10 Nisan – przejście przez Jordan

r.

Izraelici przeszli przez rzekę Jordan (1273 r. p.n.e.).

Izraelici głęboko opłakiwali swego zmarłego przywódcę Mojżesza.  Trzydzieści dni poświęcili na specjalne midlitwy na cześć jego pamięci.

Gdy czas żłoby minął, trzy dni po tym, jak dwaj 'szpiedzy' wysłani przez Joszua - następcę Mojżesza zebrali informacje w mieście Jerycho i wrócili do obozu, Synowie i Córy Izraela byli gotowi by wejść do Ziemi, którą Haszem obiecał ich Praojcom przekazać narodowi żydowskiemu w wieczne dziedzictwo. Gdy zbliżyli się do Jordanii, niosąc Świętą Arkę Przymierza, prowadzeni przez Kohanim (kapłanów) ich czele, rzeka rozstąpiła się dla nich, jak kiedyś wody Morza Czerwonego rozdzieliły się, gdy ich ojcowie i matki wychodzili z Egiptu 40 lat wcześniej.