Trzy Tygodnie Żałoby

Trochę historii:
 
1. Pierwsza świątynia zostala wybudowana przez Króla Salomona w roku 2928 od stworzenia świata, tzn 2847 lata temu. Świątnia stała 410 lat. 
2. Pierwsza Świątynia została zniszczona przez Króla Babilonu Nabuchodoozora, 9 dnia miesiąca Aw 3338 roku  tzn. 2437 lat temu.
3. Od zniszczenia pierwszej świątyni do rozpoczęcia budowy drugiej minęło 70 lat
4. W dniu 24 miesiąca Kislew w roku 3408 rozpoczęto budowę drugiej świątyni. Budowę zakończono 3 dnia miesiąca Adar w roku 3412.
5. Druga świątynia stałą 420 lat i 9 dnia miesiąca Aw w roku 3829, czyli 1946 lat temu została zniszczona przez Cesarza Rzymu Tytusa..
  

Powiązane artykuły

Świątynne Wzgórze – C...

Chór i Orkiestra Lewitów: co, kto i jak?   W okresie Trzech Tygodni Żałoby, gdy opłakujemy zniszczenie Świątyń, zwyczajem jest poznawanie praw dotyczących Świątyń, by przypomn...

Świątynia Jerozolimską R...

Okres Trzech tygodni Żłoby: od dnia 17 Tammuz do dnia 9 Aw. Podczas okresu Trzech Tygodni Żałoby spędzamy dodatkowy czas na kontemplowaniu mniej-niż-doskonałego stanu świata, w któr...

Prawa Postu Tisza BeAw

Post zaczyna się po zachodzie słońca.   POWIEDZIELI MĘDRCY „KTO PŁACZE PO ZNISZCZENIU JEROZOLIMY, BĘDZIE UCHONOROWANY I W RADOŚCI ZOBACZY ODBUDOWĘ ŚWIĄTYNI!”   ❗ PRAWA ...

Trzy Tygodnie – Prawa...

Dzień 17 Tammuz jest początkiem okresu Trzech Tygodni Żałoby, którego apogeum jest dzień 9 Aw, upamiętniający podbój Jerozolimy, zniszczenie Świątyni i rozproszenie narodu żydowskieg...

Świątynne Wzgórze – H...

Za czasów króla Salomona Wzgórze Świątynne mierzyło 500 x 500 łokci. Na jej teren można było dostać się przez 5 wejść: Od strony południowej – podwójne wrota Chułdy Od strony zacho...

Sziwa Asar Be’Tammuz ...

Dzień, w którym zostały  zburzone mury Jerozolimy Post 17-tego Tammuz, znany jako Sziwa Asar Be'Tammuz, jest początkiem trzytygodniowego okresu opłakiwania zniszczenia Jerozoli...