11 Tiszrej – Porady Jitro

r.

Porady Jitro dla Mojżesza (1313 p.n.e.)
Dzień po zejściu Mojżesza z góry Synaj - dzień po Jom Kippur, jego teść Jitro spotkał go, próbującego w pojedynkę rozsądzić naród żydowski w związku z wykonaniem złotego cielca.
To skłoniło go do udzielenia porady:
Sprawa jest bardzo ciężka i bardzo poważna - siedzisz sam jeden a lud wszystek stoi przed tobą od rana do wieczora.... Nie możesz tego zrobić sam Teraz posłuchaj mnie [a] ja ci doradzę… Wybierzcie z całego narodu mężów dzielnych, mądrych, bogobojnych, mężów prawdy, nienawidzących korzyści… i tych wyznacz nad ludem jako tysiączników, setników, pięćdziesiatników i dziesiętników. Będą sądzić naród przez cały czas i każdą większą sprawę niech wniosą do ciebie, a każdą drobną sprawę będą sądzić sami. Ułatwi ci to, a oni poniosą [brzemię] z tobą (Ks. Wyjścia/rzd Jitro 18:18–22. Raszi do tegoż rozdziału Tory. 18:13).