9 Tewet

27 Grudzień, 2017 r.

 Ezdras9 Tewet - dzień odejścia z tego świata Ezdrasza: 
Ezdrasz – kapłan żydowski, który poprowadził powrotne przejście narodu żydowskiego do Ziemi Izraela po wygnaniu babilońskim (423-353 p.n.e.). Ezdrasz nadzorował budowę Drugiej Świątyni, kanonizował 24 księgi Pisma Świętego ("Biblia"), był przewodniczącym "Wielkiego Zgromadzenia", uchwalił szereg praw i praktyk (w tym sformalizowane modlitwy), które pozostawiły znaczący ślad w judaizmie i akceptowane są do dnia dzisiejszego. Zmarł w dniu 9 Tewet roku 3448 od stworzenia świata - 313rok p.n.e. - dokładnie 1000 lat po przekazaniu Tory Żydom na Górze Synaj. 
Odejście Ezdrasza oznaczało koniec "Ery Proroctwa".