Dni Skruchy – przygotowania

r.

Począwszy od dnia 15 Aw zaczyna się okres duchowego przygotowania do miesiąca Elul, okresu Dni Pokuty oraz Jom Kippur .

Miesiąc przybiera nazwę Menachem Aw - Miesiąc Pocieszenia, Nadzieji.

Dzień powoli staje się krótszy, noce - dłuższe. Zbliża się 'dzień podsumowania'. Sama natura sprzyja temu, "podprowadza" nas do takich podsumowań: w rolnictwie zaczyna się okres żniw, zbiorów urodzajów; mniej upalne dni i chłodniejsze noce - człowiekowi łatwiej się skoncentrować, zastanowić się... 

Począwszy od dnia 15 Aw w tradycji żydowskiej przyjęte jest życzyć sobie nawzajem dobrego roku - "ketivah vachatima towa" [כתיבה וחתימה טובה] * - gematria tego zwrotu życzeniowego  równa się gematrii "tu be'aw" [ט״ו באב] i równa się liczbie 928.

Jeszcze jedną wskazówkę na to, że zaczyna się okres szczególny , okres podsumowań, rozliczeń znajdziemy w słowach Tory, roszdział 29:

"Stoicie dzisiaj wszyscy przed Bogiem, waszym Bogiem, naczelnicy waszych plemion, wasi starsi i wasi nadzorcy, wszyscy ludzie Izraela. Wasze dzieci, wasze żony i twój obcy przybysz, który jest w twoich bramach, od tego, który drwa rąbie, aż do tego, który wodę czerpie, aby pod przysięgą wejść w przymierze zBogiem, Bogiem twoim, jakie Bóg, twój Bóg, dziś z tobą zawiera, aby dziś ustanowić cię swoim ludem, a On będzie twoim Bogiem, jak obiecał i jak przysiągł twoim ojcom, Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi.  Lecz nie tylko z wami zawieram to przymierze, obwarowane przysięgą, ale także z tym, który jest tutaj dziś z nami przed Bogiem, Bogiem naszym, oraz z tym, którego nie ma tu dziś z nami."

Wspomniani tu mężczyźni, którzy "drwa rąbią" oraz "wodę czerpią", to bezpośrednie odniesienie do okresu od 15 Aw'a do Hoszana Raba, kiedy Żydzi zaprzestali rąbać drwa dla ołtarza Świątyni, natomiast w dzień Hoszana Raba wylewali wodę na świątynny ołtarz.

"Stoicie dzisiaj wszyscy przed Bogiem, waszym Bogiem...." powraca atmosfera, okres czytania "slichot" oraz modlitw do B-ga o miłosierdzie....

Cykl roczny powoli się zamyka...

"Obyś miał dobry wpis w Księdze Życia na przyszły rok, zatwierdzony pieczęcią"...