7 Elul

r.

Ponowny ślub rodziców Mojżesza (1394 r.p.n.e.)

"...A synowie Izraela rozplenili się i rozrodzili i rozmnożyli, i wzmogli się wielce... I rzekł król Egiptu do ludu swego: "Oto lud synów Izraela zbyt liczny i silny dla nas. Otóż poczynimy sobie mądrze z nim, by się nie rozmnożył..." (Szmot/Ks.Wyjścia, rzd 1). Przestraszył się faraon potęgi Izraelitów. Wydał dekret, na którego mocy wszystkie żydowskie dzieci płci męskiej mają być zabite tuż po urodzeniu... Amram i Jochewed - rodzice Aharona, Miriam i jeszcze nie narodzonego Mojżesza - wzięli wówczas rozwód, rozstali się z powodu tego straszliwego dekretu faraona, by nie powoływać na świat dzieci (chłopców) skazanych na śmierć zanim się narodzą. Jednak ich sześcioletnia wówczas córka Miriam przekonywała rodziców, że w ten sposób krzywdzą cały naród żydowski. Zarówno Amram, jak i Jochewed byli znani, bardzo szanowani wśród ludu żydowskiego Egiptu, tak więc w ślad za ich decyzją pójdą inne żydowskie małżeństwa. Ich decyzja o rozstaniu się była krzywdząca dla mężczyzn i kobiet, bowiem nie będą tworzyć związków małżeńskich - nie będą się rodzić żydowskie dzieci..... Było by to wbrew pierwszemu przykazaniu Stwórcy: "Bądźcie płodni i rozmnażajcie się..." (Bereszit,/Ks. Rodz., rad 1:28). Tak więc Amram, ojciec oraz Johewed, matka po namyśle, przyznali rację swojej córce i dnia 7 Elul roku 2367 od stworzenia świata (1394 r.p.n.e.) ponownie połączyli się w związku małżeńskim. Mojżesz urodził się Adar 7, 2368 roku od stworenia świata. (Talmud, Sota 12b).

Ilustracja Marca Chagalla