10 Aw – dzień urodzin Issachara

r.
Issachar, syn Jaakowaa i Lei, dziewiąty syn Jaakowa z dwunastu, założyciel dziewiątego plemienia Izraela. Urodził się dnia 10 Menachem Aw roku 1565 (1564) p.n.e. w Charanie. Żył 122 lat. Plemię Issachara było dobrze znane ze swojego wnikliwego, głębokiego studiowania Tory. Wiele członków Sanhedrynu, żydowskiego Sądu Najwyższego pochodziło właśnie z plemienia Issachara.