28 Adar

r.
Unieważnienie dekretu zakazującego brit mila (II wiek) W czasach talmudycznych dzień 28 miesiąca Adar był obchodzony w celu upamiętnienia unieważnienia dekretu rzymskiego imperatora, na którego mocy był zakaz rytualnego obrzezania nowonarodzonych chłopców, studiowania Tory i przestrzegania Szabatu. Dekret został odwołany dzięki staraniom Rabina Jehudy ben Szamua i jego kolegów Rabinów. (Megillat Taanit, Rosz Haszana 19a). Ilustarcja: Obrzezanie Abrahama syna Jichaka. Regensburg Pentateuch, Izrael Muzeum, Jerozolima (c. 1300).