Tisza BeAw

r.

"Gorzko płacze Ona nad zniszczeniem Pierwszej i Drugiej Świątyni NOCĄ dziewiątego Aw, od czasów starożytnych skazanych na katastrofy, A ŁZY POKUTY płyną po policzkach: od dnia zniszczenia Świątyni bramy modlitwy są zamknięte, tylko wrota łez pozostają otwarte. ŻADEN Z KOCHAJĄCYCH proroków Jerozolimy NIE POCIESZY JĄ Natchnionymi słowami. WSZYSCY PRZYJACIELE ZDRADZILI JĄ i dołączając do babilońskich zdobywców, wrogami JEJ zostali." (Zwój Eichy - Lament Iermeyau, 1:2)

Przez osiemset trzydzieści lat na wzgórzu, ponad Jerozolimą, stała Świątynia, która była miejscem łączności między niebem a ziemią. Świątynia ta była tak centralnym punktem w łączności człowieka z B-giem. Dwie trzecie przykazań B-żych zapisanych w Torze (micw) jest związanych z istnieniem Świątyni Jerozolimskiej.

Zniszczenie jej, uważane jest za największą tragedię w naszej historii; a jej odbudowa będzie znakiem ostatecznego zbawienia, powrotu harmonii świata, który B-g stworzył oraz harmonii pomiędzy B-giem a Jego stworzeniem.

Pełne trzy tygodnie naszego roku, trzy tygodnie pomiędzy dniem 17 miesiąca Tamuz a dniem 9 miesiąca Aw - są okresem żałoby nad zniszczeniem Świątyni, czego rezultatem było fizyczne wygnanie, oraz duchowe rozproszenie, które w dalszym ciągu dotyczy naszego życia.

9 Aw - dzień katastrof w historii narodu Żydowskiego.

Dzień 9 miesiąca Aw upamiętnia katastrofy narodu Żydowskiego, tak tragicznych, że jasnym jest, że dzień ten został przeklęty przez B-ga.

Pierwsza Świątynia została w tym dniu zburzona.

Pięć wieków później, kiedy Rzymianie otoczyli Drugą Świątynię i podpalili ją, Żydzi byli oszołomieni, gdy uzmysłowili sobie, że ich Druga Świątynia została zniszczona tego samego dnia, kiedy zburzono Pierwszą.

Kiedy Żydzi wszczęli bunt przeciwko rzymskim rządom, wierzyli, że ich przywódca Szymon Bar Kochba, spełni ich mesjańskie tęsknoty. Jednak ich nadzieje, zostały okrutnie zmiażdżone w 135 roku n.e., kiedy to żydowscy rebelianci zostali brutalnie zmasakrowani w finałowej bitwie w Betar. Data masakry? Równiez 9 dzień miesiąca Aw!
Żydzi zostali wygnani z Anglii w 1290 roku n.e. - w dniu Tisza BeAw.

W 1492 roku, kiedy Złoty Wiek w Hiszpanii zbliżał się ku schyłkowi, królowa Izabela i jej mąż Ferdynand wydali rozkaz wygnania Żydów - banicja z królestwa. Edykt wydalenia ich, podpisany został 31 marca 1492 roku; a Żydzi dostali dokładnie cztery miesiące, aby uporządkować swoje sprawy i opuścić kraj. Hebrajska data, kiedy żaden Żyd nie mógł pozostać dłużej w Królestwie Hiszpanii, w którym kiedyś był przyjęty i cieszył się w niej dobrobytem? To był 9 dzień miesiąca Aw.

Kolejne tragiczne zdarzenie z szeregu katastrof dnia 9 miesiąca Aw: Druga Wojna Światowa, Holokaust  – Zagłada, jak uznali historycy, była kontynuacją wydarzeń I wojny światowej; która zaczęła się w 1914 roku. Pierwsza Wojna Światowa rozpoczęła się, według hebrajskiego kalendarza, 9 dnia miesiąca Aw - Tisza BeAw (Niemcy wypowiedziały wojnę Rosji dnia 01 sierpnia 1914 roku)

Co o tym wszystkim myśleć? Żydzi widzą to, jako potwierdzenie, głębokiego przekonania, że historia nie jest przypadkowa; wydarzenia, nawet te straszne, są częścią planu Boskiego i mają duchowe znaczenie. Informacja ta jest znakiem racjonalnego zamiaru, nawet, jeżeli my nie rozumiemy go.

Zasady  obchodów Tisza BeAw

w dniu żałoby po zburzonej Świątyni i Wygnaniu Narodu Izraela, powstrzymujemy się od jedzenia, picia, kąpania się, ubierania skórzanego obuwia, i stosunków małżeńskich; przez wieczór, noc i dzień 9 dnia miesiąca Aw ( tzn. od zachodu słońca 8 dnia miesiąca Aw, do zapadnięcia nocy 9 dnia miesiąca Aw). Zwyczajem jest, aby siedzieć na podłodze, lub niskim krześle, do popołudnia. Studiowanie Tory jest ograniczone, do wersetów prawa żałoby opisujących zburzenie Świątyni i innych. Tfilin zakłada się tylko na czas popołudniowej modlitwy Mincha.