9 Elul

r.

Odrodzenie społeczności żydowskiej Jerozolimy - 1267

Nachmanides (Rabbi Moshe ben Nachman 1194-1270) - sefradyjski rabin, filozof, kabbalista, komentator Tory - przybył do Jerozolimy, po przymusowej ucieczce z ojczystej Hiszpanii. Tam w Jerozolimie rozpoczął aktywną działalność na rzecz odrodzenia życia żydowskiego, m.in. wskrzesił gminę żydowską. Utworzona przez niego synagoga działa do dziś, zrekonstruowana po wyzwoleniu Starego Miasta Jerozolimy w sześciodniowej wojnie 1967 roku