Kartki z historii biblijnej oraz historii judaizmu

Datownik:
Są tu przedstawione dzieje historii biblijnej oraz historii judaizmu.

Powiązane artykuły

5 Tewet

Wieść o klęsce Jerozolimy dociera do Babilonii (422 p.n.e.) W roku 434 pne król babiloński Nebukadneccar najechał Judeę i wygnał do Babilonu króla Jehojachina i tysiące judejskich n...

Chof Kislew – Nowy Ro...

„Rosz ha-Szana chasydyzmu” Rosz ha-Szana („nowy rok”) chasydyzmu, upamiętniający wyzwolenie Rabina Schneura Zalmana z Liadi i późniejszy rozkwit chasydyzmu Chabad, obchodzony jest p...

24 Cheszwan

Odejście z tego świata Rabina Abrahama Azulai (1643r.) Rabin Abraham był znanym kabalistą mieszkającym w Hebronie, Jerozolimie i Gazie. Jest autorem Chesed L’Awraham i był pradziadk...

24 Elul – Jorcajt Cha...

Elul 24 to jartzait szanowanego znawcy Tory, pietysty i przywódcy żydowskiego rabina Jisraela Meira Kagana (1838-1933) z Radin (Polska), autora Chafetz Chaim (pracy o złu plotek i os...

6 Elul – jorcajt Rabi...

Śmierć R. Jom Towa Lipmana Hellera, „Tosfot Jom Tow” (1654) Rabin Jom Tow był wybitnym znawcą Tory, który pełnił funkcję rabina w wielu gminach w Austrii i Polsce. Najbardziej znany...

3 Tammuz – zwolnienie...

Rabin Josef Jicchak zwolniony z więzienia (1927) Szósty Lubawiczer Rebe, Rabin Josef Jicchak Schneersohn (1880-1950), który został aresztowany 15 Siwan 1927 przez agentów GPU (sowie...

26 Siwan – ocalenie

Żydzi z Ołyki (Ukraina) uratowani przed kozacką zgrają (1649) Podczas masakry na Chmielnickim (patrz wpis dla 4 Siwan) watacha kozaków zebrała się wokół ufortyfikowanego miasta Olyk...

Żydzi Hiszpanii

W 1492 za namową inkwizycji, para królewska wydała dekret o zakazie praktyk religijnych i wygnaniu z Hiszpanii wyznawców judaizmu. Dopiero w 1967 roku, dnia 18 Siwan dekret, zakazuj...

2 Siwan

Ezechiel opisuje upadek Asyrii (423 pne) W odpowiedzi dla faraona, króla Egiptu, Ezechiel opisuje upadek Asyrii z rąk Nabuchodonozora, króla Babilonu, jakieś dwadzieścia lat wcześni...

20 Ijar – otwarcie sz...

Szpital na górze Scopus (1939) Szpital Uniwersytecki i Centrum Medyczne Hadassah zostało otwarte na Górze Scopus w Jerozolimie. Szpital, zaprojektowany przez znanego architekta Bauh...

20 Ijar – ograniczeni...

Żydom weneckim zabroniono praktykowania prawa (1637) 20 Iyar 1637 r. Żydom weneckim we Włoszech zabroniono wykonywania zawodu prawnika lub występowania jako adwokaci w sądach weneck...

20 Ijar – egzekucja z...

Żydzi z Troyes spaleni na stosie (1288) 20 Iyar w 1288 roku Inkwizycja spaliła na stosie trzynastu Żydów w mieście Troyes we Francji. Zostali oskarżeni o zniesławienie krwi o rzekom...

20 Ijar – Z Synaju da...

Z Synaju dalsze przejście przez pustynię. (1312 p.n.e.) Działo się to prawie rok po nadaniu Tory na Górze Synaj - 20 Ijar 2449 (1312 p.n.e.) – lud Izraela opuścił swój obóz w pobliż...

11 Ijar – jorcajt Rab...

Odejście z tego świata Rabina Naftalego z Ropszyc (1827) Rabi Naftali z Ropszyc, wybitny uczeń R. Jakowa Jicchaka Horowica, „Widzącego z Lublina”, był jednym z czołowych Rebe (Naucz...

11 Ijar – Bitwa pod D...

Bitwa pod Deganyą (1948) Armia izraelska pokonała nacierającą armię syryjską po ostrzale przy wejściu do Deganyi, który rozpoczął się o wschodzie słońca i trwał dziewięć godzin. Uwa...

4 Ijar

Ocalenie Majmonidesa (1165) Czwarty Iyar był obchodzony przez Majmonidesa (rabin Moses ben Maimon, 1135-1204) jako osobisty dzień postu i modlitwy. Majmonides opowiada, że kiedy on ...

10 Nisan – bunt pierw...

Wojna egipskich pierworodnych (1313 p.n.e.) Wieść o tym, jaką karę Wszechmogący zapowiedział faraonowi, jeżeli w dalszym ciągu będzie upierał się, nie chcąc wypuścić naród żydowski ...

Nisan – miesiąc cudów...

Miesiąc Nisan - co warto wiedzieć : 📍 Nisan - miesiąc wiosny: Nisan jest jednym z kilku miesięcy wymienionych w Torze z nazwy. B-g nazywa go Chodesz HaAwiw (Szmot, 13:4), t...

26 Adar – jorcajt Sar...

Sara Szenirer (Sarah Schenirer) - żydowska działaczka w dziedzinie oświaty oraz na rzecz społeczności żydowskiej w Polsce. Mieszkała i działała w Krakowie była pionierką ży...

11 Szwat – dzień uro...

Dzień urodzin „Chafec Chaim'a” * (1838) Dzień urodzin wielkiego znawcy Tory, pietysty i przywódcy żydowskiego Rabina Izraela Meira Kagana (1838-1933) z Radin (Polska), autora Chafec...

10 Szwat

W dniu 10 Szwat według kalendarza żydowskiego, po śmierci Szóstego Lubawiczer Rebe , B"P Rabina Josefa Jitzchaka Schneersohna, w 1950 r., przywództwo ruchu Chabad-Lubawicz przeszło n...

1 Szwat – Mojżesz 'po...

Pierwszego dnia miesiącaSzwat w roku 2488 od stworzenia Mojżesz zwołał naród żydowski i rozpoczął 37-dniowy „przegląd Tory” zawarty w Księdze Dwarim (Powtórzonego Prawa), który zakoń...

25 Kislew – Miszkan

Zakończenie kompletacji wyposażenia Miszkanu (1312 p.n.e.) Naczynia, gobeliny, fragmenty ścian i inne elementy Miszkanu (przenośnego sanktuarium lub „Przybytku” zbudowanego pod kier...

25 Kislew – Cud Chanu...

Cud chanukowy zdarzył się w roku 139 p.n.e. 25 Kislew roku 3622 od stworzenia Machabeusze wyzwolili Świątynię w Jerozolimie, po pokonaniu znacznie liczniejszego i potężniejszego...

16 Cheszwan

Rabin Szolom DowBer z Lubawicz opuszcza miasto Lubawicz (1915) Wraz z nadejściem armii niemieckiej podczas I wojny światowej R. Szolom DowBer i jego rodzina wyjechali z miasteczka L...

1 Cheszwan – Pierwsza...

Ukończono budowę Świątyni (827 p.n.e.) Dnia 1 MarCheszwan roku 827 p.n.e. Świątynia, której budowa zainicjowana przez Króla Salomona zajęła siedem lat, została ukończona* (Ks.Królów...

1 Elul

Żydzi marokańscy uratowani z portugalskiego podboju (1578) W 1578 roku armia portugalska pod dowództwem króla Sebastiana I połączyła siły ze zdetronizowanym marokańskim sułtanem Abd...

1 Elul – Mojżesz po r...

Mojżesz wstępuje na Synaj na 40 dni (1313 r.p.n.e.) Wczesnym rankiem 1 Elul roku 2448 od stworzenia świata (1313 r.p.n.e.) Mojżesz ponownie wszedł na górę Synaj, zabierając ze sobą ...

22 Aw

Odejście z tego świata Rabina Mordechaja ben Hillela (1298) R. Mordechaj ben Hillel był wybitnym uczonym mieszkającym w Norymberdze w Niemczech. Jest autorem słynnego kompendium hal...

12 Aw – dysputa Nachm...

W roku 1263, dnia 12 Aw  nakazu Króla James'a I z Aragonii (Hiszpania) Nachmanides (Rabin Mojżesz ben Nachman, 1194-1270) został zmuszony do udziału w toczącej się w obecności K...

5 Aw – jorcajt Rabina...

Rocznica odejścia z tego świata Rabina Chaima Ozera Grodzińskiego (1940 rok) Rabin Chaim Ozer Grodziński (24.08.1863 – 9.08.1940) przez ponad pięćdziesiąt lat był rabinem prestiżowe...

Filistyni – kim byli,...

„…B-g, który wyrwał mnie z łap lwów i niedźwiedzi, wybawi mnie również z ręki tego Filistyna….». Rzekł więc Szaul do Dawida: «Idź, niech B-g będzie z tobą!»  (Księga Samuela Ale...

28 Siwan – Rebbe przy...

Rebe przybywa do USA (1941) Po ucieczce z okupowanego przez nazistów Paryża i wielu niebezpiecznych miesiącach we Francji, Vichy, Lubawiczer Rebbe, Rabin Menachem Mendel Schneerson ...

27 Siwan

Rabin Chananja ben Tradion został stracony dnia 27 Siwan (II wiek n.e.) Rabin Chananya ben Tradyon, jeden z „dziesięciu męczenników” Gdy Rzymianie dowiedzieli się, że Rabin Chanan...

9 Siwan – Rabin Jaako...

Jorcajt - rocznica śmierci „Kaf Hachaim” (1870 - 1939) Rabin Jaakow Chaim Sofer, lepiej znany jako Kaf Hachaim (nazwa monumentalnego dzieła halachicznego, którego jest autorem), uro...

24 Ijar – Tefilin Com...

Pięćdziesiąt pięć lat temu, 24 dnia Ijar 5727-1967, Rebbe rozpoczął kampanię Tefilin. Niektórzy kwestionowali sens i korzyści z "jednorazowego' założenia tefilin Żydowi, który nie je...

16 Ijar – Wyzwolenie ...

Wyzwolenie Dachau (1945) Dachau był pierwszym niemieckim nazistowskim obozem koncentracyjnym, na którym wzorowały się inne obozy koncentracyjne. W czasie wojny w Dachau mieszkało 20...

16 Ijar – „Ustawy nor...

„Ustawy norymberskie” zostały uchwalone na Węgrzech w 1939roku Nazistowskie ustawy norymberskie, pozbawiające Żydów praw obywatelskich, zostały uchwalone przez rząd nazistowskich Ni...

10 Ijar – jorcajt Arc...

Odejście z tego świata Arcykapłana Eliego (891 p.n.e.) Eli, arcykapłan, zmarł, gdy dowiedział się, że Święta Arka zawierająca Tablice została zdobyta przez Filistynów i że jego dwaj...

10 Ijar -jorcajt Rif’a

Odejście z tego świata Rif (1103) Rabin Isaac Al-Fasi (1013-1103), znany pod akronimem „Rif”, był jednym z pierwszych kodyfikatorów Talmudu. W 1088 został zmuszony do opuszczenia ro...

Jom HaZikaron – 4 Ija...

Dzień 4 Ijar, 19 Omer - Jom HaZikaron to Izraelski Dzień Pamięci, który jest oficjalnym dniem pamięci poległych żołnierzy i cywilów, którzy padli ofiarą terroryzmu. W synagogach odm...

Jom HaSzoah – 27 Nissan

27 Nissan, 12 Omer Dzień Pamięci Ofiar Holokaustu - Jom HaSzoah. Powstanie w Getcie Warszawskim (1943) Latem 1942 r. wywieziono z Warszawy do Treblinki ok. 300 tys. Żydów. Gdy inf...

4 Adar II – Wykupieni...

Tragiczna saga uwięzienia Rabina Meira ben Barucha („MaHaRama”) z Rothenburga dobiegła końca, gdy jego ciało zostało wykupione 14 lat po jego śmierci przez Aleksandra ben Szlomo (Sus...

20 Adar

Jorcait „Bacha” (1640) 20 Adar 20 to jorceit (rocznica śmierci) Rabina Joela Sirkesa (1561-1640). Mieszkał w Europie Środkowej.  Piastował stanowiska rabinackie w Bełzie, Brześ...

20 Adar – Purim Vincenty

Purim Vincenty (1616) W 1614 r. pełen nienawiści Vincent Fettmilch zorganizował atak na żydowską dzielnicę Frankfurtu, a następnie Żydzi zostali wypędzeni z miasta. Dzięki interwenc...

21 Adar – Rabbi Elime...

21 Adar - Rocznica śmierci - jorcajt Rabbi Eliemelecha. Jest to dzień, w którym tysiące Chasydow z całego świata zwyczajowo (nieco mniej w tym roku z powodu pandemii) przyjeżdżają...

17 Adar – Szulchan Ar...

Ukończono kodeks prawa żydowskiego (1565) Rabin Josef Caro opublikował Szulchan Aruch, Kodeks Prawa Żydowskiego. Ta zwięzła kodyfikacja całego prawa żydowskiego, która ma dziś zasto...

15 Adar

Ezechiel przepowiada upadek wrogów Izraela (1991) Tego dnia, rok po zburzeniu Świętej Świątyni, B-g przemówił do Ezechiela, aby lamentował nad faraonem, królem Egiptu i innymi wroga...

1 Adar 1

Tosfot Jomtow mianowany Rabinem Krakowa (1644). Pierwszy z Adar (I) jest obchodzony przez potomków Rabina Jomtowa Lipmana Hellera (1579-1654) jako dzień dziękczynienia za jego wyzwo...

29 Szewat

Tragedia Kolumbii; Zginął izraelski astronauta (2003) Rankiem 1 lutego 2003 r. prom kosmiczny Columbia, wracający z misji STS-107, uległ awarii i zniszczeniu po ponownym po powrocie...

24 Szwat

Proroctwo Zachariasza (351 p.n.e.) "24 dnia 11 miesiąca, czyli miesiąca Szwata, w drugim roku panowania Dariusza Meda, słowo B-że przyszło do Zachariasza, syna Berechiasza, syna pro...

11 Szewat

Dzień urodzin „Chofeca Chaima” - Rabina Izraela Meira Kagana (1838–1933) Chofec Chaim - wybitny uczony Tory, pietysta i żydowski przywódca z Radina (Polska).  Znany powszechni...

29 Tewet – koniec zimy

Według Rabina Judy (cytowanego w Talmudzie, Bawa Mecia 106b), na dzień 29 Tewet przypada koniec zimy. (Zgodnie z Księgą Rodzaju 8:22, rok składa się z sześciu dwumiesięcznych „pór ro...

9 Tewet – Saddam Husa...

Dnia 9 Tewet roku Saddam Husajn powieszony (rok 2006 według kalendarza greg.) Po uznaniu go winnym zbrodni przeciwko ludzkości, iracki dyktator w latach 1979–2003 Saddam Husajn zost...

9 Tewet – „Spra...

Alfred Dreyfus zwolniony z wojska (1895) Alfred Dreyfus, kapitan armii francuskiej, został fałszywie oskarżony o zdradę, głównie ze względu na swoją żydowską tożsamość. W tym dniu z...

3 Tewet

Śmierć Jakuba Franka (1791) Jakub Frank twierdził, że jest reinkarnacją oszukańczego Mesjasza Szabtaja Cwi. W połowie XVIII wieku starał się stworzyć nową religię, która łączyłaby z...

21 Kislew

Aleksander w Jerozolimie (313 p.n.e.) Dnia 21 Kislew roku 3448 od stworzenia świat (313 r.p.n.e.) doszło do historycznego spotkania pomiędzy Szymonem HaCadykiem i Aleksandrem ("Wiel...

Ezra Skriba i Nehemiasz ...

Historia Ezry Skriby przenosi nas prawie 30 stuleci wstecz, do czasu, gdy Żydzi powrócili z niewoli babilońskiej, odbudowali Beit-Hamikdasz i zaczęli żyć jako wolny naród na własnej ...

19 Kislew – יט כסלו

Rosz Haszana Chasydyzmu - Rosz Haszana le-Chasidut Dzień dziewiętnasty miesiąca Kislew jest obchodzony przez społeczność Chabad Lubawicz na całym świeci jako Rosz HaSzana Chasydyzmu...

15 Kislew – Rabi Jehu...

Rabin Judah Książe - Jehuda HaNasi (188 n.e.) Rabin Judah Książe – znany również jako Rabbeinu Hakadosz („nasz święty mistrz”) lub jako Jehuda HaNasi – został mianowany nasi – ducho...

13 Kislew

Talmud Babiloński skompletowany  (475 n.e.)   W pierwszych dekadach piątego wieku n.e., Raw Aszi (zm. 427 r.) oraz Raw Rawina I (zm. 421 r ) - wielcy żydowscy uczen...

6 Cheszwan

Majmonides odwiedza Jerozolimę ((1165)) Po opuszczeniu Maroka i przed osiedleniem się w Egipcie Majmonides odwiedził Jerozolimę i modlił się na miejscu Świątyni. Trzy dni później, 9...

1 Cheszwan – budowa Ś...

Dzień 1 Cheszwan roku 827 p.n.e. udowa Świątyni została zakończona. Świątynia, której budowa zajęła siedem lat, została ukończona przez króla Salomona w miesiącu MarCheszwan (1 Król...

28 Tiszrei

Aresztowanie Rabina DowBera z Lubawicz (1826) Rabin DowBer z Lubawicz został aresztowany z powodu fałszywych zarzutów sfabrykowanych przez zazdrosnego dalekiego krewnego. Wśród jego...

11 Tiszrej – Darowizn...

Darowizny na Miszkan (Przybytek Zboru) (1313 p.n.e.) Następnego dnia po zstąpieniu z góry Synaj w Jom Kipur, niosąc w rękach Tablice (drugie) z Dekalogiem, zebrał Mojżesz naród izra...

11 Tiszrej – Porady J...

Porady Jitro dla Mojżesza (1313 p.n.e.) Dzień po zejściu Mojżesza z góry Synaj - dzień po Jom Kippur, jego teść Jitro spotkał go, próbującego w pojedynkę rozsądzić naród żydowski w ...

7 Tiszrej

Dzień urodzin Zebuluna Zabulun, syn Jakuba i Lei (Księga Bereszit), dziesiąty z dwunastu synów - założycieli Dwunastu Plemion Izraela, urodził się dnia 7 miesiąca Tiszrei. Dożył 110...

GEDALIAH (GEDALIUSZ)

Nabuchodonozor, król Babilonii, osiągnął swój cel. Całkowicie podbił Królestwo Judy i zniszczył jego stolicę Jerozolimę i jej najświętszą Świątynię . Zabił lub schwytał większość rod...

1 Tiszrej

Adam i Ewa (3760 p.n.e.) W dniu Tiszrei 1 – szóstego dnia Stworzenia – „B-g rzekł: Uczyńmy człowieka na Nasz obraz i podług podobieństwa Naszego i niech panują nad rybami morskimi i...

Era Drugiej Świątyni

Przed zburzeniem Pierwszej Świątyni Prorok Jeremiasz przepowiedział słynne proroctwo (Jer. 29:10): „Tak bowiem powiedział B-g: Albowiem po ukończeniu siedemdziesięciu lat Babilonu bę...

9 Elul – Rocznica ode...

Rabin Cadok HaKohen z Lublina był jednym z najsłynniejszych przywódców chasydzkich drugiej połowy XIX wieku. Rabin Cadok urodził się w litewskiej rodzinie rabinów, a następnie zos...

9 Elul – dzień urodzi...

Dzień urodzin Dana - rok 1566 p.n.e. Dan, syn Jakowa i Bilhy, piątego z Dwunastu synów założycieli Plemion, urodził się 9 Elul w Charanie. Dożył 125 lat. (Jalkut Szimoni, Szemot, Re...

1 Elul – proroctwo Ag...

Proroctwo Aggeusza - inspiracja do budowy Drugiej Świątyni (353 p.n.e.) Dnia 1 Elul roku 353 p.n.e. prorok Aggeusz otrzymał B-skie przesłanie, aby przekazać je „Zerubawelowi, synowi...

17 Aw – Hebrońska Mas...

Hebrońska Massakra (1929) Dnia 17 Aw arabscy mieszkańcy miasta Hebron wsczęli zamieszki (bez żadnego powodu!), w wyniku których zabito sześćdziesięciu siedmiu żydowskich mężczyzn, k...

11 Aw – społeczność ż...

Zbawienie żydostwa Bagdadu (1733) W 1733 wojska perskiego przywódcy Nader Szah Afszar'a otoczyły Bagdad należący wówczas do Turków. Wiedząc, że panowanie perskie nie wróży im dobrze...

10 Aw – dzień urodzi...

Issachar, syn Jaakowaa i Lei, dziewiąty syn Jaakowa z dwunastu, założyciel dziewiątego plemienia Izraela. Urodził się dnia 10 Menachem Aw roku 1565 (1564) p.n.e. w Charanie. Żył 122 ...

Tisza B’Aw – 9 ...

Dziewiąty Aw jest naznaczony tragicznymi wydarzeniami w całej żydowskiej historii. Data ta stała się w oczach Żydów symbolem wszystkich prześladowań i nieszczęść, które spotkały naró...

27 Siwan – Rabin Chan...

Rabin Chananja ben Tradjon, jeden z „dziesięciu męczenników” został zabity tego dnia. Kiedy Rzymianie odkryli, że naucza on wyjętej spod prawa Tory, owinęli go w zwój Tory, ułożyli w...

13 Siwan

Mojżesz wstępuje na szczyt góry Synaj (1313 r. p.n.e.) Według hebrajskiego kalendarza biblijnego, tego dnia Mojżesz wstępuje na szczyt góry Synaj (1313 r. p.n.e.). "I wstąpił...

14 Siwan

Żydowskie Księgi uratowane (1510) W 1509 r. Niemiecki Cesarz Maksymilian nakazał zniszczenie wszystkich żydowskich ksiąg w Kolonii i Frankfurcie nad Menem. Nakaz wydał na prośbę P...

10 Siwan

Dzień 10 Siwan 1904 roku - jorcait/rocznica śmierci Klonimus Wolf'a Wissotzky (1824–1904) , syna biednych rodziców, który założył firmę "The Wissotzky Tea" w 1849 roku i zyskał ...

28 Ijar

Rocznica odejścia z tego świata Samuela (877 r.p.n.e.) Prorok Samuel (931-877 p.n.e.) był jedną z najważniejszych postaci w historii żydowskiej; nasze mędrcy opisują go jako postać ...

2 Siwan – Jom HaMeyuc...

Naród wybrany (1313 r.p.n.e.) Dzień 2 miesiąca Siwan w kalendarzu żydowskim jest oznaczony jako Jom HaMeyuchas ("Dzień Wyróżnienia"). Tego dnia B-g powiedział do Mojżesza, gdy Mojże...

14 Ijar – niemiecki z...

Niemiecki zbrodniarz Eichmann schwytany w Buenos Aires (1960) Adolf Eichmann, który odegrał kluczową rolę w realizacji „ostatecznego rozwiązania” Hitlera - zagłady Żydów, został sch...

7 Ijar – Niemcy, 1298...

Początek masakr Rindfleischa (1298) Wykorzystując stan anarchii panujący w Niemczech, w wyniku wojny domowej między dwoma pretendentami do tronu, tłum kierowany przez szlachcica Rin...

4 Ijar – ocalenie Maj...

Ocalenie Maimonedesa (1165) Dnia 4 Ijar jest dniem ocalenia Majmonidesa - Rabina Mojżesza Ben Maimon (1135-1204). Majmonides był wielkim uczonym, halachistą, również lekarzem, filo...

3 Ijar

Bojkot w Ankonie (1556) Po tym, jak Żydzi zostali wygnani z Portugall dnia 22 Tewet roku 5257 od stworzenia świata (1496 r.) wiele Żydów jednak zdecydowało się pozostać w swoich d...

27 Nisan – Powstanie ...

Powstanie w getcie warszawskim (1943) Latem 1942 r. z Warszawy do Treblinki wywieziono ok. 300 tys. Żydów. Gdy doniesienia o masowych mordach w ognisku zagłady dotarły do Getta Wars...

22 Nissan

Okrążenie Jerycha (1273 r.p.n.e.) Wkrótce po przekroczeniu Jordanu i wejściu do Ziemi Kanaan, kolejnym krokiem Żydów było wejście do otoczonego murami i silnie ufortyfikowanego ...

5 Nisan – Szpiedzy Je...

Szpiedzy Jerycha (1273 r.p.n.e.) Na dwa dni przed zakończeniem trzydziestodniowego okresu żałoby po odejściu z tego świata Mojżesza, 7 Adar, Joszua* - wierny uczeń, pomocnik i nas...

26 Adar (I)

Pierwszy zakup nieruchomości w USA przez kongregację żydowską (1677) W 1658 r. Piętnaście rodzin żydowskich wyemigrowało z Ameryki Południowej do (późniejszych) Stanów Zjednoczonych...

24 Adar

"Krwawe oskarżenie" uznane za fałszywe (1817) "Krwawe oskarżenie" uznane za fałszywe (1817) W dniu 24 Adar car Rosji Aleksander I ogłosił "krwawe oskarżenie" za fałszywe. ...

19 Adar

 Ein Gedi  zabezpieczony - 19 Adar II 5709 Po wojnie o niepodległość (30 lis 1947 – 20 lip 1949) Izrael musiał zabezpieczyć, wzmocnić ochronę  swoje granice przed o...

13 Adar

Wojna przeciwko wrogom społeczności żydowskiej w Imperium Perskim (13 Adar 356 r. p.n.e.) Dnia13 Adar w roku 3405 od stworzenia świata, w całym Imperium Perskim toczyły się wa...

10 Adar I

Spotkanie Maharal'a Rudolfa II (1592) Rabin Judah ben Bezalel Lowe, znany jako Maharal z Pragi, był znany zarówno wśród Żydów, jak i nie-Żydów. Był mistykiem, który był szanowany za...

3 Adar – Poświęcenie ...

Budowa Drugiej Świątyni ukończona (349 p.n.e.) Poświęcenie drugiej Świątyni (Beit HaMikdash) w miejscu, gdzie znajdowała się zburzona Pierwsza Świątynia w Jerozolimie, było odpraw...

16 Tewet

Ocalenie Żydów w Bagdadzie (1638) Tego dnia Murad IV, Sułtan Imperium Osmańskiego, odbił Bagdad od perskiego szacha po czterdziestodniowym oblężeniu. Żydzi z Bagdadu, którzy cierpie...

20 Kislew – publikacj...

Tanja - Kabbała duszy Dnia 20 Kislew została opublikowana Księga Tanja (rok 1796) To był pierwszy wydruk „Biblii chasydyzmu” -Tanji, Opus Magnum Rabina Schneura Zalmana z Liadi, za...

20 Kislew

Odezwa Ezdrasza - 20 Kislew 347 rok p.n.e. Ezra Scriba (Ezdrasz), przewodniczący Sanhedrynu i przywódca narodu żydowskiego w czasie budowy Drugiej Świątyni, wygłosił historyczne prz...

4 Kislew

Zachariasz przepowiedział - Era Mesjasza (3410 / -352) Delegacja z Babilonii zwróciła się do Proroka Zachariasza, z zapytaniem: czy post z dziewiątego dnia Aw jest nadal będzie obow...

1 Kislew

Rosz Chodecz miesiąca Kislew 5738. Tego dnia Lubawiczer Rebbe wrócił do domu po przeżytym zawale serca (rok 1977). Po raz pierwszy od czasu poważnego rozległego zawału serca, który...

17 Cheszwan

Wielki Potop - początek (2105 r. p.n.e.)   Ulewne deszcze zaczęły padać dnia 17 Cheshvan roku 1656 od stworzenia świata (2105 r. p.n.e.), zalewając ziemię, woda wznosiła się p...

6 Tiszrei

Dzień 6 Tiszrei jest dniem jorcait / rocznica odejścia z tego świata Rebecin Chany Schneerson (1879-1964), matki Lubawiczer Rebbe. Rebecin Chana urodziła się w 1880 roku, dnia 28 ...

29 Elul

Dzień piąty Stworzenia - stworzenie stworzeń i ptaków (3760 pne) Dziś jest piąty dzień stworzenia - B-g stworzył zwierzęta morskie i ptaki:I rzekł B-g: „Niech zaroją się wody rojem ...

28 Elul

Czwarty Dzień Stworzenia - Stworzenie ciał niebieskich (3760 pne). Dzisiaj jest czwarty dzień stworzenia, kiedy B-g stworzył słońce, księżyc i gwiazdy: I rzekł B-g : „Niech będą św...

12 Elul -Szósty Lubawiczer ...

Szósty Lubawiczer Rebbe przyjeżdża do USA (1929). 12 Elul (16 września) 1929 r., dwa lata po uniknięciu kary śmierci nałożonej na niego przez rosyjski reżim komunistyczny i jego póź...

11 Elul – Josef Caro ...

W 1522 r. Rabin Josef Caro zaczął pisać Beit Josef, swój słynny komentarz do Arba Turim, wszechstronnego kodu halachicznego Jakowa Bena Ashera. Zaczął pisać ten komentarz w Adrianopo...

7 Elul

Ponowny ślub rodziców Mojżesza (1394 r.p.n.e.) "...A synowie Izraela rozplenili się i rozrodzili i rozmnożyli, i wzmogli się wielce... I rzekł król Egiptu do ludu swego: "Oto lud sy...

24 Aw

Święto Hasmonean (około 100 r.p.n.e.)                                         &nbs...

20 Aw – publikacja ZO...

Pierwsza publikacja Zoharu (1558) Pierwszy wydruk Zoharu - "Księgi Blasku" ukazał się dnia 20 Aw roku 1558. Zohar jest podstawowym opracowaniem Kabbały (hebrajskiej nauki mistycznej...

16 Aw – Sir Moses Mon...

Wiele organizacji, instytucji nosi imię (jako patrona) Sir Mosesa Montefiore'a - a jednak ilu z nas obecnie wie, kim on był?  Nawet w Richmond w stanie Wirginia jest cmentarz na...

20 Aw – Rabi Lewi Jic...

Swoje życie poświęcił dla innych. Dzień 20 Aw - jorcait - rocznica odejścia z tego świata Rabina Lewiego Jicchaka Schneersona, ojca Rebbe Lubawicz, Rabina Menachema Mendela Schneers...

15 Aw

„Izrael nie miał świąt większych niż – 15 dzień Aw i Jom Kipur” – tak mówi Miszna na zakończenie traktatu Taanit   Wiele radosnych zdarzeń miało miejsce tego właśnie d...

14 Aw

Rabin Schneur Zalman zamieszkał w miasteczku Lady (1801). Pierwszy Rebbe Chabadu, B"P Rabin Schneur Zalman (znany jako Alter Rebbe), służył jako kaznodzieja w mieście Łożna (obecnie...

13 Aw

13 Aw - Jorcajt Rabina Nassana Nata Schapiro - Szapiro Rabi Nassan Nata Szapiro był wielkim cadykiem, uczonym, biegłym zarówno w Talmudzie, jak i Kabbale. Pełnił funkcję Naczelnego...

10 Aw – Wysiedlenie z...

Wysiedlenie z Gazy (2005) Ponad 8500 żydowskich mieszkańców zostało siłą wysiedlonych ze swoich domów w 25 miastach i osadach w Strefie Gazy (w tym 16 osad w kwitnącym pasie „Gusz K...

9 Aw – dzień katastro...

9 Aw - Tisza Be-Aw upamiętnia listę dotkliwych tragicznych wydarzeń w historii narodu żydowskiego. 1. Szpiedzy wrócili ze złą - nieprawdziwą ! wiadomością. Wyobraźmy sobie: jest ro...

18 Tammuz – Złoty cie...

Złoty cielec zniszczony (1313 p.n.e.) Dnia 18 Tammuz roku 1313 p.n.e. Mojżesz zniszczył Złotego Cielca i ponownie wstąpił na górę Synaj, aby błagać Wszechmogącego o wybaczenie narod...

13 Tammuz – Święto Wy...

12-13 Tammuz - Święto Wyzwolenia wspólnoty Chabad Lubawicz Rabbi Josef Jicchak Schneersohn, Rebbe Rajac - duchowy przywódca, nauczyciel - Wielki Cadyk. Dnia 12 Tamuz 5687 rok...

10 Tammuz – Król Zede...

Król Sedekiasz schwytany (423r. p.n.e.) Gdy Babilończycy przekroczyli mury Jerozolimy dnia 9 Tammuz, wówczas panujący Król Sedekiasz opuścił miasto. Został schwytany przez wojska b...

9 Tammuz

Jerozolimskie mury runęły (423 p.n.e.) Babilońskie wojska Króla Nabuchodonozora wysadziły mury Jerozolimy w dniu 9 Tammuz w roku 3338 od stworzenia świata (423 p.n.e.); Król Zyddiki...

6 Tammuz

Operacja Entebbe (zwana również „Operacja Piorun” – operacja odbicia pasażerów porwanego samolotu, przeprowadzona w Ugandzie w nocy z 3 na 4 lipca 1976  = 6 Tammuz 5736 . Misja ...

3 Tammuz – Joszua wst...

Joszua zatrzymał słońce (1273 p.n.e.). Dzień, w którym zatrzymało się słońce Trzeciego miesiąca Tammuz roku 2488 od stworzenia (1273 p.n.e.) Joszua prowadził naród żydowski ku Ziem...

1 Tammuz – Pogromy w ...

Pogromy w Sewilli (1391rok) Zdarzyło się to dnia 6 czerwca 1391 r., gdy społeczność żydowska Sewilli obchodziła Rosz Chodesz miesiąca Tamuz, świętując, radując się i częstując wspan...

25 Siwan – Egipcjanie...

Egipcjanie pozywają Żydów (IV wiek p.n.e.). Oficjalni delegaci Egiptu pojawili się na dworze Króla Aleksandra Wielkiego, Króla Macedonii w czasach panowania na ziemiach izraelskic...

3 Siwan – trzy dni do...

Od dnia 3 Siwan roku 1313 p.n.e.  Żydzi na pustyni rozpoczynają przygotowania. Przygotowują się do otrzymania Tory. Dnia 3 Siwan B-g nakazał Mojżeszowi, aby „wyznaczył gra...

23 Ijar

Zbawienna woda ze skały. Zdarzyło się to dnia 23 Ijar 1313 roku p.n.e.; 38 dnia po wyjściu z Egiptu.  Z pustyni Zin (po wyjściu z niewoli egipskiej) naród żydowski dotarł do R...

22 Ijar, 37 Omer – Le...

Lechem Misznei „Szabatów Moich przestrzegajcie…” Gdy manna - cudowny "Chleb z Niebios” spadła, ratując  Izraelitów na pustyni, Haszem nakazał  Izraelitom przestr...

16 Ijar – Witold Pile...

Egzekucja Witolda Pileckiego odbyła się dnia 16 Ijar 5708 roku - 1948 rok. Witold Pilecki został stracony przez komunistyczny polski rząd po procesie pokazowym, w którym zost...

16 Ijar – Zburzenie ś...

W roku 70 n.e. (rok 3830 od stworzenia świata) Tytus wraz ze swoją armią oblegli Jerozolimę. Ciągłymi atakami znacznie nadwerężyli siły obrońców. Dnia 16 Ijar Rzymianom udało się zró...

15-16 Ijar – „M...

Manna z Nieba (1313r. p.n.e.) Dnia 15 miesiąca Ijar roku 1313 p.n.e. wyczerpały się zapasy niesfermentowanego ciasta do wypiekania macy, które Żydzi zdołali zabrać ze sobą w pośpiec...

12 Ijar

Rzymskim Żydom przyznano przywileje. W dniu 12 Ijar, 1402 r.,  Żydzi mieszkający w Rzymie otrzymali przywileje od Papierza Bonifacego IX. Tymi przywilejami było m.in. prawo ...

11 Ijar – Konfiskacja...

Konfiskacja ksiąg żydowskich (1510 r.). Dnia 11 Ijar we Frankfurcie nad Menem w Niemczech, za namową apostata (meszumada) Johannesa Pfefferkorna została przeprowadzona brutalna...

8 Ijar

Pierwsze krucjaty, pogromy - początek (1096) Z początkiem lat 1070-ch muzułmańscy Turcy rozpoczęli ofensywę przeciwko chrześcijańskim pielgrzymom w Jerozolimie. Papież Grzegorz VI...

7 Ijar – Poświęcenie ...

Dzień 7 Ijar roku 335 p.n.e. był dniem radosnym w Świętym Mieście Jerozolimie. Tego dnia odbyło się uroczyste poświęcenie murów jerozolimskich, które zostały odbudowane po prawie 88 ...

7 Ijar – Weneckie Getto

Żydowska społeczność Wenecji jest dużo starsza od samej Wenecji. Początki tej społeczności sięgają II wieku p.n.e., kiedy grupa żydowskich kupców z Aleksandrii założyła w Rzymie skle...

6 Ijar – Wojna o niep...

Dokładnie dzień po ogłoszeniu Państwa Izrael (5 Ijar), sąsiadujące z Izraelem państwa arabskie - Egipt, Syria, Jordania, Liban oraz Irak - wypowiedziały wojnę nowemu Państwu, pod has...

6 Ijar – Antyżydowski...

Antyżydowskie rozruchy w Rosji (1881) Po zabójstwie Cara Aleksandra II w Rosji w poprzednim miesiącu (Nissan) w Rosji szerzyły się plotki, że to Żydzi stoją za zabójstwem W dniu 6 I...

5 Ijar – Porażka Napo...

Armia Napoleona nie zdołała podbić Akkę (rok 1799) Próba podboju Akki na Północy Izraela była istotną częścią śródziemnomorskiej kampanii Napoleona przeciwko Imperium Osmańskiem...

5 Ijar – Dzień Niepod...

Proklamacja Państwa Izrael (1948 = 5708)  Brytyjski mandat do rządzenia Ziemią Świętą wygasł w piątek 14 maja 1948 r. Uchwała ONZ przyjęta sześć miesięcy wcześniej zatwierdził...

2 Ijar (17 Omer)

Dzień 2 Ijar roku 5594 (1834) - dzień urodzin IV Rebbe Chabad Lubawicz, Rabina Shmuela Schneersohna. Czwarty Rebbe Chabad-Lubawicz, Rabin Szmuel Schneersohn (1834-1882), znany pod...

1 Ijar – Spis ludnośc...

„I oświadczył Wiekuisty Mojżeszowi na pustyni Synaj… pierwszego dnia drugiego miesiąca [Ijar] drugiego roku po wyjściu ich z ziemi Egiptu, i rzekł: ''' Sporządźcie spis całego zboru ...

1 Ijar – Rozpoczęcie ...

Przed zniszczeniem Pierwszej Świątyni Jerozolimskiej, Jeremiasz głośnie prorokował (Jeremiasz 29:10): „Tak bowiem powiedział Bóg: Albowiem po ukończeniu siedemdziesięciu lat Babilonu...

28 Nissan – Obóz śmie...

Obóz śmierci Buchenwald wyzwolony przez siły amerykańskie (1945) Obóz koncentracyjny Buchenwald został założony w 1937 roku w pobliżu miasta Weimar w Niemczech. Do momentu wyzwoleni...

26 Nisan – jorcajt Jo...

Odejście z tego świata Joszua (Jozuego) (1245 r. p.n.e.). Joszua (1355-1245 p.n.e.), któremu Mojżesz według nakazu Haszem przekazał przywództwo nad ludem Izraela po swojej śmierci (...

20 Nisan

Żydzi przed Morzem Czerwonym (1313 p.n.e.) Pogoń Faraona za Żydami, którą Faraon ze swoim wojskiem rozpoczął dnia 18 Nisan roku 1313 p.n.e., zakończyła się dnia 20 Nissan, nad...

13 Nissan

Obrzezanie Abrahama (1714 r.p.n.e.) Według Midraszu, dnia 13 miesiąca Nissan roku 2048 od stworzenia świata (1714 p.n.e.), B-g ukazał się Abramowi, zmienił jego imię na Abraham („oj...

6 Nisan

Miasto Afula zostało założone dnia 6 Nisan (1925) Miasto Afula w północnym Izraelu zostało założone dnia 6 Nisan (1925 rok) jest ważnym ośrodkiem przemysłowym Dolnej Galilei. Z pow...

2 Nisan – Pierwsza &#...

Przygotowano pierwszą "Czerwoną Jałówkę" (1312 r.p.n.e.) Drugiego dnia Nisan, dzień po inauguracji Tabernakulum Miszkanu, Mojżesz przygotował pierwszą Czerwoną Jałówkę, aby rytualni...

1 Nisan – Śmierć Nada...

Śmierć Nadawa i Awihu (1312 r.p.n.e.). W dniu inauguracji Miszkanu „Nadaw i Awihu, synowie Aarona, każdy ze swoim zapalonym kadzidłem weszli do Miszkanu. Ogień kadzideł nie był ogni...

1 Nisan – Inauguracja...

Inauguracja Miszkanu (1312 r.p.n.e.). Ósmego dnia po 7-dniowym okresie szkolenia i inicjacji wzniesiono przenośny Mishkan („Tabernakulum” lub „Sanktuarium”) zbudowany przez naród I...

1 Nisan – kalendarz ż...

Początek Kalendarza żydowskiego (1313 p.n.e.) Dnia Pierwszego miesiąca Nisan roku 2448 od stworzenia świata (1313 r.p.n.e. - dwa tygodnie przed Wyjściem z Egiptu) B-g pokazał Mojżes...

Nissan – Praojcowie

Praojcowie (1813-1506 p.n.e.) Według Talmudu trzej Patriarchowie narodu żydowskiego - Abraham (1813-1638 p.n.e.), Icchak (1713-1533 p.n.e.) oraz Jakub (1653-1506 p.n.e.) - wszyscy u...

1 Nisan – Stworzenie ...

Stworzenie Człowieka (w myśli) (3761 r.p.n.e.) Talmud (Rosz Haszana 10b-11a) przytacza dwie opinie na temat daty stworzenia wszechświata przez B-ga: według Rabina Eliezera: „Świat z...

Kolel Tora – 25.03.20...

Pomimo obecnych warunków izolacji - kwarantanna, nasze spotkania trwają - wirtualne spotkania. Temat wykładu online: Rabin Szalom Ber Stambler o duchowości, komentarze mędrców etc....

29 Adar

Pierwsza micwa dla narodu żydowskiego od Stwórcy (1313 r.p.n.e.)Krótko przed zachodem słońca dnia 29 miesiąca Adar, B-g nakazał Mojżeszowi micwę dotyczącą uświęcenia księżyca i ustan...

27 Adar

Rocznica śmierci Króla Sedekiasza (397 p.n.e.) Sedekiasz był ostatnim Królem Królewskiego Domu Dawida, który panował na Ziemi Świętej. Wstąpił na tron w roku 434 p.n.e., po tym ja...

23 Adar (2) – Miszkan...

Miszkan został w pełni ustawiony po raz pierwszy. Rozpoczęcie Siedmiu Dni 'Szkoleniowych' (1312 r.p.n.e.) Lud Izraela rozpoczął budowę Miszkanu (zwany także „Tabernakulum” - przeno...

17 Adar

Ucieczka mędrców Tory (ok. 75 r. p.n.e.) W roku 91 p.n.e. Alexander Jannai z Dynastii Hasmonejska zastąpił swego brata Jehudę Aristoblusa na tronie Judei. Aleksander Jannai był Sa...

14 Adar

Świętowanie zwycięstwa - Purim (356 r.p.n.e.)   Święto Purim jest Świętem wybawienia narodu żydowskiego od wiarołmnego spisku Hammana mającym na celu "zniszczyć, zabić i unice...

14 Adar – Brit Mojżesza

Brit Mojżesza (1393 p.n.e.). Mojżesz urodził się dnia 7 Adar roku 2368 od stworzenia świata (1393 r. p.n.e.); w związku z tym dzień 14 Adar był ósmym dniem jego życia i dniem, w któ...

12 Adar

Poświęcenie Odnowionej Świątyni Heroda (11 p.n.e.).   Po 334 latach Druga Świątynia w Jerozolimie  była w opłakanym stanie.  W roku 19 p.n.e. Król Herod I zdecydowa...

9 Adar – Hillel-Szamaj

Dzień 9 Adar powszechnie uważany jest za datę rozłamu między szkołą Hillela a szkołą Szammaja. Pierwszy spór pomiędzy dwiema najbardziej autorytatywnymi  szkołami interpretacji...

8 Adar – Zmiana prawa...

Zmiana prawa w Maryland (1825). W 1715 r. rząd Kolonii Koronny w Maryland uchwaliła prawo zobowiązujące każdego obywatela, który chciałby piastować urząd publiczny, do złożenia przy...

8 Adar – Przysięga na...

Z historii judaizmu - wiele wiele lat temu naszym braciom w wierze się udało - dnia 8 Adar I roku 5434 dopięli swego: W 1660 roku oficjalnie ukonstytuowała się gmina żydowska Barbad...

28 Szewat – Święto Ha...

Święto Hasmoneańskie (II wiek p.n.e.) W dniu 28 miesiąca Szewat (ok. 134 r. p.n.e.) Antioch V zrezygnował z oblężenia Jerozolimy i planów zniszczenia miasta. Ten dzień był obchodzo...

24 Szwat – Proroctwo ...

Proroctwo Zachariasza (351r.p.n.e.) „24 dnia 11 miesiąca, który jest miesiącem Szewat, w drugim roku panowania Dariusza, słowo B-ga dotarło do Zachariasza, syna Berechiasza, syna Id...

22 Szwat – Jorcajt R...

Jorcajt (rocznica odejścia z tego świata) B"P Rebecin (1988) Chai Muszki Schneerson (ur. 1901), żony Lubawiczer Rebbe, zmarła dnia 22 Szewat w roku 5748 od stworzenia świata (1988). ...

21 Szewat

Pierwszy Żyd, któremu wydano zezwolenie na stały pobyt i zamieszkanie w Anglii (1657) po wielu stuleciach całkowitego zakazu osiedlenia się.  Stało się to dnia 4 lutego 1657 r....

20 Szewat

Dzień urodzin Aszera (1562 p.n.e.) Aszer, syn Jakuba, urodził się 20 Szewat w 2199 roku od stworzenia świata (1562 p.n.e). Według niektórych relacji jest to także data jego śmierci.

19 Szwat – tragedia w...

Tragedia Żydów z Bazylei (1349) Gdy w Szwajcarii szalała Czarna Śmierć, w studniach w Zofingen znaleziono truciznę, podejżanie padło na...Żydów. W trakcie "śledztwa" niektórzy Żydzi...

19 Szwat

R. Arieh Leib ze Szpoli uratowany przed utonięciem (1793). W drodze powrotnej z udziału w ceremonii brit milah w Bohusławie (na dzisiejszej Ukrainie), gdzie był zaproszony jako Sand...

13 Szwat

Wyzwolenie obozu śmierci Auschwitz (1945) 27 stycznia 1945 r. = 13 Szwat 5705 rok Armia Radziecka wkroczyła do Auschwitz, najbardziej niesławnego niemieckiego nazistowskiego obozu ś...

12 Szwat – początek p...

Początek powstania w Getcie Warszawskim (1943) 18 stycznia 1943 roku = 12 Szwat 5703 roku Niemcy rozpoczęli drugą deportację Żydów z Warszawskiego Getta. Akcja ta wywołała wybuch zb...

10 Szewat – jorcajt R...

Dzień 10 miesiąca Szewat jest dniem jorcajt ( rocznica odejścia z tego świata) Rebbecin Riwka (1914). Rebbecin Riwka Schneerson urodziła się w miasteczku Lubawicz w 1833 roku; jej d...

10 Szwat – Jud Szwat

10 Szwat – Jud Szwat. Jest to jedna z najważniejszych dat w Kalendarzu Chasydzkim. 10 Szewat jestdniem „jorcajt” - rocznicy odejścia z tego świata Szóstego Rebbe Lubawicz ora...

4 Szwat

Rabin Israel Abuchatzera (1890–1984), znany jako „Baba Sali”, urodził się w Tafillalt w Maroku w bogatej rodzinie Abuchatzera. Od najmłodszych lat był znany jako mędrzec, cudotwórca ...

2 Szewat

Świętowanie z okazji śmierci ciemiężcy Aleksandra-Yannai (76 p.n.e.) Hasmoneanski Król Alexander-Yannai (Jannaeus), zdeklarowany wróg żydowskich Mędrców, zmarł w tym dniu. Tak wielk...

2 Szewat

Jorcajt (rocznica śmierci) Chasydzkiego Rabina Meszulama Zuszy z Anipoli (1800) - mistrza (1718? -1800), ucznia Drugiego Przywódcy Chabadu, Rabina Dowbera z Mędzyrzecza. Rabin Zusza ...

26 Tewet

Dnia 26 Tewet roku 5129 od stworzenia świata (25 grudnia 1369 r.) Sycylijscy Żydzi zostali zmuszeni do noszenia żydowskich odznak. Tego dnia Król Sycylii Fryderyk III wydał rozp...

24 Tewet – Jorcajt R...

Odejście z tego świata Rabina Schneura Zalmana z Liadi (1812) Założyciel chasydyzmu Chabad, Rabin Schneur Zalman z Liadi (1745–1812), zmarł wieczorem dnia 24 Tewet, 5573, około godz...

23 Tewet – Deportacja...

Dekret o wydaleniu portugalskich Żydów (1496 r.) Po śmierci króla  Portugalii Joao w 1494 roku, jego syn, na tron wstąpił jego syn - król Manuel I.  Gdy zakwestionowano ...

21 Tewet

21 Tewet - urodziny Szymona syna Jakuba: Dnia 21 Tewet roku 1567 p.n.e. urodził się Szymon, drugi syn Jakuba i Lei i założyciel jednego z dwunastu plemion narodu żydowskiego - "Sz...

20 Tewet – Pierwszy d...

Druk Talmudu (1483) Pierwszy tom Talmudu Babilońskiego, traktatu Berachota, został wydrukowany w Soncino we Włoszech dnia 20 Tewet roku 5244 od stworzenia świata (1483). Talmud t...

20 Tewet – rocznica ś...

Rabin Mojżesz ben Maimon, talmudysta, halachista, lekarz, filozof i przywódca społeczności, znany w świecie żydowskim pod skrótem „Rambam”, a dla całego świata jako „Majmonides”, zma...

17 Tewet – Pierwsza S...

17 Tewet - pierwsza Synagoga w Nowym Jorku. W 1684 r. grupa hiszpańskich i portugalskich Żydów, którzy uciekli do Ameryki przed represjami Inkwizycji, odprawiła nabożeństwo wieczorn...

12 Tewet – Proroctwo ...

Ezechiel przepowiada upadek Egiptu (424 p.n.e.) Dnia 12 Tewet roku 424 p.n.e. Ezechiel prorokował, że Egipt zostanie zniszczony, jako kara za nie dotrzymanie powtarzanych obietnic d...

10 Tewet – oblężenie ...

Oblężenie Jerozolimy (425 p.n.e.) Dnia 10 Tewet roku 3336 od Stworzenia Świata (425 r.p.n.e.) wojska babilońskiego imperatora Nabuchodonozora okrążyły Jerozolimę. Trzydzieści miesię...

8 Tewet

8 Tewet 246 r. p.n.e. - przekład Tory z języka świętego na język grecki. Drugie 'podejście' przetłumaczenia Tory na język grecki (nieudana pierwsza próba była 61 lat wcześniej)...

Hej Tewes – Święto ks...

CHABAD ŚWIĘTUJE ŚWIĘTO KSIĄŻKI ŻYDOWSKIEJ (które trwa cały tydzień 🙂) Hei Tewet - 5 Tewet - Sąd Federalny w 1987 r. orzekł, że bezcenna biblioteka Agudasa Chasidei Chabad-Lubawicz ...

1 Tewet – Ester Królową

Ester zostaje Królowa (362 p.n.e.) „I Estera została zabrana do króla Achaszwerosza, do jego pałacu, w dziesiątym miesiącu, który jest miesiącem Tewet, w siódmym roku jego panowania...

27 Kislew

Drugi dzień Cudu Chanukowego (rok 139 p.n.e.) W dniu 25 Kislew w roku 3622 od stworzenia świata Machabeusze wyzwolili Świątynię Jerozolimską, po zwycięstwie nad znacznie liczniejszą...

25 Kislew

Kain zabił Abla Dnia 25 Kislew roku 3720 p.n.e. popełnino pierwsze morderstwo w historii ludzkości. Był rok 41 od stworzenia świata, kiedy najstarszy syn Adama i Ewy, Kain, zabił sw...

24 Kislew

Początek budowy Drugiej Świątyni (353 r. p.n.e.)   W pierwszym roku panowania Cyrusa, Króla Persji, Żydzi otrzymali pozwolenie na powrót do Izraela i odbudowanie Świątyni Jero...

16 Kislew

  Arka Noego  spoczęła na lądzie  (2104 r. p.n.e.) Dnia 16 Kislew dno arki Noego, zanurzone na 11 łokci pod powierzchnią wody, dotknęło twardego gruntu. Arka spoczęł...

14 Kislew

Urodziny Reubena (1568 p.n.e.) Ruben, najstarszy syn Jakowa i Lei, urodził się w Charanie (Mezopotamia) dnia 14 dnia Kislew roku 2193 od stworzenia (1568 p.n.e.). Jako syn pierworod...

10 Kislew

Wyzwolenie Rabina Dow Ber z Lubawiczów (1826) W 1826 r. Rabin Dow Ber z Lubawiczów (patrz wpis z kalendarza zdnia wczorajszego, 9 Kislew) został aresztowany pod zarzutem, że jego na...

9 Kislew – urodziny o...

Na dzień 9 Kislew przypadają dwie ważne daty dla całej historii chasydzkiej społeczności: urodziny oraz dzień odejścia z tego świata Rabina Dow Ber z Lubawiczów, syna i następcę zało...

7 Kislew – spalenie Z...

Jehoaikim - spalił Zwój Ks.Lamentacji (3321 /-440) Jehoaikim, król Judy, spalił zwój podyktowany przez Proroka Jeremiasza i napisany przez jego ucznia Barucha, syna Neriasza. Ten zw...

7 Kislew – Śmierć Her...

Śmierć króla Heroda (3760/1) Herod przejął władzę po Dynastii Hasmoneuszy po tym, jak wszyscy zostali zabici. W obawie, że rabini podważą jego autorytet, zabił ich wszystkich, pozos...

27 Cheszwan

 Dnia 27 Cheszwan  roku 2104 r. p.n.e. : "A miesiąca drugiego, dwudziestego siódmego dnia miesiąca wyschła ziemia..." (Bereszit, 8:14). Po pełnych 365 dniach Wielkiego Po...

23 Cheszwan-Święto Hasmonean

Święto Hasmonean (137 p.n.e.) W czasach talmudycznych Cheszwan 23 był upamiętniony jako dzień, w którym kamienie ołtarza, które zostały zbezczeszczone przez Greków, zostały usunięte...

15 Cheszwan

15 Cheszwan - Rocznica śmierci Mattitjahu    W 2 wieku p.n.e. na  Ziemi Świętej rządzili Seleucydzi (syryjsko-greckie rządy), którzy (przy współpracy z żydowskimi he...

13 Cheszwan

Spalenie Talmudu (1553). Działo się to w Wenecji. Z rozkazu papieża Talmud został spalony w dniach 13 i 14 Mar-Cheszwan 1553 (Minchah Belulah, Powtórzonego Prawa 33: 2). Podany powó...

11 Cheszwan – rocznic...

Rocznica śmierci Metuzelah (2105 r.p.n.e.).   Z czasów biblijnych: Metuzelah był najdłużej żyjącym człowiekim wszech czasów, zmarł w wieku 969 lat w dniu 11 Cheszwan w roku 1...

11 Cheszwan – Rachel ...

Rachel - Żydowska Matka   Rachel - nasza Pramatka zmarła w dniu 11 Cheszwan roku 2208 od stworzenia świata (1553 p.n.e.), w trakcie porodu drugiego swojego dziecka - syna Beni...

10 Cheszwan – narodzi...

Gad, syn Jakowa i Zilpy, siódmy z Dwunastu Plemion, urodził się 10 miesiąca MarCheszwan. Dożył 125 lat.  Dwanaście plemion izraelskiego narodu. Jakow miał dwunastu synów: Reuw...

7 Cheszwan

Ostatni Żyd wraca do domu. W okresie epoki Drugiej Świątyni (około 230 p.n.e.) dzień 7 miesiąca Cheszan zwykle był dniem kiedy Żydzi wracali do swoich domów. Żyd przybyły do Jerozo...

24 Tiszrej

Powracający wygnańcy zobowiązują się przestrzegać Tory (335 p.n.e.) Żydzi, którzy wrócili do Erec Izraela wraz z Ezdraszem i Nehemiaszem, zgromadzili się tego dnia skruszeni, przepr...

10 Tiszrej – Drugie t...

Drugie tablice; Dzień przebaczenia (1313 p.n.e.) W dniu 10 Tiszrei 2449 roku od stworzenia świata, 82 dni po tym, jak Izraelici zdradzili swoje nowo zawarte przymierze z B-giem, czc...

27 Elul

27 Elul rok 3760 p.n.e. Dzień 27 Elul jest trzecim dniem stworzenia, kiedy B-g odsłonił suchy ląd i stworzył roślinność: I rzekł B-g: „Niech zbiorą się wody spod nieba w jedno miej...

26 Elul

3760 p.n.e. Dzisiaj jest drugi dzień Stworzenia, kiedy B-g stworzył niebo: "I rzekł B-g: "Niech będzie przestwór w pośrodku wód, a niech przedzieli między wodami a wodami! I uczyni...

25 Elul -odbudowa murów Jer...

Dzień 25 Elul roku 335 p.n.e. - Mury jerozolimskie przebudowane. Odbudowa murów Jerozolimy - która legła w gruzach od czasu zniszczenia Pierwszej Świątyni przez Babilończyków 88 lat...

25 Elul – Stworzenie ...

Stworzenie świata (3761r. p.n.e.) Pierwszy dzień stworzenia, kiedy B-g stworzył byt, czas, materię, ciemność i światło, był dniem 25 Elul. (Dzień Rosz Ha'Szana, kiedy obchodzimy "p...

24 Elul

Przygotowania do rozpoczęcia budowy Drugiej Świątyni (353 p.n.e.) Zainspirowany proroctwem Aggeusza, które padło dnia 1 Elul, Zerubawel, syn Szelaliela, władca Judy, i Jozue, syn Je...

23 Elul

Gołąb przyleciał z gałązką oliwną w dziobie  (2105 p.n.e.).  Stało się to w 301 dniu Wielkiego Potopu.  Po raz drugi Noach wysłał z Arki "wysłańca na zwiady" (pierws...

18 Elul = Chai Elul

Dzień 18 Elul to dzień urodzin Rabina Izraela Baala Szem Towa, założyciela chasydyzmu. Jest to również dzień urodzin założyciela Chabad Lubawicz, przywódca i pierwszy Rebbe - Szneu...

18 Elul – dzień urodz...

18 Elul - dzień urodzin Pierwszego Rebbe Chabad Lubawicz (1745) Rabin Schneur Zalman z Liadi (1745–1812), założyciel gałęzi chasydyzmu „Chabad”, urodził się 18 Elul roku 5505 od stw...

18 Elul – urodziny Ba...

18 Elul - jest dniem urodzin Rabina Israela Baal'a Szem Tow'a, założyciela chasydyzmu. Rabin Israel urodził się w małym miasteczku na Ukrainie w 1698 roku. Jego ojciec, Rabin Elieze...

Chai Elul – 18 Elul

Narodziny Chasydyzmu. Dzień 18 miesiąca Elul,  nazywany też Chai Elul jest jednym z najbardziej charakterystycznych świąt chasydzkich. W tłumaczeniu z języka hebrajskiego słowo...

17 Elul

Noah wysyła Gołębia (2105 p.n.e.) Po nieudanej próbie wysłania kruka z arki (patrz "Kartki historii biblijnej oraz historii judaizmu" z dn. 10 Elul), Noah wysłał gołębia z okna arki...

15 Elul – Jesziwa Tom...

W niedzielę dnia 15 Elul w carskiej Rosji została założona uczelnia - "Jesziwa Tomchei Temimim Lubawicz" (1897) - studia Talmudyczne i Chassidut.    Jesziwa "Tomchei Temi...

13 Elul

The Ben Ish Chai Chacham Josef Chaim z Bagdada Chacham Josef Chaim (1832-1909), znany jako Ben Isz Chai, był uczonym Tory i mistrzem Kabbały. Mieszkał w Bagdadzie w Iraku zosta...

12 Elul – Urodziny Na...

Dzień 12 Elul jest dniem urodzin Nachmanidesa. Przywódca żydowski  urodizł się w Gironie w Hiszpanii, w roku 4954 od stworzenia świata. Jest uważany za jedną z wiodących posta...

10 Elul

Noach wysyła Kruka „…I stało się po upływie czterdziestu dni, otworzył Noach okno arki, które był uczynił. I wypuścił kruka, a ten latał wciąż tam i napowrót, póki nie oschły wody...

8 Elul

Washington odpowiada na list Żydów z Newport (1790 rok) Pezwodniczący gminy żydowskiej w Newport w stanie Rhode Island wystotosował emocjonalny list do George'a Washingtona w imieni...

5 Elul – pierwsza Alia

Pierwsza chasydzka Alija (1777 r. n.e.) Pierwsza chasydzka alija (imigracja do Ziemi Świętej), grupa Żydów z Rosji, ktorej przywodzili Rabin Menachem Mendel z Witebska, Rabin Abraha...

5 Elul – proroctwo Ez...

Ezechiel przewiduje upadek Jerozolimy (428 p.n.e.) Dnia 5 Elul prorok Ezechiel siedział w swoim domu w Babilonii, a starsi Judy siedzieli przed nim. Nagle "dotknęła go ręka B-ska" -...

30 Aw – Drugie Tablice

Drugie Tablice Kamienne (1313 p.n.e.) W ostatnim dniu miesiąca Aw roku 2448 od stworzenia świata (1313 p.n.e.) Mojżesz, na rozkaz B-ga, wyciosał dwie kamienne tablice - każda sześci...

27 Aw

Rocznica śmierci Rabina Jehoszui z Krakowa (1648 rok) Rabin Jehoszua był jednym z czołowych polskich uczonych swoich czasów i był czczony przez współczesnych. Kierował akademią talm...

26 Aw

Cemach Cedek wyjeżdża z Petersburga (1843). W 1843 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych carskiego rządu zwołało konferencję rabiniczną w rosyjskiej stolicy Petersburg, aby zakończyć ...

18 Aw – „zachod...

Zachodnia świeca zgasła (ok. 578 p.n.e.) Każdego wieczoru kapłan rozpalał siedem świecy menory w Świątyni Jerozolimskiej. Cudem, aczkolwiek zwykle sześć z siedmiu świec się wypalała...

15 Aw – Tu B’Aw

Zniesienie zakazu małżeństwa między plemionami (XIII wiek p.n.e.) W celu zapewnienia uporządkowanego podziału Ziemi Świętej między dwanaście plemion Izraela, nałożono ograniczenia n...

15 Aw – Koniec umiera...

Koniec umierania na pustyni (1274 p.n.e.) W następstwie zdarzenia „Szpiegów”, w którym pokolenie, które wyszło z Egiptu pod przewodnictwem Mojżesza, wykazało swoje nieprzygotowanie ...

12 Aw – „770&#...

Zakup nieruchomości "770" . Tego dnia w 1940 r. Budynek przy 770 Eastern Parkway*w dzielnicy Crown Heights w Brooklynie w Nowym Jorku został zakupiony przez Agudas Chassidei Chabad ...

29 Tammuz

29 Tammuz - jorcajt (data odejścia z tego świata) Rabina Szlomo Jicchaki, znanego jako „Raszi”. Raszi jeden z najwybitniejszy komentatorów Tory i in. ksiąg żydowskich. Człowiek niep...

27 Tammuz

Francja - kolejne wygnanie (1322) Po powrocie do Francji w 1315 r. (po wygnaniu w 1306 r. zarządzonym przez Filipa IV), Żydzi ponownie zostali wygnani z Francji, tym razem na skutek...

26 Tammuz

Porażka "frankistów" (1759) Sekta frankistów została utworzona przez Jacoba Franka, który twierdził, że jest reinkarnacją fałszywego Mesjasza Szabbetai Zvi. W połowie XVII wieku po...

24 Tammuz

Synagoga Jerozolimska w ogniu (1099) Gdy krzyżowcy zajęli Jerozolimę podczas pierwszej krucjaty, Żydzi jerozolimscy schronili się w Synagodze. Wtedy krzyżowcy podpalili Synagogę, pa...

17 Tammuz – Mojżesz s...

Mojżesz roztrzaskuje Tablice Kamienne (1313 r. p.n.e.) Talmud (Taanit 28b) wymienia pięć tragicznych wydarzeń w dziejach biblijnych historii żydowskiej, które miały miejsce dnia 17 ...

17 Tammuz – Początek ...

W 17 dniu żydowskiego miesiąca Tamuz, Żydzi na całym świecie poszczą  i lamentują w pamięć o licznych katastrofach, jakie dotknęły nasz naród w ten  złowieszczy dzień. Cel...

16 Tammuz

Wykonanie Złotego Cielca ; Zabicie Hur’a . W roku 2448 od stworzenia świata (1313 p.n.e.), dnia 16 Tammuz, był to 40 dzień po Darowaniu Tory na górze Synaj, gdy Mojżesz wciąż znajdo...

14 Tammuz

14 Tammuz - ponura kartka z historii narodu żydowskiego: Żydzi z Szafuzy (Szwajcaria) spaleni na stosie (1401) Woźnica (postilion) gubernatora zabił czteroletniego syna radnego. An...

8 Tammuz – Żydzi wygn...

Żydzi wygnani z Genui (1567) Stając się rzeczywistym wasalem Hiszpanii, Republika Genui wypędziła Żydów na rozkaz hiszpańskich władców.

8 Tammuz – hiszpańska...

Hiszpańska inkwizycja zniesiona (1834) 15 lipca 1834 r. - 8 Tammuz 5594 Urząd Hiszpańskiej Inkwizycji został zlikwidowany dekretem Królowej-Matki Marii Krystyny po prawie 3,5 s...

5 Tammuz

• Wizja Ezechiela „Rydwanu” (429 p.n.e.) W dniu 5 Tammuz roku 3332 od stworzenia świata Prorok Ezechiel, jako jedyny prorok, który prorokował poza Ziemią Świętą, ujrzał wizję Boskie...

2 Tammuz

2 Tammuz - dzień odejścia z tego świata Rabina Nachmana z Horodenki. Rabin Nachman z Horodenki był przyjacielem i bliskim współpracownikiem Baala Szem Towa. Jego syn, Rabbi Simcha, ...

1 Tammuz – narodziny ...

1 Tammuz - Dzień urodzin i dzień śmierci Josefa. Josef, syn naszego Praojca Jakowa, urodzony w Charan (Mezopotamia) w dniu 1 Tamuz roku 2199 od stworzenia świata (1562 p.n.e.). ...

29 Siwan – Szpiedzy

"I oświadczył Wiekuisty Mojżeszowi:„Wyszli sobie mężów, aby wypatrzyli ziemię Kanaan….”. Historia opisana w Parszy Tory "Szlach" zdarzyła się dnia 29 Siwan roku 1312 p.n.e. Mojżes...

25 Siwan – Dziesięciu...

Trzech zabitych z „dziesięciu męczenników” (II wiek n.e.) Wśród milionów Żydów okrutnie zamordowanych przez Rzymian było „Dziesięciu Męczenników” - wszyscy wielcy mędrcy i przywódcy...

23 Siwan – Dekret Hamana

Dekret Hamana odwołany (357 r.p.n.e.) Pomimo osądzenia i skazania na karę śmierci Hamana przez powieszenie (został stracony dnia 17 Nissana w 357 roku p.n.e.) jego okrutny dekret: „...

23 Siwan – blokada Je...

Jeroboam zablokował wejście do Jerozolimy. Po śmierci Króla Salomona w 797 r.p.n.e. dziesięć z dwunastu pokoleń Izraela, dowodzonych przez Jeroboama ben Nebata z plemienia Efraima, ...

22 Siwan – Kwarantann...

Kwarantanna Miriam (1312 r.p.n.e.) Miriam, starsza siostra Mojżesza i Aarona, cierpiała z powodu trądu (caraat) - była to kara za negatywnie wypowiedzi (plotkowanie - "leszon ha-ra)...

20 Siwan

Dzień 20 Siwan to rocznica tragicznej śmierci Żydów z Blois. Zdarzyło się to ponad 800 lat temu, w miasteczku Blois. Blois jest miasteczkiem we Francji, nad rzeką Loarą, było prz...

18 Siwan

Przywrócenie wolności Żydom w Hiszpanii. Po prawie półwieczu 475 latach został odwołany w Hiszpanii dekret o całkowitym zakazie praktyk .  W 1492 za namową  inkwizycji, p...

17 Siwan – Arka Noego

Arka Noego spoczęła na górze Ararat dnia 17 Siwan Siedem miesięcy od momentu początku Wielkiego Potopu, po 17 dniach ulewy, gdy woda pokryła cały ląd, ziemia zaczęła się zapadać.&...

15 Siwan

15 Siwan - jest to data urodzin i śmierci Judy (1565 i 1446 r. p.n.e.) Juda (Jehuda), czwarty syn Jaakowa i Lei, urodził się w Charanie w dniu 15 miesiąca Siwan, w roku 2196 od ...

6 Siwan – Darowanie Tory

Darowanie Tory (1313 r.p.n.e.) Dnia 6 Siwan roku 2448 od stworzenia świata (1313 p.n.e.), siedem tygodni po Wyjściu w Egiptu, B-g objawił się na górze Synaj. Cały lud Izraela (600 ...

4 Siwan

Dnia 4 Siwan - Mojżesz zapisuje pierwszą część Tory. Dnia 4 miesiąca Siwan roku 2448 od stworzenia świata (1313 p.n.e.) - na dwa dni przed Objawieniem na górze Synaj - Mojżesz spisa...

2 Siwan – Wzgórza Gol...

Izrael odzyskuje Wzgórza Golan (1967) Do czasu wojny sześciodniowej armia syryjska była na pozycjach z potężnymi umocnieniami na Wzgórzach Golan, z których wielokrotnie ostrzeliwała...

1 Siwan – u podnoża G...

Izrael na Synaju (1313 r. p.n.e.) W dniu 1 Siwan roku 2448 od stworzenia świata (1313 r.p.n.e.), sześć tygodni po wyjściu z Egiptu, Izraelici stanęli pod górą Synaj na pustyni Synaj...

29 Ijar – wyzwolenie ...

29 Ijar rok 1967 Dzień po wyzwoleniu przez izraelską armię Wschodniej Jerozolimy (co się zdażyło dnia 28 Ijar 5727 roku) w trakcie wojny sześciodniowej, żołnierze sił zbrojnych Iz...

28 Ijar – Dzień Jeroz...

28 Ijar - tego dnia Jerozolima została wyzwolona. Stare Miasto w Jerozolimie i Wzgórze Świątynne zostały wyzwolone w trakcie wojny sześciodniowej z 1967 roku (patrz "Kartki z histor...

26 Ijar – Wojna sześ...

Wojna sześciodniowa (rok 1967) Wiosną 1967 r. w stolicach arabskich państw były urządzane demonstracje sił zbrojnych, podczas których otwarcie padały hasła o inwazji na Państwo Iz...

20 Ijar

Od Synaju do Ziemi Świętej - 1312 p.n.e. W dniu 20 Ijara 2449 roku (1312r. p.n.e.) - prawie rok po otrzymaniu Tory na Górze Synaj - Izraelici opuścili swoje obozowisko w pobliżu Gór...

18 Ijar – Plaga ustąpiła

Śmiercionośna zaraza wśród uczniów Rabbi Akiwy (około 120 r.n.e.) W tygodniach między Pesach a Szawuot plaga zdziesiątkowała 24 000 uczniów wielkiego mędrca Rabbiego Akiwy - był to ...

18 Ijar – 33 Omer

Rocznica odejścia z tego świata Rabina Szymona bar Jochaj (II w.n.e.) Rabin Shimon bar Jochai („Rashbi”) był wybitnym uczniem Rabina Akiwy i jednym z najważniejszych tana'im, któryc...

14 Ijar – Palenie ksi...

Po powstaniu partii nazistowskiej w Niemczech w 1933 r. Naziści spalili tysiące książek napisanych przez Żydów - i innych uznanych za "nie-niemieckich" - na 14 Ijar tego roku.

11 Ijar – Pogromy w R...

Zamieszki w Wasilkowie i Konotopie (1881) Antyżydowskie zamieszki (pogromy) wciąż nasilały się w Rosji. Dnia 11 Ijar (1881 r.) fala pogromów ogarnęła miasta Wasłkow i Konotopa. Pret...

28 Nissan

Mury Jerycha runęły (1273 r.p.n.e.) Siódmego dnia oblężenia Jerycha (począwszy od dnia 22 Nissan), Izraelici okrążyli mury miasta siedem razy. Święta Arka Przymierza przez cały czas...

24 Nisan

Pierwszy Szabat na pustyni: Dwa dni po tym, jak Żydzi przekroczyli Morze Czerwone (21 Nissan), przybyli do Marah. Tam otrzymali szereg przykazań B-skich, a jedno z nich był nakaz pr...

19 Nisan – śmierć Rab...

Rabin Ziemba zginął w Warszwskim Getcie 19 Nisan 1943. Był siłą duchową i moralną dla swoich braci w niewoli…. Rabin Menachem Ziemba urodził się na przedmieściach Warszawy w 1...

18 Nissan

Faraon uświadomił sobie - Żydzi wyszli na dobre... (1313 r.p.n.e.)Po Wielkim Exodusie Izraelitów z Egiptu (15 Nissan), Faraon, który udzielił Żydom oficjalnego pozwolenia wyjścia poz...

14 Nissan – Dzień uro...

Dzień urodzin Maimonides'a (1135) Rabin Moses ben Maimon, talmudysta, halachista, lekarz, filozof i przywódca społeczności, znany w świecie żydowskim pod skrótem „Rambam” i na całym ...

12 Nissan – Król Ezec...

Choroba i cudowne wyzdrowienie Króla Ezechiasza Ill (548 r.p.n.e.)W tym dniu Król Ezechiasz, największy ze wszystkich królów Judei, poważnie zachorował i został poinformowany przez p...

12 Nisan

Ezra wraz ze swoimi sprzymierzeńcami wyruszają z Babilonu (rok 348 p.n.e.). W rok po wybudowaniu drugiej Świątyni w Jerozolimie, Ezra zwołał wielu ze społeczności żydowskiej, kt...

11 Nisan – Brit Mila ...

Brit Mila synów Israela (1273 r. p.n.e.) Po przejściu narodu żydowskiego przez rzekę Jordan do ziemi Kanaan (patrz wpis „Nissan 10”) i w ramach przygotowań do złożenia Ofiary Pesach...

10 Nisan – przejście ...

Izraelici przeszli przez rzekę Jordan (1273 r. p.n.e.). Izraelici głęboko opłakiwali swego zmarłego przywódcę Mojżesza.  Trzydzieści dni poświęcili na specjalne midlitwy na...

10 Nisan – śmierć Miriam

Miriam - starsza siostra Mojżesza Dnia 10 Nisan roku 2487 od stworzenia świata (1274 r.p.n.e.) , w wieku 126 zmarła Miriam, siostra Mojżesza, zmarła  - 39 lat po wyjściu z Egip...

7 Nisan

Żydzi przygotowują się do ostatniego etapu swojej wędrówki przez pustynię - wejścia  do ziemi Kanaan (rok 1273 p.n.e.) Przez trzydzieści dni naród żydowski opłakiwał odejśc...

3 Nisan

Zgodnie z nakazem B-żym, dnia 3 Nissan roku 1312 p.n.e. Lewici - potomkowie Lewego (jednego z dwunastu synów  Jakuba) przystąpili do pełnienia służby swojej w Tabernakulum - Prz...

NASI / 1 Nisan

"NASI" - termin pochodzący z czasów biblijnych, z czasów Wielkiego Wyjścia. W tamtych czasach każde z dwunastu pokoleń Izraelitów miał swojego "Nasim", był on głową swojego plemienia...

28 Adar – Purim w Kairze

Purim w Kairze (1524) Ahmed Pasza był gubernatorem Egiptu pod rządami Selima II „Wspaniałego”, Sułtana Imperium Osmańskiego. Ahmed zamierzał odłączyć się od Imperium Osmańskiego i o...

28 Adar

Unieważnienie dekretu zakazującego brit mila (II wiek) W czasach talmudycznych dzień 28 miesiąca Adar był obchodzony w celu upamiętnienia unieważnienia dekretu rzymskiego imperatora...

25 Adar 2

Dzień śmierci Nabuchodonozora, Cesarza Babilońskiego. Zmarł 25 dnia miesiąca Adar w roku 3364 od stworzenia świata (397 r p.n.e.), 26 lat wcześniej podbił Jerozolimę i zniszczył ...

25 Adar – dzień urod...

25 Adar  jest dniem urodzin Rebbecin Chaji Muszki Schneerson (1901) Rebecin B"P Chaja Muszka Schneerson (1901-1988), żona Lubawiczer Rebbe, B"P Menachema M. Schneersona, urodzi...

2 Adar (2)

Trzęsienie ziemi ratuje rzymskich Żydów przed przymusową konwersją (1430) Kościół i rząd Rzymu wydały wspólny dekret, który ustanawiał dzień  6 marca 1430 r (to była środa), dn...

21 Adar – Purim Narbonne

21 Adar - dzień "Purim Narbonne" Zdarzyło się to w 1236 roku. Rybak-chrześcijanin obraźliwie zaczepił Żyda. Żyd nie pozostał dłużny. W walce z chrześcijaninem Żyd zadaje mu śmi...

20 Adar 2 – Choni ha-...

Zdarzyło się to dnia 20 Adar2 ok. 1 p.n.e, że zwrócili się do Choni Twórcy Kręgu (*): „Módl się, aby padał deszcz”, ponieważ przez cały miesiąc Adar nie było deszczu, ziemia wyschła....

18 Adar

Pierwszy gubernator żydowski (1801) Kiedy gubernator Stanu Georgia James Jackson zrezygnował ze stanowiska senatora Stanów Zjednoczonych, prezydent Senatu stanu Georgia, David Emanu...

27 Adar 1

Dnia 27 Adar1 5752 (poniedziałek, 2.03.1992), Lubawiczer Rebbe, Rabin Menachem Mendel Schneerson, doznał ciężkiego wylewu, podczas modlitwy się przy grobie swojego porzednika Rebbe, ...

16 Adar

Dnia 16 Adar ok. 41 n.e. rozpoczęto przebudowę Ściany Świątyni Jerozolimskiej. Agryppa I, mianowany przez Cesarza Rzymskiego namiestnikiem Judei był bardzo pobożnym i dobrym dla s...

14 Adar 1 – Purim Kattan

W zwykłych (nie przestępnych) latach, w dniu 14 miesiąca Adar obchodzony jest Purim, Święto, które celebruje ocalenie narodu żydowskiego przed skutkami skazującego dekretu Hamana w r...

7 Adar – Hiszpańska I...

Inkwizycja - instytucja śledczo-sądownicza Kościoła katolickiego została powołana w XII wieku, której celem było wyszukiwanie znaleźć "chrześcijańskich heretyków". Tzw "niewierni" by...

7 Adar

Dzień 7 miesiąca Adar jest dniem urodzin i dniem odejścia     z tego świata Mosze Rabejnu - rok 1393 i rok 1273 p.n.e. Mojżesz urodził się w Egipcie 7 Adar roku 2368 od ...

1 Adar – z historii b...

Egipskie ciemności  (1313 BCE) - 9 plaga By ukarać Faraona i Egipcjan za odmowę wypuszczenia Izraelitów z niewoli - Haszem zesłał gęstą ciemność okrywającą ziemię egipską, aby ...

30 Szwat

Tosafot Jomtow - Rabin Krakowa (1644) W roku 1644, dnia 30 miesiąca Szwat Rabin Tosafot Jomtow - Rabin Jomtow Lipman Heller (1579-1654) został mianowany Rabinem Krakowa. Jego potomk...

18 Szwat

Auto-da-fe w Peru - 1639 rok. W 1639 roku inkwizycja dotarła do Ameryki. Inkwizytorzy rozpoczęli na Żydów - chwytano, torturowano, zmuszano do wyrzeczenia się wiary, odejścia od tr...

17 Szwat

Purim w Saragossie. To się zdarzyło w roku 1440, pięćdziesiąt dwa lata przed wygnaniem Żydów z Hiszpanii. W mieście Saragossa nakazano Żydom stawić się na publicznym przyjęciu...

13 Szwat

Rebbecin Szterna Sarah Schneersohn zmarła dnia 13 Szwat w roku 1942. Rebbecin Szterna Sarah Schneersohn, żona piątego Lubawiczer Rebbe, Rabina Szolom DovBer Schneersona i matka Sz...

9 Szwat

"Zwoje Tory Mesiasza" zakończone (1970) Napisanie "Sefer Tora na powitanie Mesiasza", zainicjowane na polecenie Szóstego Lubawiczer Rebbe, Rabina Josefa Jcchaka Schneersohna w 1942 ...

8 Szewat

Koniec "Ery Starszych" (1228 r.p.n.e.) Ostatni ze Starszych (z'keinim), którzy byli współcześni z Joszua* i przeżyli go, zmarł w roku 2533 od stworzenia świata. Byli oni częścią łań...

7 Szewat

Rocznica śmierci Rabina Dowida Biedermana z Lelowa. Chasydzki mistrz Rabin Dowid Biederman z Lelowa (1746-1814) był uczniem "Widzącego z Lublina". Rabin Dowid był znany ze swego nie...

1 Szewat

Mojżesz 'powtarza' Torę Dnia pierwszego miesiąca Szewat roku 2488 od stworzenia świata Mojżesz zwołał naród żydowski i rozpoczął treści 'powtórzenie' Tory zawarte w Księdze Dwarim -...

29 Tewet

Rocznica odejścia Rabina Jicchaka Kaduri (2006) - znanego w ostatnich latach jako "najstarszy z kabbalistów" w Ziemi Świętej. Rabin Jicchak urodził się w Bagdadzie, w Iraku w 1...

10 Tewet – Asara BeTewet

Dziesiątego dnia miesiąca Tewet w roku 3336 od stworzenia Świata (588 p.n.e.) wojska Króla Babilońskiego Navuhadnetsara dokonały oblężenia Jerozolimy. ...

9 Tewet

 9 Tewet - dzień odejścia z tego świata Ezdrasza kapłana żydowskiego, który poprowadził powrotne przejście narodu żydowskiego do Ziemi Izraela po wygnaniu babilońskim (423-...

5 Tewet – Dzień „Sefa...

Tewet 5 obchodzony jest jako dzień radości w społeczności Chabad-Lubawicz. W tym dniu w 1987 roku, amerykański Federalny Sąd wydał decyzję na korzyść „Agudas Chassidei Chabad” ("Zwią...

14 Kislew – Ślub VII ...

W dniu 14 Kislew 5689 roku (1928 r.) Rabin Menachem Mendel Schneerson wziął ślub z  Rebbecin Chają Muszką Schneersohn (1901- 1988), średnią córką Rabina Josefa Icchaka Schneerso...

15 Cheszwan – „...

Kristallnacht - Noc Kryształowa (1938) Tej nocy - 15 Cheszwan roku 5699. - trwającej do następnego dnia  (z 9 na 10 listopada 1938, według świeckiego kalendarza) naziś...

12 Cheszwan

Rocznica zabójstwa Premiera Jicchaka Rabina (1995). Jicchak Rabin, głównodowodzący IDF podczas Wojny Sześciodniowej, a później Premier Izraela, Laureat Pokojowej Nagrody Nobla zosta...

8 Tiszrei

Konsekracja Świątyni - 826 r. p.n.e. 14-dniowe uroczystości związane z konsekracją Świątyni w Jerozolimie, zbudowanej przez króla Salomona, rozpoczęły się dnia 8 Tiszrei w roku 2935...

5 Tiszrej – data śmie...

Dnia 5 Tiszrej 134 roku n.e. zginął śmiercią męczeńską  Rabbi Akiwa.  Wielki mędrzec talmudyczny. Rabbi Akiwa został pojmany przez Rzymian i dnia 5 miesiąca Tiszrei roku ...

9 Elul

Odrodzenie społeczności żydowskiej Jerozolimy - 1267 Nachmanides (Rabbi Moshe ben Nachman 1194-1270) - sefradyjski rabin, filozof, kabbalista, komentator Tory - przybył do Jerozolim...

2 Elul – Szulchan Aru...

„Szulchan Aruch” (hebr שֻׁלְחָן עָרוּךְ, litery „stół”; Ez. 23:41 ....) - Kodeks przepisów do stosowania w praktyce życia codziennego Prawa Ustnego, sporządzony w XVI wieku przez Jos...

1 Elul

Mojżesz wstępuje na Synaj i pozostaje tam przez kolejne 40 dni (1313 r.p.n.e.) Wczesnym rankiem pierwszego dnia Elul w roku 2448 od stworzenia (1313 p.n.e.) Mojżesz wstąpił na Górę ...

9-10 Aw

Rzymianie podpalili Świątynię  w popołudnie dnia 9 Aw 69 roku n.e.. Świątynia nadal płonęła do około południa następnego dnia 10 Aw. Z tych powodów niektóre poranne praktyki "Dz...

15 Aw

Zakaz zawierania inter-plemiennych małżeństw został wprowadzony w 13 wieku p.n.e. Chodziło o uporządkowanie podziału Ziemi Świętej między dwunastoma plemionami Izraela. Wprowadzono o...

12 Aw

Debata Nachmanidesa o godność. To się zdarzyło dnia 12 miesiąca Aw 1263 roku n.e. Na rozkaz Króla Jakuba I Aragońskiego (Hiszpania), Nachmanides (Rabbi Mojżesz Ben Nachman) zmuszon...

8 Aw

Wojna domowa w Jerozolimie (8 Aw, 67 r.n.e.) Wybuchła walka wewnątrz oblężonego miasta Jerozolimy między żydowskimi frakcjami o odmiennych zdaniach w kwestii, czy należy walczyć z...

7 Aw

Pierwsza Świątynia Jerozolimska - 7 Aw 424 roku p.n.e. - początek inwazji. Po prawie miesiącu zaciętych walk w Jerozolimie, których początek przepadł na dzień 9 Tamuz, armia króla N...

1 Aw

Początek "Dziewięciu dni"  „Wraz z nadejściem miesiąca Aw, redukujemy naszą "wesołość" (Talmud, Taanit 26b). Według tradycji żydowskiej, z nastaniem miesiąca Aw okres żałoby "...

15 Siwan – z historii...

Szósty Lubawitcher Rebbe aresztowany (1927) Krótko po północy 15 Siwana w 1927 r. Szósty Lubawiczer Rebbe, Rabin Josef Jicchak Schneersohn (1880-1950), został aresztowany przez agen...

12 Siwan

Koniec dni "spełnienia" Szawuot. W okresie Świątyni, kiedy wszyscy Żydzi przybywali do Jerozolimy każdego roku przez trzy "święta pielgrzymie" (Pesach, Szawuot i Sukkot), dzień 12 S...

4 Siwan – masakra Chm...

Masakra Bohdana Chmielnickiego (1648) Bunt kozacki przeciwko polskiemu rządowi na Ukrainie pod przywództwem Bohdana Chmielnickiego rozpoczął się dnia 4 Siwan roku 5408 od stworzenia...

5 Siwan – Tora

Żydzi przyjmują Torę (1313 r. p.n.e.) W tym dniu Mojżesz ustanowił przymierze z narodem żydowskim u podnóża góry Synaj - ludzie oświadczyli: "Wszystko, co B-g powiedział, usłuchamy ...

11 Adar (1)

11 Adar jest dniem ofiarowania „pół szekla”:na pamiątkę „Szkalim” (pół szekla) ofiarowanego przez każdego Żyda dla Świątyni, co według wyjaśnień talmudycznych zalicza się jako równow...

6 Adar – Tora Oneklos...

Pierwszy wydruk Tory Onkelosa & Raszi - 1482 r. Pierwsze wydanie Pięcioksięgu Mojżeszowego w tłumaczeniu Targuma Onkelosa (aramejskie tłumaczenie Tory) z komentarzami słynnego...

6 Adar – Tora ukończona

1273 r.p.n.e. Mojżesz ukończył Księgę Dewarim / Powtórzonego Prawa, kończąc swój "przegląd" całej Tory, którą rozpoczął  wcześniej, pierwszego dnia miesiąca Szwat. Następnie...

5 Adar

Ostatni dzień przywództwa Mojżesza (1273 r. p.n.e.) Dzień 5 miesiąca Adar  roku 1273 p.n.e. był ostatnim dzniem przywództwa Mojżesza.  „…I na mnie rozgniewał się Wiekuist...

4 Adar – Rabin Leib S...

    Dzień 4 miesiąca Adar jest dniem jorcait (rocznica śmierci)  Rabina Lejb'a Sarah (1730 - 1791). Był uczeniem Rabina Izraela Baal Szem Tow’a - założyciela chsydyz...

4 Adar – Rzymskie Getto

Zniesienie Rzymskiego Getta (1798)    W 1555 roku Papierz Paweł IV wydał rozporządzenie o wyodrębnieniu dzielnicy na terenie Rzymu dla posielenia tam ludności żydowskiej ...

5 Kislew – Polski Rab...

Rabin Szmuel Eidels (1555 - 1631) (hebr. שמואל אליעזר הלוי איידלס) był  uczonym Tory i talmudystą, znanym z komentarzy do Talmudu, Chiduszei Halachot.  Eidels jest również...

Purim Hebron – 14 Tewet

Spośród „szczególnych” Purim obchodzonych przez niektóre środowiska żydowskie na przestrzeni roku dla upamiętnienia niegdysiejszego cudu, jest również Purim które Żydzi sefardyjscy&n...

6 Siwan – odejście te...

Król Dawid - potomek Judy, najmłodszy syn Iszaja i Ruth, Moabitki, która przeszła na Judaizm, został namaszczony na Króla Izraela przez Proroka i Sędziego Samuela w 878 p.n.e. W...

3 Tiszrej – Post Gedalii

Post Gedalii (צוֹם גְּדַלְיָּה) według tradycji żydowskiej ustanowiony i obchodzony w dniu 3 Tiszrej jako upamiętnienie zabójstwa Gedalii ben Achikama (423 r. p.n.e.), gubernatora Je...

„Maharasz” R...

Czwarty Rebe Chabad-Lubawicz Rabin Szmuel Schneersohn (1834-1882), znany jako "Maharasz" (akronim od hebrajskiego określenia "Nasz Mistrz Rabbi Szmuel") urodził się w miejscowoś...

28 Tewet – Rebbecin C...

Rebbecin Chana urodziła się w 1880 roku, dnia 28 Tewet, w Mikołajewie, na Ukrainie, w rodzinie Rabina Meira Szlomo i Rebecin Rachel Janowski. Była najstarszą z czwórki dzieci: miała ...

Alter Rebe

  24 Tewet 5775, Jom Chamiszi - kartka z historii Chabad Lubawicz: Rocznica śmierci założyciela Chabad Lubawicz, przywódcy i pierwszego Rebe - Szneura Zalmana z Liady (04 wrze...

Abram i Lot

"... i poszedł Abram, jak nakazał mu B-g, i Lot też z nim poszedł...." (Bereszit, 12:4) Abram udaje się do Egiptu Gdy Abram był w podróży, zapanował głód na jego ziemi. Egipt, w ow...