1 Cheszwan – budowa Świątyni zakończona

r.

Dzień 1 Cheszwan roku 827 p.n.e. udowa Świątyni została zakończona.
Świątynia, której budowa zajęła siedem lat, została ukończona przez króla Salomona w miesiącu MarCheszwan (1 Król. 6:38), (aczkolwiek istnieją niektóre rozbieżności co do dokładności daty). (Poświęcenie zostało jednak przesunięte do miesiąca Tiszrei następnego roku – dokładnie 8 Tishrei). Pierwsza Świątynia była centrum życia żydowskiego - narodowego i duchowego przez 410 lat, aż do jej zniszczenia przez Babilończyków w 423 roku p.n.e.