7 Tiszrej

r.

Dzień urodzin Zebuluna
Zabulun, syn Jakuba i Lei (Księga Bereszit), dziesiąty z dwunastu synów - założycieli Dwunastu Plemion Izraela, urodził się dnia 7 miesiąca Tiszrei. Dożył 110 lat. (wg Jalkut Szimoni, Szemot, remez 162)