15 Kislew – Rabi Jehuda HaNasi

r.

Rabin Judah Książe - Jehuda HaNasi (188 n.e.)
Rabin Judah Książe – znany również jako Rabbeinu Hakadosz („nasz święty mistrz”) lub jako Jehuda HaNasi – został mianowany nasi – duchowy i cywilny przywódca całej społeczności żydowskiej – po śmierci swojego ojca Rabina Symeona ben Gamliel. Przewidując, że z powodu cierpień Wygnania, jakie miał znosić naród żydowski, prawdopodobieństwa, że wiele świętych praw zostanie zapomnianych przez Żydów, Rabin Judah postanowił zebrać, zapisać, zredagować i uporządkować wypowiedzi wcześniejszych mędrców, ustalając Prawo Ustne spisane po raz pierwszy w formie Miszny.
Choć był niezwykle zamożny i zaprzyjaźniony z Cesarzem Antoninem, w godzinie śmierci wzniósł obie ręce do nieba, przysięgając, że nie korzystał z luksusów i wszelkich materialnych luksusów swojego bogactwa. Zamiast tego z całych sił pracował, studiując  Torę.
W Talmudzie (Ketubot 103a) jest napisane, że nawet po odejściu z tego świata, przez pewien czas, Rabin Juda nadal odwiedzał swój dom w każdy piątek wieczorem o zmierzchu. Ubrany do powitania Szabatu recytował Kidusz....


Zmarł około 188 roku n.e. (niektórzy twierdzą, że było to około 219 roku n.e.)

(ilustracja: Grobowiec Jehudy HaNasi w Izraelu, Beit Szearim)