28 Tiszrei

r.

Aresztowanie Rabina DowBera z Lubawicz (1826)
Rabin DowBer z Lubawicz został aresztowany z powodu fałszywych zarzutów sfabrykowanych przez zazdrosnego dalekiego krewnego. Wśród jego rzekomych „przestępstw” było to, że wysyłał pieniądze do tureckiego sułtana, który toczył wówczas wojnę z Rosją. Rabin DowBer został zwolniony sześć tygodni później., dnia 10 Kislew.