7 Elul

r.
Ponowny ślub rodziców Mojżesza (1394 r.p.n.e.) "...A synowie Izraela rozplenili się i rozrodzili i rozmnożyli, i wzmogli się wielce... I rzekł król Egiptu do ludu swego: "Oto lud synów Izraela zbyt liczny i silny dla nas. Otóż poczynimy sobie mądrze z nim, by się nie rozmnożył..." (Szmot/Ks.Wyjścia, rad 1). Przestraszył się Faraon potęgi Izraelitów. Wydał dekret, na którego mocy wszystkie żydowskie dzieci płci męskiej mają być zabite tuż po urodzeniu...                                                                                                                                                                                                            Amram i Jochewed (rodzice Aharona, Miriam i jeszcze nie narodzonego Mojżesza) wzięli rozwód, rozstali się z powodu tego straszliwego dekretu Farona, by nie powoływać na świat dzieci (chłopców) skazanych na śmierć zanim się narodzą.  Jednak ich sześcioletnia wówczas córka Miriam przekonywała, że w ten sposób krzywdzą cały naród żydowski, bowiem w ślad za ich decyzją pójdą inne żydowskie małżeństwa - ich decyzja jest krzywdząca dla mężczyzn i kobiet, bowiem nie będą tworzyć związków małżeńskich - nie będą się rodzić żydowskie dzieci..... Było by to wbrew pierwszemu przykazaniu Stwórcy: "Bądźcie płodni i rozmnażajcie się..." (Bereszit,/Ks. Rodz., rad 1:28). Tak więc Amram, ojciec oraz Johewed, matka po namyśle, przyznali rację swojej córce i dnia 7 Elul roku 2367 od stworzenia świata (1394 r.p.n.e.).                                                                                                                    Mojżesz urodził się Adar 7, 2368 roku od stworenia świata. (Talmud, Sota 12b).   Ilustracja Marca Chagalla