6 Cheszwan

r.

Majmonides odwiedza Jerozolimę ((1165))
Po opuszczeniu Maroka i przed osiedleniem się w Egipcie Majmonides odwiedził Jerozolimę i modlił się na miejscu Świątyni. Trzy dni później, 9 MarCheszwan, odwiedził Hebron i modlił się w Jaskini Machpela.
Majmonides postanowił obchodzić te dwa dni — 6 i 9 MarCheszwan — jako święto osobiste (Charedim rozdz. 65 [5744 wyd.).

zdjęcie: "The Rambam "