Kabbala a liczenie Omeru

r.

Nauki Kabbały wyjaśniają, że istnieje siedem (z dziesięciu) „Boskich atrybutów" - Sefirot - będących kolejnymi stopniami poznania nieskończonej i nierozpoznanej Boskości poprzez skończone i ograniczone stworzenie. Wszystkie one są aspektami, mocami Wiekuistego, objawiającymi się w każdym stworzeniu, poprzez które urzeczywistnia się Jego objawienie. Są to: Chessed, Gwura, Tifferet, Necach, Hod, Jesod i Malchut.

Istota ludzka, jako stworzenie B-skie, posiada siedem sefirot, które przejawiają się w siedmiu "emocjonalnych atrybutach" ludzkiej duszy: Życzliwość, Opanowanie, Harmonia, Ambicja, Pokora, Przywiązanie i Wdzięczność. Każdy z siedmiu atrybutów zawiera w sobie elementy pozostałych: "Życzliwość w Dobroci", "Powściągliwość w Dobroci", "Harmonia w Dobroci" etc. - co daje łącznie czterdzieści dziewięć cech. 49-dniowe liczenie Omeru jest więc 49-stopniowym procesem samodoskonalenia, z każdym dniem poświęconym "rektyfikacji" i doskonaleniu jednej czterdziestu dziewięciu "sefirot".

Siedem emocjonalnych atrybutów - 49 stopni rozwoju osobistego. 49-dniowy okres Sefiry jest liczony w dniach i tygodniach. Siedem dni w każdym z siedmiu tygodni to 49 dni. Jest to okres duchowego rozwoju i samorealizacji Każdy tydzień jest reprezentowany przez określony atrybut, a każdy dzień kolejnego tygodnia reprezentuje aspekt tego atrybutu.  1 tydzień: CHESED - miłosierdzie, życzliwość. 1-1 - Miłosierdzie w Życzliwości 2-1 - Sprawiedliwość w Życzliwości 3-1 - Harmonia w Życzliwości 4-1 - Cierpliwość w Życzliwości 5-1 - POKORA w Życzliwości 6-1 - CIERPLIWOŚĆ w Życzliwości 7-1 - SZLACHETNOŚĆ w Życzliwości 2 tydzień: GEWURA - sprawiedliwość, powściągliwość. 8-2 -   Miłosierdzie w Sprawiedliwości  9-2 -   Sprawiedliwość w Sprawiedliwości  10-2 - Harmonia w Sprawiedliwości   11-2 - Cierpliwość w Sprawiedliwości   12-2 - Pokora w Sprawiedliwości    13-2 - Uczynność w Sprawiedliwości   14-2 - Szlachetność w Sprawiedliwości   3 tydzień: TIFERET - piękno, harmonia. 15-3 - Życzliwość w Harmonii 16-3 - Sprawiedlowość w Harmonii 17-3 - Harmonia w Harmonii 18-3 - Cierpliwość w Harmonii 19-3 - Pokora w Harmonii 20-3 - Uczciwość w Harmonii 21-3 - Szlachetność w Harmonii 4 tydzień: NECAH - cierpliwość, wytrwałość. 22-4 - Życzliwość w Cierpliwości 23-4 - Sprawiedliwość w Cierpliwości 24-4 - Piękno w w Cierpliwości 25-4 - Cierpliwość w Cierpliwości 26-4 - Pokora w Cierpliwości 27-4 - Uczynność w Cierpliwości 28-4 - Szlachetność w Cierpliwości 5 tydzień: HOD - pokora. 29-5 - Miłosierdzie w Pokorze 30-5 - Sprawiedliwość w Pokorze 31-5 - Piękno w Pokorze 32-5 - Cierpliwość w Pokorze 33-5 - Pokora w Pokorze 34-5 - Uczynność w Pokorze 35-5 - Szlachetność w Pokorze 6 tydzień: JESOD - zaangażowanie, uczynność. 36-6 - Miłosierdzie w Uczynności 37-6 - Sprawiedliwość w Uczynności  38-6 - Harmonia w Uczynności  39-6 - Wytrwałość w Uczynności  40-6 - Pokora w Uczynności  41-6 - Uczynność w Uczynności  42-6 - Szlachetność w Uczynności  7 tydzień: MALCHUT - szlachetność, samokontrola. 43-7 - Miłosierdzie w Szlachetności 44-7 - Sprawiedliwość w Szlachetności 45-7 - Harmonia w w Szlachetności 46-7 - Cierpliwość w Szlachetności 47-7 - Pokora w Szlachetności 48-7 - Uczynność w Szlachetności 49-7 - Szlachetność w Szlachetności