Kabbala a liczenie Omeru

1 Maj, 2017 r.

Nauki Kabbały wyjaśniają, że istnieje siedem (z dziesięciu) „Boskich atrybutów" - Sefirot - będących kolejnymi stopniami poznania nieskończonej i nierozpoznanej Boskości poprzez skończone i ograniczone stworzenie. Wszystkie one są aspektami, mocami Wiekuistego, objawiającymi się w każdym stworzeniu, poprzez które urzeczywistnia się Jego objawienie. Są to: Chessed, Gewurah, Tifferet, Netzach, Hod, Yesod i Malchut ("Miłość" , „Siła (Srogość)”, ”Piękno”, "Zwycięstwo", "Splendor", "Fundament" i "Królestwo"). Istota ludzka, jako stworzenie Boskie, posiada siedem sefirot, które przejawiają się w siedmiu "emocjonalnych atrybutach" ludzkiej duszy: Życzliwość, Opanowanie, Harmonia, Ambicja, Pokora, Przywiązanie i Wdzięczność. Każdy z siedmiu atrybutów zawiera w sobie elementy pozostałych: "Życzliwość w Dobroci", "Powściągliwość w Dobroci", "Harmonia w Dobroci" etc. - co daje łącznie czterdzieści dziewięć cech. 49-dniowe liczenie Omeru jest więc 49-stopniowym procesem samodoskonalenia, z każdym dniem poświęconym "rektyfikacji" i doskonaleniu jednej czterdziestu dziewięciu "sefirot".