4 Ijar

r.

Ocalenie Majmonidesa (1165)
Czwarty Iyar był obchodzony przez Majmonidesa (rabin Moses ben Maimon, 1135-1204) jako osobisty dzień postu i modlitwy. Majmonides opowiada, że kiedy on i jego rodzina uciekali przed islamskimi prześladowaniami z Fezu w Maroku do Ziemi Świętej, ich statek wpadł w gwałtowny sztorm na morzu. Wołał do B-ga w modlitwie i ślubował pościć każdego roku w tym dniu.