Święta

Wszystkie Święta żydowskie zaczynają się w przeddzień wyznaczonej daty. Spowodowane jest to tym, że “dzień żydowski” rozpoczyna się i kończy o zachodzie słońca.
Żydowski kalendarz religijny rozpoczyna się od żydowskiego Nowego Roku czyli Rosz Haszany, który jest również nazywany Dniem Sądu – w niebie otwierane są księgi i każde stworzenie jest oceniane. Tego dnia dmie się w róg barani szofar, który symbolizuje trąbę, która zabrzmi na końcu czasów w Dniu Sądu. Okres pokuty kończy Jom Kipur, czyli Dzień Pojednania.
Kilka dni później rozpoczyna się siedmiodniowe Święto Namiotów – Sukot, pierwotnie święto plonów, które jest radosnym wesołym świętem. Po nim następuje święto ‘Radości Tory’ – Simchat Tora, symbolizuje zakończenie rocznego cyklu czytania Tory.
Święto Pesach, które upamiętnia wyjście Izraelitów z Egiptu. Ze świętem tym wiążą się rozbudowane tradycje dotyczące jedzenia, zachowania itd.
Siedem tygodni po tym święcie obchodzone jest Święto Tygodni Szawuot – pamiątka przekazania przez Boga Mojżeszowi przykazań na górze Synaj .
W okresie przesilenia zimowego obchodzimy trwające osiem dni Święto Świateł – Chanuka. Upamiętnia wydarzenia jakie nastąpiły po zbezczeszczeniu Świątyni Jerozolimskiej , kiedy to jeden dzbanuszek oliwy, wystarczający zwykle na jeden dzień, płonął przez osiem dni, dopuki nie została wyprodukowana kolejna potrzebna ilość koszernej oliwy. Osiem dni też trwają uroczystości ponownego wyświęcenia Świątyni.
Święto Purim upamiętnia wybawienie od zagłady Żydów za czasów perskiego panowania.
Do szczególnych dni świątecznych należy Szabat czyli siódmy dzień tygodnia, przeznaczony na odpoczynek, w którym obowiązuje zakaz wykonywania wszelkich prac, wyszczególniono też 39 czynności, które nie powinno się wykonywać w Szabat
Tradycyjne życzenia świąteczne to חג שמח [Chag Sameach], czyli Wesołych Świat.
W najważniejsze święta żydowskie odczytywane są księgi biblijne z tzw. zbioru Megilot.

Powiązane artykuły

Tisza BeAw

Przez osiemset trzydzieści lat na wzgórzu, ponad Jerozolimą, stała Świątynia, która była miejscem łączności między niebem a ziemią. Świątynia ta była tak centralnym punktem w łącznoś...

Kalendarium świąt żydowskic...

   ROSZ HA SZANA  -  1-2 Tiszrei / 21-22.09.2017 r. JOM KIPPUR  -  10 Tiszrei / 30.09.2017 r.  SUKKOT      ...

Kalendarium świąt żydowskic...

Rosz Haszana ~ środa, 4 września 2013 – piątek, 6 września 2013 Jom Kipur ~ piątek, 13 września 2013 – sobota, 14 września 2013 Sukot ~ środa, 18 września 2013 – środa, 25 wrze...

15 Aw – Tu B’Aw

Święto Tu B'Aw obchodzone 15 dnia miesiąca Aw - choć Tora o nim milczy, na koniec traktatu Taanit, Miszna mówi: „Nie znał Izrael większego święta ponad 15 dzień miesiąca Aw i Jo...

17 Tamuz

W 17 dniu żydowskiego miesiąca Tamuz, Żydzi na całym świecie poszczą  i lamentują w pamięć o licznych katastrofach, jakie dotknęły nasz naród w ten  złowieszczy dzień. Cele...

Trzy Tygodnie – Prawa...

21-dniowy okres narodowego opłakiwania Przez osiemset trzydzieści lat stała wielka Świątynia na Wzgórzu Jerozolimskim, która była centrum kontaktu między niebem a ziemią. Ta Świątyn...