25 Kislew

13 Grudzień, 2017 r.

Kain i AbelKain zabił Abla

Dnia 25 Kislew roku 3720 p.n.e. popełnino pierwsze morderstwo w historii ludzkości. Był rok 41 od stworzenia świata, kiedy najstarszy syn Adama i Ewy, Kain, zabił swego młodszego brata, Abla, jak to opisano w czwartym rozdziale Księgi Rodzaju - Bereszit.

(obok - obraz Petera Paula Rbensa - Kain i Abel)