Liczenie Omeru

Gdy wyprowadzisz ten lud z Egiptu” – powiedział Bóg do Mojżesza, gdy objawił się mu w krzewie gorejącym, u podnóża góry Synaj, – „będziesz oddawać cześć Bogu na tej górze.
Dotarcie do TEJ góry zajęło siedem tygodni.  Lud Izraela wyruszył z Egitpu 15 dnia miesiąca Nissan (pierwszego dnia święta Pesach,) a 6 dnia miesiąca Siwan  (który to dzień obchodzimy od tamtego czasu jako święto Szawuot) zebrał się u podnóża góry Synaj i otrzymał Torę od B-ga.
Znawcy Kabbały wyjaśniają, że te 49 dni, które łączy ze sobą Pesach z Szawuot, odpowiada 49 przymiotom serca .  Każdego dnia widzimy proces udoskonalania jednej z tych sefirot.  To stopniowe udoskonalanie się przywodzi lud Izraela coraz bliżej do momentu wybrania ich przez B-ga i przyjęcia Jego porozumienia z ludzkością.
Każdego roku ponownie odbywamy tę podróż poprzez „liczenie omeru”.  Począwszy od drugiej nocy święta Pesach liczymy dni i tygodnie: „Dzisiaj mamy jeden dzień omeru,”  „Dzisiaj mamy dwa dni omeru”. „Dzisiaj mamy siedem dni, co odpowiada jednemu tygodniowi omeru” i tak dalej, aż do „Dzisiaj mamy czterdzieści dziewięć dni, co odpowiada siedmiu tygodniom omeru.  Szawuot, „święto tygodni” jest rezultatem tego liczenia, napędzanym przez cuda i objawienia związane z wyjściem z Egiptu, ale osiągniętym poprzez metodyczny, 49-stopniowy proces udoskonalania, zachodzący w ludzkiej duszy.

Powiązane artykuły

Kabbala a liczenie Omeru

Nauki Kabbały wyjaśniają, że istnieje siedem (z dziesięciu) „Boskich atrybutów" - Sefirot - będących kolejnymi stopniami poznania nieskończonej i nierozpoznanej Boskości poprzez skoń...

Cel wolności

Okres pomiędzy Pesach a Szawuot, Świętem Wyzwolenia a Świętem Nadania Tory, oznaczony jest liczeniem Omeru. W pewnym sensie święto Szawuot jest wypełnieniem, punktem szczytowym Pesac...

49 etapów doskonalenia

Oto kilka (sparafrazowanych) stwierdzeń, które możesz przeciwstawić:  Twierdzenie A: „Żydzi w Egipcie byli na 49 poziomie nieczystości”. (Jeden krok od samego dołu, 50 poziom...

Dlaczego Omer liczymy nocą?

Pamiętamy, że Omer był w rzeczywistości ofiarą przynoszoną do Świątyni drugiego dnia Pesach, zawierającą ‚omerową’ miarę jęczmienia z nowej uprawy bieżącego roku. Jęczmień był zebran...

Liczenie Omeru – Sefi...

"Gdy wyprowadzisz ten lud z Egiptu” - powiedział Bóg do Mojżesza, gdy objawił się mu w krzewie gorejącym, u podnóża góry Synaj, - „będziesz oddawać cześć B-gu na tej górze.” Dotarci...

Liczenie Omeru – pocz...

Na podstawie nauk Lubavitcher Rebbe W czytaniu  Tory, parsza Emor czytamy o przykazaniu liczenia omeru: “I policzysz sobie od następnego dnia po dniu odpoczynku (Szabat), od ...

Refleksje nad szacunkiem i ...

Harry S. Pearle Refleksje nad szacunkiem i omerem Okres żałoby w czasie omeru zawsze mnie intryguje. Dlaczego jesteśmy w żałobie przez 32 dni? Żałoba trwa tylko jeden dzień w Tisza B...

Nie zgub się w tłumie

Yitschak Meir Kagan Po wyjściu z Egiptu Żydzi tak bardzo chcieli otrzymać Torę, że zaczęli liczyć dni pozostałe do tego wielkiego wydarzenia [i]. Był to wstęp do przykazania liczenia...

Ziarno, wzrost i dobro

Shlomo Yaffe Tora nakazuje nam, byśmy drugiego dnia Pesach przynieśli miarę – omer – z pierwszego żniwa jęczmienia.  Miarę tę mamy przynieść do Świątyni w Jerozolimie jako ofiar...

Zarządzanie czasem

Naftali Silberberg Czy wszyscy nie chcielibyśmy mieć więcej czasu?  W tyle projektów moglibyśmy się zaangażować, tyle miejsc pragnęlibyśmy zobaczyć i tyle rzeczy zrobić, ale mam...

Czas dający się gromadzić

Yanki Tauber   Mamy w zwyczaju myśleć o czasie jako o ustalonej linijce, którą mierzymy nasze życie. Mijamy” czas (albo on mija nas) w niezmiennym tempie.  Czas ma ogromny ...

Odliczanie

Przygotowania do jakiejkolwiek uroczystości dają nam wgląd co do charakteru tego oczekiwanego zdarzenia.  Kobieta w salonie sukien ślubnych, kupująca białą suknię przygotowuje s...

Sefira: objawienie i zmagania

Miasto otoczone było łańcuchem wysokich, ciemnych i pokrytych lasem wzgórz. Ciężkie, wilgotne chmury unosiły się ponad wąskimi alejkami, blokując nawet najmniejszy promień słońca. Mi...

Nadążyć za samym sobą

Tali Loewenthal   Gdy Żydzi wyszli z Egiptu, doświadczyli ogromnego skoku na przód. W krótkim czasie zdołali zostawić za sobą okrutny czas niewolnictwa i zdobyć wolność. Mędrcy ...

Liczby

Liczby to zabawne twory. Z jedej strony wydają się być zupełnie pozbawione znaczenia: pomyśl o bezduszności biurokracji (“Idź do okienka nr 14 i wypełnij formularz nr 3062”) lub o ba...

Szczyty i równiny

Yanki Tauber Ciekawe, jak my, ludzie, odnosimy się do czasu. Bierzemy jedną 365-ą jego część, zaznaczamy czerwoną kredką i nazywamy naszymi “urodzinami”, inne ułamki nazywamy “roczni...

Dlaczego liczymy omer?

Yeruchem Eilfort Począwszy od drugiej nocy Peasch, aż do dnia przed samym rozpoczęciem Szawuot, Żydzi wypełniają szczególną micwe, która nazywa się sefirat haomer (liczenie omeru). T...