, oświecał, jednoczył żydowską społeczność, nie patrząc na niebezpieczeństwo tej działalności, narażając swoje życie. Rebe Szneur Zalman jest autorem wielu prac. Najbardziej znane są opracowane przez niego Szulchan Aruch HaRaw, Tanya oraz Siddur Tory Or sporządzony Nusach HaAri.
Alter Rebe mawiał: „ Życie według Chassidus jest to, kiedy wszyscy Chasydzi stanowią jedną rodzinę, przepełnioną miłością, jak uczy Tora. Chassidus - to energia. Chassidus jest światłem przewodnim w naszym życiu i we wszystkim, co nas otacza - poznanie samego siebie, poznanie nawet zła, które tkwi w nas tak dokładnie, jak to możliwe, aby móc naprawić.”
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Komentarz
 
 
Udostępnij