7 Nisan

r.

Żydzi przygotowują się do ostatniego etapu swojej wędrówki przez pustynię - wejścia  do ziemi Kanaan (rok 1273 p.n.e.)

Przez trzydzieści dni naród żydowski opłakiwał odejście z tego świata swojego przywódcy - Mojżesza. (W tym czasie Joszua, nowy przywódca narodu żydowskiego, wysłał zwiadowców do ziemi Kanaanu, by rozeznali, jak tam jest)

Dnia 7 miesiąca Nissan, pierwszego dnia po zakończeniu okresu żałoby, Joszua poinstruował Żydów, by przygotowali się do dalszego, ostatniego przemarszu, do przekroczenia rzeki Jordan i zajęcia Ziemi Obiecanej. To był pierwszy raz, kiedy Joszua przemówił do narodu. Naród Żydowski bezwarunkowo i jednogłośnie zaakceptował go jako swojego nowego przywódcę.

(ilustracja: art by Yoram Raanan yoram raanan)