Świątynia Jerozolimską – wizja Trzeciej Świątyni

r.

Okres Trzech tygodni Żłoby: od dnia 17 Tammuz do dnia 9 Aw.

Podczas okresu Trzech Tygodni Żałoby spędzamy dodatkowy czas na kontemplowaniu mniej-niż-doskonałego stanu świata, w którym dziś żyjemy, i tego, co możemy zrobić poprzez zwiększenie dobrych uczynków i dobrocią.
Rebbe przekonywał, że Trzy Tygodnie powinny być czasem zwiększonych studiów nad Torą i dobroczynności..
W szczególności, Rebbe prosił, nawoływał do głębszego studiowania tych części Tory, które dotyczą budowania Świątyni, jak również innych materiałów związanych z Bejt HaMigdasz -Świątynią Jerozolimską.

Przedstawiamy wizję Trzeciej Świątyni Codziennie kolejna lekcja - kolejny temat.

Wzgórze Świątynne
W Trzeciej Świątyni obszar Wzgórza Świątynnego zajmie ogromne terytorium - jego wymiary wyniosą półtora kilometra na półtora kilometra! Obszar ten będzie 36 razy większy od obszaru Wzgórza Świątynnego w czasach Drugiej Świątyni.
Trzecia Świątynia z otaczającymi ją dziedzińcami na rozległym terenie Wzgórza Świątynnego
Z drugiej strony wysokość ściany Wzgórza Świątynnego wyniesie zaledwie 3 metry - znacznie mniej niż miało to miejsce w okresie Pierwszej i Drugiej Świątyni. Większość komentatorów wyjaśnia, że ​​zostanie to zrobione tak, aby mur nie przesłaniał piękna i splendoru Trzeciej Świątyni.

Dziedziniec dla kobiet
Świątynia będzie otoczona dwoma dziedzińcami: wewnętrznym i zewnętrznym. Dziedziniec zewnętrzny jest również nazywany ezrat naszim (dziedziniec dla kobiet). Ten dziedziniec będzie miał trzy bramy - wschodnią, północną i południową.
Wysokość tych bram wyniesie 25 metrów, ich szerokość - 5 metrów, a głębokość każdej bramy będzie równa grubości muru, w którym się znajdują - 3 metry.
Po obu stronach każdej z bram znajdą się 3 cele (małe pomieszczenia) o wymiarach 3 na 3 metry każda. Będzie można przejść przez bramę do pierwszej celi, a stamtąd przejść do drugiej i trzeciej.

Ulam Hz-Szaar
🪜 Ze Wzgórza Świątynnego ezrat naszim (dziedziniec dla kobiet) wchodzi się po schodach wewnątrz bramy. Wewnątrz wschodniej bramy znajduje się 12 stopni, a od bramach od północy i południa - po 7 stopni.
🏛️ Po przejściu przez bramę, przy wejściu do ezrat naszim znajduje się rodzaj małego przedłużenia bramy, które wchodzi na 4 metry wewnątrz ezrat naszim. Miejsce to nazywa się Ulam Haszaar (Sala Bram). Jego szerokość wynosi 6,5 metra.

🌴W pobliżu murów Ulam Haszaar znajdują się dwie duże kolumny o szerokości 3 metrów i wysokości 30 metrów, zwieńczone dekoracjami zwanymi timurim, ponieważ przypominają kształtem palmę (palma, to tamar po hebrajsku). Filary nazywane są ejlim, ponieważ mają owalny kształt przypominający dolną część pnia dębu (alon).

Ezrat Naszim - dziedziniec zewnętrzny.

W Pierwszej i Drugiej Świątyni ezrat naszim (dziedziniec dla kobiet) znajdował się przed wewnętrznym dziedzińcem (od strony wschodniej).

Natomiast w Trzeciej Świątyni ezrat naszim (który w księdze proroka Jechezkela nazywany jest dziedzińcem zewnętrznym), otacza wewnętrzny dziedziniec ze wszystkich stron.

Odległość pomiędzy murem ezrat naszim a murem wewnętrznego dziedzińca wynosi 100 łokci (około 50 metrów) z każdej strony.

Po zachodniej stronie, pomiędzy murem ezrat naszim a murem wewnętrznego dziedzińca, znajduje się Binjan ha-Eichal (bezpośrednio budynek Świątyni).

W czterech kątach ezrat naszim znajdują się 4 domki bez dachów o wymiarach 20 na 15 metrów. Są to leszakot beit ha-mewaszlim (zaplecze kuchenne). Tam będą warzone organy tych ofiar, które mogą być wynoszone poza wewnętrzny dziedziniec.

Dziedziniec wewnętrzny.

Wielkość dziedzińca to 100×100 łokci (około 50×50 metrów). Pośrodku, przed Ejchal'em (budynek Świątyni), znajduje się ołtarz (który jest prawie całkowicie identyczny z ołtarzem w Pierwszej i Drugiej Świątyni)

W przestrzeni każdej z trzech ścian wewnętrznego dziedzińca znajdują się po dwie ulamot'y (sale, izby), łącznie 6 pomieszczeń o długości 25 łokci i szerokości 5 łokci (12,5 × 2,5 metra).

Ściany tych pomieszczeń wyłożone są złoconymi drewnianymi panelami, na których namalowane są kruvim (cherubini) i timurim (dekoracja wyglądem przypominające palmę )

Na wschodzie wewnętrznego dziedzińca będzie stał Duchan (podest), na którym będą stać lewici, gdy będą śpiewali [podczas świątynnej służby]; będzie to miejsce podziałupomiędzy ezrat kohanim (pomieszczenie dla kohenów a ezrat Israel (pomieszczenie dla zwykłych Żydów) na wewnętrznym dziedzińcu.

Na zdjęciu: widok na wewnętrzny dziedziniec od strony Ejchal. Zwróćcie uwagę na pokoje znajdujące się w ścianach wewnętrznego dziedzińca.

Miejsce składania ofiar - ołtarz ofiarny * ⚜️
🐏🐑🐐 Miejsce, w którym odbędzie się szechita (ubój) ofiar, będzie znajdowało się wewnątrz północnej bramy.

Ulam aszaar (sala bram) będzie miała status świętości wewnętrznego dziedzińca, aby tam był dokonywany ubój ofiar, pomimo tego, że nie znajduje się on na wewnętrznym dziedzińcu, ale na terenie naszim ezrat (dziedziniec kobiet) .

🔪 W Ulam Aszaar oraz w samej bramie znajdują siępo 2 stoły po obu stronach, w sumie 8 stołów, na których będzie bezpośrednio ubój ofiar.

🚿 W przejściu tych bramznajduje się Liszkat Amedichin, pomieszczenie, w którym przemywa się organy ofiar. Pomiędzy Liszkat Amedichin a ołtarzem znajdują się filary z hakami, na którychoprawia się ofiary.

Leszakot Wewnętrznego Dziedzińca

W pobliżu wschodniej bramy znajduje się Liszkat haKohanim (pomieszczenie dla kohenów). Wejście do Liszkat haKohanim skierowane jest na północ

W pobliżu bramy północnej, obok Liszkat Hamedichin (pomieszczenie, w którym myje się organy zwierząt ofiarnych) znajdują się dwa Liszkot haLewiim (pomieszczenia dla Lewitów), do których wejście skierowane jest na południe

Według jednej z opinii Liszkot haLewiim w Trzeciej Świątyni będzie służył do przechowywania instrumentów muzycznych, tak jak to było kiedyś.

Pomieszczenia Lewitów będą wykorzystywane do przechowywania instrumentów muzycznych, ponieważ w czasach Drugiej Świątyni używano do tego celu Leszakot haSzir Kleju (pomieszczenia do przechowywania instrumentów muzycznych).

ha-Mizbeach achicon - Ołtarz Zewnętrzny ⚜️

Ołtarz Zewnętrzny stanie na wewnętrznym dziedzińcu przed Eichal'em (budynek Świątyni).

📐 Ołtarz składa się z trzech części:

Jesod (fundament), na którym znajduje się sowew (drugie piętro), a na nim makom amaaracha (miejsce spalania ofiar). Im wyższa kondygnacja (piętro), tym mniejsze są jej długość i szerokość, dzięki czemu każda kondygnacja stanowi kolejny stopień ponad dolną kondygnację.

W czterech rogach makom amaaracha są cztery występy, które unoszą się w górę.

📎📄 Ołtarz w Trzeciej Świątyni będzie bardzo podobny kształtem do ołtarza, który był w Drugiej Świątyni (poza kilkoma różnicami), ponieważ Żydzi zbudowali ołtarz w Drugiej Świątyni zgodnie z wymiarami opisanymi w proroctwie Jehezkela o Trzeciej Świątyni, a nie jak to było w przypadku Pierwszej Świątyni.

🔢 Wymiary dolnej kondygnacji ołtarza (fundamentu) to około 16×16 metrów, a wysokość całego ołtarza - około pięć i pół metra.

Binjan ha-Ejchal ⚜️

Główną i najważniejszą częścią Świątyni jest Binjan ha-Eichal (budynek Świątyni), który dzieli się na trzy główne części:

- Ulam (sala) - długość około 5,5 metra, szerokość 10 metrów

- Kodesz (świętość) - długość około 20 metrów, szerokość 10 metrów

- Kodesz ha-Kodaszim (przenajświętsze) -10x10 metrów

🏛️ Do Ulam prowadzą schody, a przy wejściu do Ulam po obu stronach są kolumny

🥼 W pobliżu wejścia do Ulam, od wewnątrz, z prawej i lewej strony znajduje się "Beit ha-Chalifot" - miejsce, w którym przechowywano szaty kochenów.

Binjan Ha-Ejchal - część 2 ⚜️

Długość [budynku świątynnego] Binjan ha-Ejchal od wschodu na zachód, a także szerokość fasady budynku od północy na południe wyniesie 100 łokci (około 50 metrów). Szerokość budynku po stronie zachodniej wyniesie 70 łokci (około 35 metrów). Wysokość Ejchal nie jest bezpośrednio określona, ale są komentatorzy, którzy wierzą, że będzie wynosiła również 100 łokci, jak w Drugiej Świątyni.

🧭 * Trzy strony Binjan ha-Ejchal (na północy, południu i zachodzie) to specjalne komórki (małe pomieszczenia), zbudowane na trzech piętrach. Na każdym piętrze znajduje się 11 cel, w sumie 33 cele. Pomiędzy celami na południu i północy a Binyan ha-Ejchal znajduje się wolna przestrzeń zwana Munach.

🎨 Ściany Ejchal i Kodesz ha-Kodaszim (miejsca Przenajświętsze a także ściany sal znajdujących się w ścianach wewnętrznego dziedzińca) zostaną pokryte złoconymi panelami drewnianymi.

Na zdjęciu: schemat formy Binjan HaEichal *

Binajan ha-Ejchal - Część 3 ⚜️

Okna Binjan ha-Eichal (budynek Świątyni), a także okna komórek (celi), które znajdują się przed bramami dziedzińców, nazywane są oknami nieprzeniknionymi, ponieważ są to okna wąskie od wewnątrz i szerokie na na zewnątrz. Okna zbudowane są w taki sposób, aby podkreślić, że Świątynia nie potrzebuje światła z zewnątrz, a wręcz przeciwnie – oświetla cały świat ze swojego wnętrza.

🌪️🪔🍞 Przy wejściu bezpośrednio do Kodesz (Sanktuarium) znajdują się drzwi podwójne (składające się z pary drzwi), a wewnątrz znajduje się mizbeach ha-ktoret (ołtarz na kadzidło) pośrodku, Menora (siedmio-ramienny świecznik) po lewej stronie oraz stół z lechem apanim (chleb, który leżał na złotym stole) po prawej.

🚪 Po obu stronach głównego wejścia do Ejchal (budynek Świątyni) znajdują się 2 nieduże wejścia. Na północy znajduje się boczne wejście, a na południu brama, o której mówi się, że jest to brama, przez którą wchodzi B-g Wszechmogący Izraela i tylko Król Mesjasz może z nich korzystać (patrz komentarze Mecudat Dawid do Jechezkel 44:2-3.

⚜️ Kodesz ha-Kodaszim (Przynajświętsze) ⚜️

🥇 To jest najświętsze miejsce w Świątyni - tam znajduje się Aron ha-Brit (Arka Przymierza).

🆚 W przeciwieństwie do Pierwszej Świątyni, w której pomiędzy Kodesz (Sanktuarium) był oddzielony od Kodesz ha-Kodaszim ścianą o grubości w 1 łokieć; oraz w przeciwieństwie do Drugiej Świątyni, która miała dwie zasłony pomiędzy Kodesz a Kodesz ha-Kodaszim, a odległość między tymi zasłonami wynosiła 1 łokieć; w Trzeciej Świątyni pomiędzy Kodesz a Kodesz ha-Kodaszim będą stały mury o grubości dwóch łokci.

Wysokość wejścia do Kodesz ha-Kodaszim wynosi 6 łokci (około 3 metry), a szerokość 7 łokci (około 3 i pół metra).

Powierzchnia Kodesz ha-Kodaszim wynosi 20 × 20 łokci (około 10 × 10 metrów).

Warto zauważyć, że proroctwo Jechezkela mówi, że tylko anioł, który pokazał mu Świątynię, wszedł do Kodesz ha-Kodaszim. Z tego widzimy, że proroctwo było wyraźnie uchwytne i wiązało się z obecną rzeczywistością. Pomimo tego, że Jechezkel był Kohenem i wchodził także do innych miejsc w Świątyni, do Kodesz ha-Kodaszim wszedł tylko anioł.

Zdjęcie: wejście do Kodesz ha-Kodaszim

⚜️ Żelazo w Świątyni * ⚜️

🛠️ Podczas budowy Pierwszej i Drugiej Świątyni nie używano żadnych narzędzi z żelaza, z tego powodu rzeźbienia w kamieniu wykonywano poza terenem Świątyni, a gotowe kamienie przywożono dopiero po rzeźbieniu.

🗡️ Działo się tak, ponieważ żelazo symbolizuje zniszczenie Świątyni, co wynika z proroctwa Jechezkela, gdzie żelazo jest używane jako znak oblężenia Jerozolimy.

🧰 Jednak w Erze Mesjasza żelazo nie będzie już używane do niszczenia i zabijania, a śmierć zniknie i nie będzie już powodu do strachu. W związku z tym do budowy Trzeciej Świątyni możliwe jest, a nawet konieczne użycie narzędzi z żelaza (metali), aby podkreślić nowe, pozytywne przeznaczenie żelaza.

🔩 Nawiasem mówiąc, o Królu Dawidzie jest napisane, że przygotował ogromną ilość żelaza na budowę Pierwszej Świątyni. Ponieważ zabroniono wówczas używania żelaza do budowy Świątyni, zostanie ono użyte do budowy Trzeciej Świątyni.

⚜️ Kto zbuduje Świątynię * ⚜️

🤷‍♂️ Jest napisane (Zohar, Raszi, itd.), że Trzecia Świątynia zostanie zbudowana przez Najwyższego i zejdzie z Niebios gotowa. Z drugiej strony mówi się, że Świątynia zostanie zbudowana przez Żydów, Rambam zaś twierdził, że Trzecią Świątynię zbuduje Król Mosziach.

🤝 Istnieje kilka możliwości wyjaśnienia, że nie ma tu żadnej sprzeczności. na przykład:
🌫️ 1. Fizyczna Świątynia zostanie zbudowana przez Żydów, a następnie objawi się w niej Świątynia duchowa.
🚪 2. Fizyczna Świątynia rzeczywiście zstąpi z nieba, ale bez drzwi i bram, które zapadły się pod ziemię w czasie zniszczenia Świątyni. Lecz one uniosą się, zostaną odkryte i ustawione przez Żydów, i dlatego będzie się uważało, że cały budynek jest zbudowany przez ludzi.