10 Nisan – bunt pierworodnych Egiptu

r.

Wojna egipskich pierworodnych (1313 p.n.e.)
Wieść o tym, jaką karę Wszechmogący zapowiedział faraonowi, jeżeli w dalszym ciągu będzie upierał się, nie chcąc wypuścić naród żydowski - czyli uśmiercenie wszystkich synów pierworodnych Egiptu obiegła cały Egipt. W Szabat przed wyjściem z Egiptu — 10 Nissana tegoż roku — pierworodni Egiptu, którzy zajmowali wysokie stanowiska w duchowieństwie i rządzie, stoczyli krwawą bitwę z wojskami faraona, żądając, by uwolnił Izraelitów, by zapobiec pladze pierworodnych. Ten „wielki cud” jest również jest upamiętniany każdego roku w szabat poprzedzający Pesach, który dlatego nazywa się Szabat HaGadol, „Wielki Szabat”. (Jest to jeden z rzadkich przypadków, w których pamiątkowa data w kalendarzu żydowskim jest ustalana na podstawie dnia tygodnia, a nie dnia miesiąca).

(ilustracja: Art by Sefira Lightstone)