11 Tiszrej – Darowizny na Miszkan

r.

Darowizny na Miszkan (Przybytek Zboru) (1313 p.n.e.)
Następnego dnia po zstąpieniu z góry Synaj w Jom Kipur, niosąc w rękach Tablice (drugie) z Dekalogiem, zebrał Mojżesz naród izraelski i przekazał im Życzenie Najwyższego - zbudować Miszkan, aby Szechina - B-ska Obecność zamieszkała wśród nich. Żydzi chętnie przystąpili do gromadzenia wszystkich niezbędnych materiałów i nawet z nadmiarem, przekraczając to, co było potrzebne do wykonania zadania (Wyjścia rozdz. 35. Raszi do jw. 35:1).