Kabbala a liczenie Omeru

r.

Nauki Kabbały wyjaśniają, że istnieje siedem (z dziesięciu) „Boskich atrybutów" - Sefirot - będących kolejnymi stopniami poznania nieskończonej i nierozpoznanej Boskości poprzez skończone i ograniczone stworzenie. Wszystkie one są aspektami, mocami Wiekuistego, objawiającymi się w każdym stworzeniu, poprzez które urzeczywistnia się Jego objawienie. Są to: Chessed, Gwura, Tifferet, Necach, Hod, Jesod i Malchut.

Istota ludzka, jako stworzenie B-skie, posiada siedem sefirot, które przejawiają się w siedmiu "emocjonalnych atrybutach" ludzkiej duszy: Życzliwość, Opanowanie, Harmonia, Ambicja, Pokora, Przywiązanie i Wdzięczność. Każdy z siedmiu atrybutów zawiera w sobie elementy pozostałych: "Życzliwość w Dobroci", "Powściągliwość w Dobroci", "Harmonia w Dobroci" etc. - co daje łącznie czterdzieści dziewięć cech. 49-dniowe liczenie Omeru jest więc 49-stopniowym procesem samodoskonalenia, z każdym dniem poświęconym "rektyfikacji" i doskonaleniu jednej czterdziestu dziewięciu "sefirot".

Siedem emocjonalnych atrybutów - 49 stopni rozwoju osobistego.

49-dniowy okres Sefiry jest liczony w dniach i tygodniach. Siedem dni w każdym z siedmiu tygodni to 49 dni. Jest to okres duchowego rozwoju i samorealizacji

Każdy tydzień jest reprezentowany przez określony atrybut, a każdy dzień kolejnego tygodnia reprezentuje aspekt tego atrybutu. 

1 tydzień: CHESED - miłosierdzie, życzliwość.

1-1 - Miłosierdzie w Życzliwości

2-1 - Sprawiedliwość w Życzliwości

3-1 - Harmonia w Życzliwości

4-1 - Cierpliwość w Życzliwości

5-1 - POKORA w Życzliwości

6-1 - CIERPLIWOŚĆ w Życzliwości

7-1 - SZLACHETNOŚĆ w Życzliwości

2 tydzień: GEWURA - sprawiedliwość, powściągliwość.

8-2 -   Miłosierdzie w Sprawiedliwości 

9-2 -   Sprawiedliwość w Sprawiedliwości 

10-2 - Harmonia w Sprawiedliwości  

11-2 - Cierpliwość w Sprawiedliwości  

12-2 - Pokora w Sprawiedliwości   

13-2 - Uczynność w Sprawiedliwości  

14-2 - Szlachetność w Sprawiedliwości  

3 tydzień: TIFERET - piękno, harmonia.

15-3 - Życzliwość w Harmonii

16-3 - Sprawiedlowość w Harmonii

17-3 - Harmonia w Harmonii

18-3 - Cierpliwość w Harmonii

19-3 - Pokora w Harmonii

20-3 - Uczciwość w Harmonii

21-3 - Szlachetność w Harmonii

4 tydzień: NECAH - cierpliwość, wytrwałość.

22-4 - Życzliwość w Cierpliwości

23-4 - Sprawiedliwość w Cierpliwości

24-4 - Piękno w w Cierpliwości

25-4 - Cierpliwość w Cierpliwości

26-4 - Pokora w Cierpliwości

27-4 - Uczynność w Cierpliwości

28-4 - Szlachetność w Cierpliwości

5 tydzień: HOD - pokora.

29-5 - Miłosierdzie w Pokorze

30-5 - Sprawiedliwość w Pokorze

31-5 - Piękno w Pokorze

32-5 - Cierpliwość w Pokorze

33-5 - Pokora w Pokorze

34-5 - Uczynność w Pokorze

35-5 - Szlachetność w Pokorze

6 tydzień: JESOD - zaangażowanie, uczynność.

36-6 - Miłosierdzie w Uczynności

37-6 - Sprawiedliwość w Uczynności 

38-6 - Harmonia w Uczynności 

39-6 - Wytrwałość w Uczynności 

40-6 - Pokora w Uczynności 

41-6 - Uczynność w Uczynności 

42-6 - Szlachetność w Uczynności 

7 tydzień: MALCHUT - szlachetność, samokontrola.

43-7 - Miłosierdzie w Szlachetności

44-7 - Sprawiedliwość w Szlachetności

45-7 - Harmonia w w Szlachetności

46-7 - Cierpliwość w Szlachetności

47-7 - Pokora w Szlachetności

48-7 - Uczynność w Szlachetności

49-7 - Szlachetność w Szlachetności